Pastores

Pastores

Predikant

Ds. Gerda Lubbersen

Kerkcentrum de Hoeksteen, Poort 19, 8255 AA Swifterbant
Tel: 06-43106335
e-mail: predikant@pgswifterbant.nl

Ds. Gerda Lubbersen is vanaf 31 januari 2021 aan onze gemeente verbonden. 

Pastoraal ondersteuner

Dhr. Jaap Werkman

Tel: 06-50623355
e-mail: pastoraalondersteuner@pgswifterbant.nl

Het pastoresteam bestaat uit de predikant en pastoraal ondersteuner Jaap Werkman.
De onderlinge werkverdeling is als volgt: het pastoraat wordt primair door de pastoraal ondersteuner gedaan. Er is dus geen verdeling o.b.v. sectie of leeftijd.
Waar nodig vult de predikant aan. U moet dan bijvoorbeeld denken aan crisispastoraat. Het is belangrijk dat u zelf aangeeft wanneer er pastorale aandacht nodig is. Dat kan via de contactpersoon, ouderling of rechtstreeks aan de pastores.
Binnen de PGS is pastoraat iets dat iedereen aangaat. We kunnen ons allemaal inzetten om namens de kerk onderling pastoraat te geven. Dit gebeurt al op veel ruimere schaal dan mensen soms denken. Pastoraat begint met aandacht voor elkaar: even een praatje maken in de tuin, een bloemetje brengen, elkaar gedag zeggen.
Je weet je dan gezien door de ander, en zo ook door de Ander.

Melden van overlijden

Het heeft de voorkeur om een overlijden rechtstreeks door te geven aan de predikant of de pastoraal-ondersteuner. Hun contactgegevens vindt u op deze pagina. Vanwege de deeltijdfunctie van de predikant kan het voorkomen dat zij door andere verplichtingen een uitvaart niet kan verzorgen. In de gemeente is er een uitvaartteam dat de predikant ondersteunt bij begrafenissen en crematies. Naast de predikant zijn dat mw. Riek Zwart en dhr. Marien van Staalduine. Zij zijn beiden geschoold en bevoegd tot het leiden van een uitvaartplechtigheid. Na aanmelden van een overlijden wordt er binnen het team overlegd wie de gelegenheid heeft om de uitvaart te leiden. Uiteraard proberen we zoveel mogelijk rekening te houden met opgebouwde contacten en wensen.

Inloopuurtje

Ongeveer 1 a 2x per maand houden de pastores een inloopuurtje op maandagmiddag. U bent dan van harte welkom in de Hoeksteen in zaal 7 (ingang aan de Schutsluis).
Tussen 15-16 uur.
Data staan bij de gemeenteberichten en in de activiteitenkalender op de website.

Babbel bij de lunch

Het jaarthema in de kerk is dit seizoen verbinding. Het wordt gekoppeld aan het samen hebben van de maaltijd/ samen eten. De maaltijd van de Heer/het Heilig Avondmaal wordt gevierd in de kerkdienst en daarbuiten kan er samen worden gegeten. Aan tafel!
En dat hoef je tegen sommigen maar 1x te zeggen…
Daarom dit jaar een nieuw initiatief: Babbel bij de lunch.
Samen lunchen en een praatje. Zo kun je gezellig even contact leggen en zijn we met el-kaar verbonden.
1x per maand (meestal) op maandag, in de Hoeksteen in zaal 7. Tussen 12 en 13 uur.
Data vindt u op de activiteitenkalender op de website

Dominee eet mee

Inmiddels is het een mooie manier van kennismaken gebleken.
Met elkaar een hapje eten.
We liepen in Swifterbant eigenlijk al vooruit op het jaarthema.
Omdat ik soms in Swifterbant moet ‘overblijven’ als er s-avonds nog een vergadering is, eet ik graag een hapje mee / of mijn broodje bij u op.
Zo kunnen we elkaar leren kennen.
Het gaat om de ontmoeting. Laat u niet weerhouden door eventuele praktische problemen of andere zaken. Daar komen we samen wel uit.
Ik ben ook niet op zoek naar het meest sprankelende modelgezin, dus geen punt als het een komen en gaan is van sporters, musici of laatkomers.
Neem gerust contact op: 06-43106335, of predikant@pgswifterbant.nl

Zaal 7

U heeft het al een paar keer kunnen lezen: zaal 7.
Het is mijn werkplek in Swifterbant. De pastorie, zeg maar. Wanneer ik in Swifterbant ben, is dit mijn plekje.
Ja, en met de ingang aan de andere kant van het gebouw. Het is even wennen misschien, maar maak er gebruik van. Degenen die dat al gedaan hebben, weten dat bij mooi weer, de deur (letterlijk) open staat en anders open is. Of je belt gewoon even aan.
Weet u welkom.