Kerkdiensten

Kerkdiensten

Kerkdienst gemist

Oppasdienst

Beam- en videoteam

Kerkdiensten

De Protestantse Gemeente Swifterbant komt wekelijks om 10 uur op zondag bij elkaar in kerkgebouw De Hoeksteen. Naast de reguliere kerkdiensten zijn er ook diensten die een eigen accent hebben. Voor een overzicht staan ze hier genoemd.

* De vier kerkdiensten die worden ingevuld door de Raad van Kerken.
* De dienst die worden ingevuld door ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking).
* Twee keer per jaar is er een jeugddienst
* Vier diensten waarin invulling wordt gegeven aan het contact tussen de PGS en de Geloofsgemeenschap Willibrord.
* De zes zondagen waarop we het sacrament van het Heilig Avondmaal vieren.
* De overstapdienst als de kinderen Menorah verlaten en naar de Jongerenkerk gaan.
* De Tentdienst
* Er is aandacht voor de Vakantie Hoeksteenclub op de zondag aansluitend op de club.
* Op de Laatste Zondag van het Kerkelijk Jaar gedenken we degenen die ons zijn ontvallen.
* De zondag dat er nieuwe ambts-, en taakdragers worden bevestigd.
* Palmpasen
* De vieringen in de Stille Week voor Pasen.
* De vier Adventszondagen
* Kerstnachtdienst
* En dan zijn er natuurlijk de grote feesten van Kerst, Pasen, Hemelvaart (op donderdag) en Pinksteren.
* De Top2000 dienst in december valt niet op zondag.
* In maart en november is er op de eerste woensdagavond de viering van biddag, respectievelijk van dankdag.
* In de 40-dagentijd worden er, door de week, meditatieve vieringen gehouden.
* In de zomerperiode is er zondags om 19.00 uur ‘Zingen in de patio’.
* Het sacrament van de Doop wordt bediend op aanvraag. Er zijn geen aparte doopdiensten.

Mocht u verhinderd zijn om de diensten live in de kerk mee te maken: de meeste van de diensten zijn thuis mee te maken via livestream. Er is op de eerste zondag van de maand en wanneer de predikant van de PGS voorgaat, gelegenheid om na de dienst met elkaar koffie te drinken.
In deze opsomming vindt u ook een ‘nieuweling’: de top 2000 dienst. Hierover nu wat meer.

Kerkdienst gemist

Oppasdienst

Kinderoppas: belangrijke voorwaarde voor jonge gezinnen om samen naar de kerk te kunnen gaan. Wij willen voor de allerkleinsten opvang bieden die past bij onze kerk. Draag jij je steentje daaraan bij? We zoeken nieuwe oppas die een aantal keer per jaar mee wil draaien. Zowel jeugd als ouderen zijn welkom.

Iedere zondagochtend zijn onze jongste gemeenteleden tijdens de kerkdienst welkom bij de oppasdienst in zaal 8. Op een speelse manier maken ze zo al vroeg kennis met het geloof. Als er kinderen worden gedoopt, komen soms kinderen vanuit de oppas met de dopeling(en) mee de kerk in. En waarom zou je jouw kind niet het staartje van de kerkdienst mee laten maken?

Tijdens de collecte is er voldoende tijd om je kind op te halen uit de oppas. Veel kinderen vinden het staande zingen van het slotlied en het uitspreken van de zegen door de dominee reuze interessant.

Meer info: Corelien van der Klis, tel. 06-83170962

Beam- en videoteam

Beamteam

Het beamteam bestaat uit een aantal gemeenteleden die er iedere zondag voor zorgen dat de liturgie via de beamer in de kerk wordt gedraaid. Dit wordt via een rooster gedaan.
Het aantal personen dat de presentatie maakt staat nu op 4 en daar zijn we heel erg blij mee!

Daarnaast zijn er nog enkele personen die meedraaien in het rooster om de laptop te bedienen en ervoor te zorgen dat de sheets op de juiste momenten worden gewisseld.

Uiteraard zijn nieuwe mensen voor het beamteam altijd van  harte welkom!
Ben je jong of al wat ouder? Meld je dan aan voor deze zinvolle taak in onze kerk.

Voor aanmeldingen of meer info:
Alice Winters, e-mail: agjwinters@gmail.com

Videoteam

Sinds de uitbraak van het Covid-19 virus worden er in onze kerk live stream diensten verzorgd.
Eerst met een mobiele telefoon maar inmiddels is er een gewone camera geplaatst waarmee de opnames gedaan kunnen worden. Het is de bedoeling dat er ook in de toekomst live meegekeken kan worden met onze kerkdiensten.
Hiervoor zijn we op zoek naar mensen die het leuk vinden om de camera te bedienen.

Je hoeft geen ervaring te hebben hiervoor, je wordt hierin begeleid.
Ben je jong of al wat ouder? Dan ben je van harte welkom om je bijdrage te kunnen leveren voor de live registratie van de zondagse erediensten. Je wordt ingeroosterd volgens een schema en ruilen is onderling altijd mogelijk.

