Kerkcentrum

Kerkcentrum

Kerkcentrum De Hoeksteen is gebouwd als kerkgebouw voor de Samen-op-Weggemeente, tegenwoordig Protestantse Gemeente te Swifterbant en de RK St. Willibrord parochie, tegenwoordig de Willibrord Geloofsgemeenschap. Het gebouw is opgezet voor multifunctioneel gebruik. Naast het houden van kerkdiensten is er ook plaats voor andere kerkelijke en niet kerkelijke activiteiten.

De Hoeksteen telt 9 zalen, van 12 tot 300 m2. De centrale ligging in Flevoland, de goede bereikbaarheid, de ruime parkeergelegenheid en niet te vergeten de goede service, maken De Hoeksteen tot een ideale vergaderlocatie. Voor het huren van een zaal kunt u contact opnemen met 06-55051278.

Hoeksteencommissie

Het kerkcentrum De Hoeksteen wordt beheerd door een beheercommissie die de naam Hoeksteencommissie heeft gekregen. De commissie bestaat uit vier leden van de Protestantse Gemeente Swifterbant en twee leden van de R.K. Geloofsgemeenschap St. Willibrord.

Het bestuur van de Hoeksteencommissie wordt gevormd door:
Voorzitter: Pieter Franken
Secretaris: René de Winter
Penningmeester: Adrie Winters
Lid: vacant
Lid: Jos de Jong
Lid: Marco Dijkstra

Diensten:
Technische dienst: Hans Leijen
Beheerder/Koster: Theo Koppejan/Marius den Braber/David van de Schans

Voor contact met het kerkcentrum De Hoeksteen en voor het reserveren van zalen e.d.:
06-55051278 of via kerkcentrum.dehoeksteen@gmail.com

Opbaarcentrum

De vrijwilligers van de Hoeksteen (allen lid van de Protestantse Gemeente, of van de Willibrord Geloofsgemeenschap) zijn u graag van dienst, wanneer de overledene in het opbaarcentrum van de Hoeksteen wordt opgebaard. Dit centrum is voor alle bewoners van Swifterbant ter beschikking. Men hoeft dus niet kerkelijk gebonden te zijn.

Als u thuis te weinig ruimte hebt of als u de overledene liever buitenshuis opgebaard wilt hebben, maar daarvoor niet naar Lelystad of Dronten wilt, kunt u aan de uitvaartverzorger vragen de overledene op te baren in het opbaarcentrum bij de Hoeksteen.

Het opbaarcentrum bevindt zich aan de achterzijde van de Hoeksteen en is voorzien van een toilet en invalidentoilet en een eigen ingang. Aangrenzend aan de ruimte is ook gelegenheid om rustig een kop koffie te drinken en nog wat na te praten.

In voorkomend geval kunt u contact opnemen via:
0321-321432 of 06-55051278