Kerkelijk Bureau

Ledenregistratie

Lid worden doe je door je in te laten schrijven in het ledenregister van een kerkelijke gemeente. Dit is een lijst met namen en adressen van mensen, die officieel lid zijn. U kunt hiervoor het beste contact opnemen het kerkelijk bureau.

Waarom heeft de kerkelijke gemeente een ledenregister?

De gemeente houdt haar leden op de hoogte van de diverse activiteiten en leeft mee in hoogte- en dieptepunten van het leven. De registratie van leden is belangrijk voor iedere kerkelijke gemeente, omdat op grond daarvan bijvoorbeeld ook de secties worden ingedeeld en pastorale werkzaamheden (zoals huisbezoeken) worden verricht.

Leden die na vertrek hier ingeschreven willen blijven kunnen daartoe een voorkeurverzoek indienen. Te denken valt aan: studenten die naar elders verhuizen, of bij langdurige verzorging in een verpleeghuis. U kunt zich wenden tot het Kerkelijk Bureau.

Kerkelijk Bureau 

Het bijhouden van de Ledenregistratie Protestantse Kerk (LRP) is de verantwoordelijkheid van het College van Kerkrentmeesters, die deze taak hebben uitbesteed aan de ledenadministrateur. Het bijhouden van de ledenregistratie is een kerkordelijke taak die wordt omschreven in de Generale regeling voor het inrichten en bijhouden van de registers van gemeente en kerk.
De ledenadministrateur zorgt ervoor dat de gegevens van elk gemeentelid kloppen, actueel zijn. De ledenadministrateur heeft geen inzicht in de Bijdragenadministratie. Dit is voorbehouden aan de penningmeester van de gemeente.
Via de LRP in Utrecht worden we automatisch op de hoogte gehouden van een aantal burgerlijke gegevens. Maar lang niet alle burgerlijke mutaties en al helemaal niet de kerkelijke mutaties worden automatisch doorgegeven of in de bestanden opgenomen.
Sinds de invoering van de privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden nog slechts een beperkt aantal gegevens vanuit de basisregistratie personen (BRP) aan de plaatselijke kerken via de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA) en de LRP doorgegeven, namelijk: 

– Verhuizing
– Naamswijziging
– Overlijden
– Ontbinding van het huwelijk/geregistreerd partnerschap

De gegevens die sindsdien niet doorgegeven worden zijn onder andere: 

– Geboorte
– Wijziging in de gezinsrelatie

Daarom doet de kerkenraad een dringend beroep op alle leden om wijzigingen door te geven aan het Kerkelijk Bureau. Alleen op deze wijze blijft u in contact met uw kerk en kan uw kerk contact met u houden.

Kerkelijk bureau: Koos Bax, tel. 06-23101757, e-mail: kb@pgswifterbant.nl