Voor aanmeldingen of meer info:
Alice Winters, e-mail: agjwinters@gmail.com

Orgel

Kerkcentrum De Hoeksteen is in 1970 gebouwd. Direct nadat het gebouw gereed was heeft de firma Fonteijn & Gaal uit Amsterdam het orgel gebouwd. Dit orgel is in de herfst van 1971 in gebruik genomen. De firma Fonteijn & Gaal verhuisde later naar Kampen.
De totale kosten van het orgel bedroegen ƒ 40.020.- Het orgel is min of meer in serie gebouwd met het nagenoeg identieke orgel van de Ontmoetingskerk te Lelystad.
In 1984 is het orgel door de fa. Kaat en Tijhuis Orgelmakers te Kampen geherintoneerd, waarbij tevens de mixtuur milder is gemaakt.
Sinds 2013 is het orgel in onderhoud bij de fa. Maarten Oranje in Kampen.

Het orgel heeft 9 stemmen die zijn verdeeld over 2 klavieren en een vrij pedaal. Het onderklavier (hoofdwerk) heeft 4 stemmen die zich bevinden op de windlade boven in de orgelkas. Het bovenklavier (nevenwerk) heeft ook 4 stemmen en zij staan op de windlade onder in de orgelkas. Het pedaal heeft 1 stem (Subbas). De drie grote pijpen links en de drie grote pijpen rechts in het front zijn van de Subbas, de overige pijpen in het front zijn van de Prestant 8′.

Hoofdwerk:

Prestant 8′
Roerfluit 8′
Octaaf 4′
Mixtuur III-IV

Nevenwerk:

Holpijp 8′
Roerfluit 4′
Prestant 2′
Nasard 1 1/3′

Pedaal:

Subbas 16′

Koppelingen:

Hoofdwerk – Nevenwerk
Pedaal – Hoofdwerk
Pedaal – Nevenwerk

Top 2000 dienst

Wie kent hem niet: de Top 2000 die elk jaar tussen Kerst en Oud en Nieuw wordt uitgezonden.
Voor veel mensen is het een vast onderdeel geworden van de laatste twee weken in december. Luisteren naar muziek die je herinnert aan momenten uit je schooltijd, je vakantie, vriendschappen..
In de top 2000 staat veel muziek die voor mensen een betekenis heeft. Muziek die gaat over hoop, liefde, vertrouwen.
Het is muziek die zich kan verbinden met geloof, hoop en liefde, zoals we dat ook in de kerk beleven. Verbind je dat met de muziek, dan krijgt het er een diepere lading door.
Net zoals je dat kunt meemaken tijdens een uitzending van The Passion met Pasen.
Dit jaar willen we deze dienst graag organiseren in Swifterbant.
Laagdrempelig, toegankelijk voor iedereen. Dorpsbreed zeg maar.
Spreekt je dit aan en wil je mee helpen om dit verder op te zetten: doen!
Heb je iets met muziek, pr, organiseren, geloven, sfeer maken..?
Dan is dit het moment om je talent te gebruiken.

Aanmelden en informatie: ds. Gerda Lubbersen, 06-43106335, predikant@pgswifterbant.nl
info via website top2000 https://www.top2000kerkdienst.nl/

BHV

De BHV-ers van de PG Swifterbant zijn gediplomeerde mensen, die in geval van calamiteiten actie zullen ondernemen. Het is noodzakelijk om ook in de kerk een aantal waste BHV-ers te hebben zitten. Zij worden volgens een schema ingeroosterd, zodat er iedere zondagochtend twee BHV-ers aanwezig zijn. Uitbreiding in dit team is van harte welkom! Bent je in het bezit van een BHV-diploma en/of EHBOdiploma en vindt je het geen probleem om of en toe ingeroosterd te worden, meld je dan aan.

Ieder jaar worden er een aantal avonden gepland voor herhalingslessen. Deze worden in overleg gepland en als zeer waardevol ervaren.
Er is een moment voor reanimatie en een moment waarop het protocol wordt doorgenomen.

Heb je nog geen BHV-diploma maar wil je wel graag in deze groep meedraaien, laat het dan even weten. Mochten er nog vragen en/of opmerkingen zijn richting het BHV-team dan kunt je altijd contact opnemen.

Namens het BHV-team,
Alice Winters, e-mail: agjwinters@gmail.com

Autovervoer

Voor gemeenteleden die slecht ter been zijn, maar graag de kerkdienst willen bezoeken, kan de diaconie vervoer van en naar de kerk regelen. U kunt daarvoor contact opnemen met uw sectiediaken/contactpersoon.

Soms wordt er hulp van de diaconie gevraagd door mensen, die elders een arts moeten bezoeken en geen vervoer hebben. De diaconie probeert dit dan te regelen en doet hiervoor een beroep op gemeenteleden. U kunt zich hiervoor aanmelden via het opgavenformulier van het jaarlijkse Activiteitenboekje. De kosten van de autorit kunnen bij de diaconie worden gedeclareerd.