Pastoraat

Pastoraat

Pastoraat is het omzien naar elkaar in de gemeente. Daarbij kunnen we verschillende vormen van pastoraat onderscheiden:
a. onderling pastoraat tussen gemeenteleden: aandacht hebben voor elkaar, hulp verlenen aan elkaar enz.;
b. pastoraat als gemeenteopbouwwerk: het bezoekwerk door ouderling, diaken of wijkbezoeker;
c. gespecialiseerd pastoraat: contact bij bijzondere of specifieke omstandigheden, zoals: ziekte, stervensbegeleiding, doopgesprekken, huwelijksgesprekken, veelal de taak van een predikant.

Taakgroep Pastoraat

De taakgroep Pastoraat wordt gevormd door de pastorale ouderlingen, de predikant, de pastoraal werker en de preses en scriba van de kerkenraad.

Binnen de wijkteams zijn ook contactpersonen actief.

Samenstelling Pastoraat

Ouderlingen
mw. G.T. Kamminga, tel. 06-36068621, voorzitter kerkenraad
mw. A.G.J. Winters-Berenst, tel. 06-28931652, scriba
mw. J.T.H. van Dalen, tel. 06-28533526
dhr. J.P.C. Bezemer, tel. 06-83206790
mw. A. Naber-Krol, tel. 06-10870676
mw. A. Zandbergen-Doorn, tel. 0321-321633

Taakdragers
dhr. M. Merkelijn, tel. 06-13253255
mw. E.L. Fahner-Tárnok, tel. 0321-313996, notulist taakgroep pastoraat

Contactpersoon voor de taakgroep pastoraat is de voorzitter, Janneke van Dalen: pastoraat@pgswifterbant.nl

Vorming & Toerusting

De taken van V & T zijn o.a.:

– Meehelpen met vormgeven van het jaarthema.
– Het verzorgen van een gezellige ouderenmiddag (in januari en juli/augustus).
– In samenwerking met diaconie en pastoraat wordt er drie keer per jaar een verjaardagsvisite in de kerk georganiseerd voor gemeenteleden van 75 jaar en ouder die in de afgelopen periode jarig zijn geweest.
– De mediatheek.

Voor meer informatie: Wiebe Boskma, tel: 0321-848099.

 

Jaarthema

Het jaarthema van vorig jaar was: “Van U is de toekomst”.
Dit seizoen is het jaarthema: ”Aan tafel”.
Opnieuw een thema, met diverse invalshoeken en mogelijkheden.
V&T is gestart met de voorbereiding.
Het informeren en toerusten van de gespreksleiders van de wijkavonden hoort bij de taak  van V&T. Voor dit seizoen zal dat in de pastoraatvergadering van oktober gedaan worden.
Nadat vorig jaar het running dinner moest worden afgeblazen vanwege te weinig belangstelling wil V&T voor 18 februari 2023 toch kijken of er nu wel voldoende belangstelling is. Verder wil V&T in samenwerking met Biddinghuizen en Dronten op een fietstocht organiseren in 2023.
Informatie daarover leest u in het kerst- en het voorjaarsnummer van In en Om de Kerk.
Noteer nu vast de datum van het running dinner en houd de datum voor de fietstocht in de gaten!

Voor meer informatie of suggesties kunt u terecht bij Wiebe Boskma, tel: 0321-848099.

De mediatheek

De mediatheek bevat een collectie boeken, tijdschriften, lied- en gedichtenbundels, cd’s, video’s, spelen etc.  Vooralsnog is de inhoud vooral toegespitst op de jeugd, maar we streven naar een uitbreiding die voor de hele gemeente wat te bieden heeft.

Klik hier om de index te openen. 

Klik hier voor een index van het ouderlingenblad.

Contactpersoon:
Wiebe Boskma, tel. 0321-848099.

Terug naar boven