Raad van Kerken

Vanuit een christelijke inspiratie wil de Raad van Kerken (RvK) van Swifterbant in getuigenis en dienst gestalte geven aan de gemeenschap van Kerken. Op dit moment zijn bij de RvK in Swifterbant betrokken de Protestantse Gemeente Swifterbant en de geloofsgemeenschap Willibrord (Swifterbant) van de RK-parochie Norbertus. De Raad richt zich op de behoeften en de belangen, die in de samenleving van Swifterbant spelen en die daar herkenbaar zijn. Samengevat: luisteren, groeien naar elkaar en onderdeel zijn van de samenleving is belangrijk. De RvK ondersteunt de diverse gezamenlijke vieringen door het jaar heen.

De RvK organiseert 4 vieringen per jaar in de maanden:

– januari: Week van het gebed voor de Eenheid van de Christenen

– april: voorjaarsdienst met een vrij thema

– september: Vredesdienst

– november: Willibrordzondag

Contact: rvk.swifterbant@gmail.com