Pastoraat

Pastoraat

Pastoraat is het omzien naar elkaar in de gemeente. Daarbij kunnen we verschillende vormen van pastoraat onderscheiden:
a. onderling pastoraat tussen gemeenteleden: aandacht hebben voor elkaar, hulp verlenen aan elkaar enz.;
b. pastoraat als gemeenteopbouwwerk: het bezoekwerk door ouderling, diaken of contactpersoon;
c. gespecialiseerd pastoraat: contact bij bijzondere of specifieke omstandigheden, zoals: ziekte, stervensbegeleiding, doopgesprekken, huwelijksgesprekken, veelal de taak van een predikant.

Taakgroep Pastoraat

De taakgroep Pastoraat wordt gevormd door de pastorale ouderlingen, de predikant, de pastoraal werker en de preses en scriba van de kerkenraad.

Binnen de sectieteams zijn ook contactpersonen actief.

Samenstelling Pastoraat

Ouderlingen
mw. G.T. Kamminga, tel. 06-36068621, voorzitter Kerkenraad
mw. A.G.J. Winters-Berenst, tel. 06-28931652, scriba
mw. J.T.H. van Dalen, tel. 06-28533526, voorzitter taakgroep Pastoraat
dhr. J.P.C. Bezemer, tel. 06-83206790
mw. A. Naber-Krol, tel. 06-10870676
mw. T.M. Mulder-Smits, tel. 06-31047985

Taakdragers
dhr. M. Merkelijn, tel. 06-13253255, notulist taakgroep Pastoraat

Contactpersoon voor de taakgroep pastoraat is de voorzitter, Janneke van Dalen: pastoraat@pgswifterbant.nl

Vorming & Toerusting

De taken van V & T zijn o.a.:

– Meehelpen met vormgeven van het jaarthema.
– Het verzorgen van een gezellige ouderenmiddag in januari en juli/augustus, één keer m.m.v. taakgroep Pastoraat.
– In samenwerking met diaconie en pastoraat wordt er drie keer per jaar een verjaardagsvisite in de kerk georganiseerd voor gemeenteleden van 75 jaar en ouder die in de afgelopen periode jarig zijn geweest. Deze gemeenteleden worden persoonlijk uitgenodigd. De middag wordt afgesloten met een meditatief moment om 16.45 uur waarbij iedereen welkom is.
– De mediatheek, waar u Bijbels, boeken, gedichtenbundels, enz. kunt lenen.

De mediatheek is te vinden in de foyer van de Hoeksteen (naast de ingang)
Leenafspraken zijn duidelijk aangegeven op het prikbord (op de muur naast de kast)
Verdere informatie bij Caroline Hoek, telefoon 0321-322780 mail: saar@solcon.nl

Jaarthema

Het jaarthema van vorig jaar was: “Aan tafel”.
Dit seizoen is het jaarthema: ”Ga mee!”.
Opnieuw een thema, met diverse invalshoeken en mogelijkheden.
V&T is gestart met de voorbereiding.
Het informeren en toerusten van de gespreksleiders van de sectieavonden hoort bij de taak  van V&T. Digitaal ontvangen de ouderlingen en contactpersonen informatie en ideeën over het thema “Ga mee!”.

Op vrijdagavond 17 november is er een speeddate clubavond. Jong en oud gaan in gesprek met elkaar over: “De kerk en het geloof – verschil tussen vroeger en nu.” Praat mee!

In februari 2023 was het running dinner een succes. Daarom willen we dat ook in 2024 weer organiseren. Doe mee! Informatie daarover leest u in het kerst- en het voorjaarsnummer van ‘In en Om de Kerk’.

In 2023 bezochten we tijdens de fietstocht in mei de kerk in Biddinghuizen, waar een rondleiding was en we ons lunchpakket konden nuttigen. In het voorjaar van 2024 kunt u weer meedoen aan de fietstocht. Ga mee, en laat u verrassen!
Noteer nu vast de datum van het running dinner en houd de datum voor de fietstocht in de gaten!

Voor meer informatie of suggesties kunt u terecht bij:
Caroline Hoek, telefoon 0321-322780 mail: saar@solcon.nl, zij vervangt Wiebe Boskma tijdelijk als secretaris.

Data-activiteiten 2023-2024:
Verjaardagsvisites: zondag 24 september 2023, zondag 3 december 2023 en 21 april 2024.
Speeddate clubleden en oudere gemeenteleden: vrijdag 17 november 2023, 19.30 uur.
Nieuwjaarsbijeenkomst – ‘snertmiddag’: vrijdag 19 januari 2024.
Running dinner: zaterdag 10 februari 2024.
Fietstocht: datum is nog niet bekend.

Houd de website, beamer en de kerkbladen in de gaten voor actuele informatie!

De mediatheek

De mediatheek bevat een collectie boeken, tijdschriften, lied- en gedichtenbundels, cd’s, video’s, spelen etc.  Vooralsnog is de inhoud vooral toegespitst op de jeugd, maar we streven naar een uitbreiding die voor de hele gemeente wat te bieden heeft.

Klik hier om de index te openen. 

Klik hier voor een index van het ouderlingenblad.

Verdere informatie bij Caroline Hoek, telefoon 0321-322780 mail: saar@solcon.nl