Kerkdiensten

Kerkdiensten

Kerkdienst gemist

Oppasdienst

Beam- en videoteam

Kerkdienst gemist

Oppasdienst

Kinderoppas: belangrijke voorwaarde voor jonge gezinnen om samen naar de kerk te kunnen gaan. Wij willen voor de allerkleinsten opvang bieden die past bij onze kerk. Draag jij je steentje daaraan bij? We zoeken nieuwe oppas die een aantal keer per jaar mee wil draaien. Zowel jeugd als ouderen zijn welkom.

Iedere zondagochtend zijn onze jongste gemeenteleden tijdens de kerkdienst welkom bij de oppasdienst in zaal 8. Op een speelse manier maken ze zo al vroeg kennis met het geloof. Als er kinderen worden gedoopt, komen soms kinderen vanuit de oppas met de dopeling(en) mee de kerk in. En waarom zou je jouw kind niet het staartje van de kerkdienst mee laten maken?

Tijdens de collecte is er voldoende tijd om je kind op te halen uit de oppas. Veel kinderen vinden het staande zingen van het slotlied en het uitspreken van de zegen door de dominee reuze interessant.

Meer info: Corelien van der Klis, tel. 06-83170962

Beam- en videoteam

Beamteam

Het beamteam bestaat uit een aantal personen die er iedere zondag voor zorgen dat de liturgie via de beamer in de kerk wordt gedraaid. Dit wordt via een rooster gedaan.
Het aantal personen dat de presentatie maakt staat nu op 4 en daar zijn we heel erg blij mee!

Daarnaast zijn er nog enkele personen die meedraaien in het rooster om de laptop te bedienen en ervoor te zorgen dat de sheets op de juiste momenten worden gewisseld.

Uiteraard zijn nieuwe mensen voor het beamteam altijd van  harte welkom!
Ben je jong of al wat ouder? Meld je dan aan voor deze zinvolle taak in onze kerk.

Voor aanmeldingen of meer info:
Alice Winters

Videoteam

Sinds de uitbraak van het Covid-19 virus worden er in onze kerk live stream diensten verzorgd.
Eerst met een mobiele telefoon maar inmiddels is er een gewone camera geplaatst waarmee de opnames gedaan kunnen worden. Het is de bedoeling dat er ook in de toekomst live meegekeken kan worden met onze kerkdiensten.
Hiervoor zijn we op zoek naar mensen die het leuk vinden om de camera te bedienen.

Je hoeft geen ervaring te hebben hiervoor, je wordt hierin begeleid.
Ben je jong of al wat ouder? Dan ben je van harte welkom om je bijdrage te kunnen leveren voor de live registratie van de zondagse erediensten. Je wordt ingeroosterd volgens een schema en ruilen is onderling altijd mogelijk.

Voor aanmeldingen of meer info:
Alice Winters

Cantorij

In het voorjaar van 2014 is de cantorij gestart met als oogmerk het instuderen van liederen uit het nieuwe liedboek. Maandelijks is er een Lied van de Maand (LvdM) dat we op de eerste zondag van de maand aan het begin van de dienst voorzingen. Het lied wordt op alle zondagen van die maand voor de dienst gezongen. Soms werkt de cantorij mee aan een kerkdienst waarin we terug kunnen grijpen op een flinke hoeveelheid liederen die we inmiddels in de map hebben.

Net als alle andere koren beleeft de cantorij muzikaal gezien een merkwaardige periode, omdat elke medewerking aan een kerkdienst vanwege de corona-maatregelen onmogelijk is. We staan al anderhalf jaar stil. Volgens de huidige richtlijnen is zingen voor amateurkoren nog steeds niet toegestaan. Jammer voor onszelf, maar vooral ook voor u, als kerkganger, die nu niet met die mooie nieuwe liederen uit het liedboek kennis kan maken.

Lijkt u het wat om met ons mee te doen? De cantorij oefent 1x per maand, op de vrijdag voorafgaand aan de eerste zondag van de maand. In de vakantiemaanden juli en augustus zingen we voor de dienst liederen die we eerder ingestudeerd hebben en wordt er dus niet geoefend en voorgezongen.

