Lectio Divina

5 juli 2024
admin

Lectio Divina

Lectio Divina: wat God de lezer vandaag wil zeggen

Betekenis en oorsprong
Bij het overwegen van Bijbelteksten kan gebruik worden gemaakt van Lectio Divina, letterlijk betekent dit ‘goddelijke lezing’. Het is ook te vertalen met ‘geestelijke lezing’ of ‘lezen met het hart’.
Deze omgang met het woord van God is in de eerste eeuwen van het christendom al beoefend door de zogenaamde ‘woestijnvaders en -moeders’. Dit zijn christenen die zich terugtrokken in de stilte van de wildernis om zich zo beter te kunnen richten op de weg die God met hen wilde gaan. Deze manier van lezen is later verder uitgewerkt in de kloostertraditie en wordt tot op de dag van vandaag in kloosters beoefend.

Wat is Lectio Divina?
Een Bijbelstudie is er vaak op gericht om informatie en kennis te vergaren. Het gaat om het ‘begrijpen’ van de tekst. Lectio Divina is een manier van lezen die erop gericht is om te horen wat God de lezer vandaag in de tekst wil zeggen.
Daarin staat het ‘ontvangen’ centraal. De lezer stelt zich open voor de beweging van de Geest in de tekst. Het gaat in deze manier van lezen om ‘vertraging’, om het ‘herkauwen’ van de tekst.
Lectio Divina gebeurt in vier stappen: lees (lectio) – mediteer (meditatio) – bid (oratio) – overweeg (contemplatio)
Deze manier van Bijbellezen kan individueel en in een groep worden gedaan.
Hieronder een uitgebreide uitleg per stap, zodat u dit thuis ook kan gebruiken.

De stappen van Lectio Divina:
Voorbereiding
Nodig in een stil gebed de Heilige Geest uit om je hart te verlichten.
Stel je hart open met geloof, verwachting, verlangen en liefde.

1. Lees (lectio)
Lees de tekst langzaam en hardop en luister naar wat je hoort.
Lees de tekst in stilte nog een paar keer.
Sta al lezend stil bij woorden of zinnen die je raken of bij je haken.

2. Mediteer (meditatio)
Lees het gedeelte opnieuw hardop. Neem de tijd voor stilte.
Denk na over: Wat roepen deze woorden of zinnen bij mij op? Hoe raken ze aan mijn eigen leven? Welk licht laten ze daarop vallen?
Misschien heb je een tekst al honderd keer gelezen, maar wat wil God vandaag tegen je zeggen in dit Bijbelgedeelte? ‘Herkauw’ met deze vragen wat je gelezen hebt.

3. Bid (oratio)
Lectio Divina is geen monoloog, maar een dialoog. Nadat God tot ons heeft gesproken, antwoorden wij Hem. Bid de tekst en geef je gedachten over het Bijbelgedeelte in gebed aan Hem terug.

4. Overweeg (contemplatio)
Lees het Bijbelgedeelte een laatste keer hardop.
Vraag jezelf af: welke lessen wil God mij via de eeuwenoude teksten uit Zijn Woord vandaag leren? Wat neem ik uit dit Bijbelgedeelte mee de komende dag/week in?
Richt je in gedachten en gebed op Gods aanwezigheid.

Wanneer Lectio Divina in een groep wordt gedaan, vertel je elkaar wat je raakt en opvalt aan de tekst. Er is geen plaats voor discussie. Je luistert naar elkaar en je deelt je ervaringen met elkaar. Die zijn persoonlijk. Het spreekt voor zich dat de dingen die met elkaar worden gedeeld, binnen de groep blijven en niet bestemd zijn voor andere oren dan die van de deelnemers.

Wilt u dit leren kennen, of kent u het en wilt u meedoen?
Komend seizoen willen we starten met Lectio Divina.
Op de 3e donderdag van de maand, tussen 10.15 en 11.30 uur.
Inloop vanaf 09.45 uur.
De eerste keer is op donderdag 22 augustus 2024.
Welkom in de Hoeksteen, zaal 7.
Informatie: ds Gerda Lubbersen