Onderhoud kerkorgel

30 april 2024
admin

Onderhoud kerkorgel

Er wordt al lange tijd over gesproken, maar nu gaat het echt gebeuren: ons pijporgel gaat in onderhoud. En dat is een operatie die er niet om liegt. Het orgel, gebouwd door de firma Fonteijn en Gaal is in de herfst van 1971 in gebruik genomen en in 1984 geherintoneerd door de firma Kaat en Tijhuis Orgelmakers, de opvolgers van Fonteijn en Gaal. De totale kosten van het orgel bedroegen destijds ƒ 40.020,-. Dat waren nog eens prijzen!

Waarom gaat het orgel in onderhoud?
Alweer meer dan tien jaar geleden, toen we nog hoopten op een samengaan van het nieuwe MFC met ons Kerkcentrum, zijn we gaan kijken naar de technische staat van het orgel en is de bedrijfszekerheid onderzocht. Dit werk is gedaan door drs. Herman Kamp, bij velen in de gemeente bekend als dirigent van de Algemene Zangvereniging Echo der Golven. We zijn er destijds vanuit gegaan dat het orgel een plek zou krijgen in een nieuwe, kleinere, kerkzaal. Inmiddels is er heel wat veranderd. Het nieuwe MFC is geopend en De Hoeksteen blijft als zelfstandig Kerkcentrum voortbestaan. In een kleinere kerkzaal zou het orgel zeker goed kunnen functioneren; in de huidige kerkzaal schiet het soms tekort. De focus heeft aanvankelijk gelegen op het realiseren van een mogelijkheid om een goede uitkomende stem te registreren zodat minder bekende melodieën adequaat ondersteund kunnen worden tijdens het zingen van de gemeente. In het huidige orgel is die mogelijkheid onvoldoende aanwezig. Maar om financiële redenen moeten we daarvan afzien. Wat wel moet gebeuren is het volledig schoonmaken van het pijpwerk. Momenteel zijn er pedaaltonen die totaal niet meer spreken (zoals dat heet bij orgels) en de reden is dat de kernspleet volledig is dichtgeschimmeld. Het is helaas veel te vaak te vochtig in de kerkzaal en dat leidt tot schimmelvorming, waar vooral het houten pijpwerk gevoelig voor is. Daarnaast moet het leer van de drie blaasbalgen vernieuwd worden. Een ingrijpend gebeuren! En daarvoor moet het orgel zover uit elkaar worden genomen dat je dan beter alles maar kunt demonteren en grondig schoonmaken. Als alles weer teruggeplaatst is, zal het orgel worden geherintoneerd en gestemd.

Wanneer gaat het orgel in onderhoud?
In de huidige planning is de startdatum 17 juni a.s. Het onderhoud vindt plaats door de firma Nico & Annick van Duren Orgelmakers / Restaurateurs. Het totale werk zal 2½ à 3 weken duren. Dat betekent dat we 2 zondagen met het digitale orgel gaan werken. Gelukkig hebben we met de komst van de nieuwe geluidsinstallatie ook geïnvesteerd in kabels, zodat het digitale orgel op de geluidsinstallatie kan worden aangesloten. Afgelopen zondag hebben we dat in de tentdienst ook al gedaan en dat werkte naar volle tevredenheid.

Tot slot
We houden u op de hoogte via deze website