De keuze voor het LvdM wordt gemaakt door enkele cantorijleden. We kijken naar de zingbaarheid van het lied en of het geschikt is voor samenzang. Niet alle liederen uit het liedboek zijn bedoeld voor samenzang.
Op de voorpagina van onze website treft u steeds een toelichting aan op het LvdM. Daar staat ook een mp3-bestand om de melodie te beluisteren. Na de betreffende maand kunt u het lied terugvinden bij Gemeente – Kerkdiensten – Lied van de Maand.
Nadere inlichtingen kunt u verkrijgen bij Marien van Staalduine of bij Koos Bax.

Orgel

Kerkcentrum De Hoeksteen is in 1970 gebouwd. Direct nadat het gebouw gereed was heeft de firma Fonteijn & Gaal uit Amsterdam het orgel gebouwd. Dit orgel is in de herfst van 1971 in gebruik genomen. De firma Fonteijn & Gaal verhuisde later naar Kampen.
De totale kosten van het orgel bedroegen ƒ 40.020.- Het orgel is min of meer in serie gebouwd met het nagenoeg identieke orgel van de Ontmoetingskerk te Lelystad.
In 1984 is het orgel door de fa. Kaat en Tijhuis Orgelmakers te Kampen geherintoneerd, waarbij tevens de mixtuur milder is gemaakt.
Sinds 2013 is het orgel in onderhoud bij de fa. Maarten Oranje in Kampen.

Het orgel heeft 9 stemmen die zijn verdeeld over 2 klavieren en een vrij pedaal. Het onderklavier (hoofdwerk) heeft 4 stemmen die zich bevinden op de windlade boven in de orgelkas. Het bovenklavier (nevenwerk) heeft ook 4 stemmen en zij staan op de windlade onder in de orgelkas. Het pedaal heeft 1 stem (Subbas). De drie grote pijpen links en de drie grote pijpen rechts in het front zijn van de Subbas, de overige pijpen in het front zijn van de Prestant 8′.

Hoofdwerk:

Prestant 8′
Roerfluit 8′
Octaaf 4′
Mixtuur III-IV

Nevenwerk:

Holpijp 8′
Roerfluit 4′
Prestant 2′
Nasard 1 1/3′

Pedaal:

Subbas 16′

Koppelingen:

Hoofdwerk – Nevenwerk
Pedaal – Hoofdwerk
Pedaal – Nevenwerk

BHV

De BHV-ers van de PG Swifterbant zijn gediplomeerde mensen, die in geval van calamiteiten actie zullen ondernemen. Het is noodzakelijk om ook in de kerk een aantal waste BHV-ers te hebben zitten. Zij worden volgens een schema ingeroosterd, zodat er iedere zondagochtend twee BHV-ers aanwezig zijn. Uitbreiding in dit team is van harte welkom! Bent je in het bezit van een BHV-diploma en/of EHBOdiploma en vindt je het geen probleem om of en toe ingeroosterd te worden, meldt je dan aan.

Ieder jaar worden er een aantal avonden gepland voor herhalingslessen. Deze worden in overleg gepland en als zeer waardevol ervaren.
Er is een moment voor reanimatie en een moment waarop het protocol wordt doorgenomen.

Heb je nog geen BHV-diploma maar wil je wel graag in deze groep meedraaien, laat het dan even weten. Mochten er nog vragen en/of opmerkingen zijn richting het BHV-team dan kunt je altijd contact opnemen.

Namens het BHV-team,
Alice Winters

Autovervoer

Voor gemeenteleden die slecht ter been zijn, maar graag de kerkdienst willen bezoeken, kan de diaconie vervoer van en naar de kerk regelen. U kunt daarvoor contact opnemen met uw wijkdiaken/wijkbezoekster.

Soms wordt er hulp van de diaconie gevraagd door mensen, die elders een arts moeten bezoeken en geen vervoer hebben. De diaconie probeert dit dan te regelen en doet hiervoor een beroep op gemeenteleden. U kunt zich hiervoor aanmelden via het opgavenformulier van het jaarlijkse Activiteitenboekje. De kosten van de autorit kunnen bij de diaconie worden gedeclareerd.

 

Terug naar boven