Gemeenteberichten

Gemeenteberichten

KERKDIENSTEN
SWIFTERBANT – De Hoeksteen

Zondag 10 december          
10.00 uur: proponent J. de Wind
COLLECTES: Diaconie, Pastoraat, Kerstpakkettenactie

Zaterdag 16 december
Volkskerstzang: 19.00 uur

Zondag 17 december
10.00 uur: ds. G.J. Heeringa
COLLECTES: Menorah, Pastoraat, Algemeen Onderhoudsfonds
16.00 uur: Kinderkerstfeest Menorah

Zondag 24 december
10.00 uur: ds. R.F. Mauritz
COLLECTES: Diaconie, Pastoraat, Algemeen Onderhoudsfonds

21.30 uur: dhr. G. den Boef
COLLECTES: Eigen Evangelisatiewerk, Pastoraat, Algemeen Onderhoudsfonds

Eerste Kerstdag 25 december
10.00 uur: ds. P. van Veen
COLLECTES: Kerk in Actie (kinderen in de knel), Pastoraat, Algemeen Onderhoudsfonds


 

ZONDAG 10 december – Tweede Advent
Proponent J. de Wind uit Hattem is deze zondag onze voorganger.

ZATERDAG 16 december VOLKSKERSTZANG
Op zaterdag 16 december wordt er weer een volkskerstzang gehouden.
We zingen de bekende kerstliederen, we luisteren naar het kerstverhaal en er zijn muzikale intermezzo’s. De muzikale intermezzo’s worden verzorgd door Koos Bax (orgel) en Eddie en Jurjen Vulperhorst (trombone).
De avond begint om 19:00 uur.
Zing je met ons mee??

Géke van Splunter en Alice Winters

ZONDAG 17 december – Derde Advent
Deze zondagmorgen mogen we ds. G. Heeringa uit Dronten begroeten als onze voorganger.
’s Middags om 16.00 uur is het kinderkersfeest van kinderkerk Menorah.

 

ZONDAG 24 december 10.00 uur – Vierde Advent
In de ochtenddienst is ds. R.F. Mauritz uit Lelystad onze voorganger.

21.30 uur Kerstavonddienst
Dhr. Gert den Boef uit Dronten gaat voor in deze kerstavonddienst. Naast onze organist, Koos Bax, wordt er medewerking verleend door een groep blazers. In het volgende nummer leest u daarover meer.

EERSTE KERSTDAG 25 december
Ds. P. van Veen uit Harderwijk gaat deze ochtend voor. Medewerking aan deze dienst zal worden verleend door het koor NVA.

VAN DE VOORZITTER
Advent

Juist in deze tijd is ons verlangen groot naar een goede wereld. Hoe is dat te rijmen met wat er om ons heen en in de wereld gebeurt. Misschien hebben we nu de neiging om ons terug te trekken in onze eigen kring.

De naam van de derde adventszondag is Gaudate: Verheug u! Gaudate is ook de titel van een nieuw adventslied en dat eindigt zo:

Al valt de nacht,
Lijkt alle hoop vervaagd,
Hij laat ons zien
dat de morgen daagt.
Zie de stralen van de zon,
zie de dag breekt aan.
Onze redding komt eraan.

Laten we met elkaar zingen en toeleven naar Kerst: Kom, ga mee, Jezus wordt geboren!

Goede adventstijd gewenst!

Voorzitter kerkenraad PGS,
Greet Kamminga.

MEELEVEN
Zieken
Dhr. Nico van Wageningen is na een opname in het ziekenhuis weer thuis. We denken aan hem en zijn vrouw Hanneke en bidden voor beterschap. Correspondentieadres: De Lange Streek 37, 8255 AT Swifterbant.

Mevrouw Adrie de Jong tobt al een poosje met haar gezondheid. We leven met haar mee en wensen haar beterschap. Haar adres voor een bemoediging: Het Blazoen 25, 8255 DA Swifterbant.

Jubileum
Folkert en Harmke de Jager, Zwanebloem 22, 8255 KL Swifterbant hopen op 20 december hun 55-jarig huwelijksjubileum te vieren. Van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst.

Geboorte
Op 28 november is geboren Elin Nelleke, dochter van Peter en Corelien van der Klis en zusje van Liam, Zaaier 33, 8253 VE Dronten. Gods zegen toegewenst en een hartelijke felicitatie van ons allemaal!

Overlijden
Mevrouw Jantje Terpstra-de Vries, De Greente 9, is overleden op 18 november 2023 in de leeftijd van 85 jaar. We leven mee met haar kinderen en kleinkinderen en wensen hun Gods nabijheid en troost toe.

MENORAH

Zondag 10 december
Deze zondag is het tweede Advent! We lezen op de vier zondagen van Advent en met Kerst uit het evangelie van Lucas. We staan met deze verhalen stil bij de aankondiging van de geboorte van Johannes en van Jezus, de beloftes die daarbij horen en natuurlijk bij de twee bijzondere geboortes zelf. Steeds kunnen we in het verhaal van Lucas lezen dat God een nieuw begin wil maken met de mensen. Daarbij zijn lijnen te ontdekken naar oudere verhalen waarin dat nieuwe begin al beloofd is én naar de toekomst. Met Johannes en Jezus wordt Gods nieuwe wereld en verbondenheid met God beloofd aan de mensen. Ook aan ons.
Deze zondag wordt er gelezen uit Lucas 1:26-38: ‘Maria krijgt een bijzondere boodschap. Ze zal een kind krijgen: Jezus. Hij zal heel belangrijk zijn en Hij zal Zoon van God genoemd worden.’

Leiding deze zondag: Esther en Carice

Zondag 17 december
Deze zondag is het derde Advent! We lezen op de vier zondagen van Advent en met Kerst uit het evangelie van Lucas. Deze zondag wordt er gelezen uit Lucas 1:39-56: ‘Wanneer Maria bij Elisabeth op bezoek komt, trappelt Johannes van vreugde in de buik van Elisabeth en herkent Elisabeth in Maria de moeder van de Heer. Dan zingt Maria een lied om God te danken.’

Leiding deze zondag: Cora en Sem

AGENDA
Vrijdag 19 januari: Nieuwjaarsmiddag voor senioren georganiseerd door Pastoraat en Vorming & Toerusting in De Hoeksteen, aanvang 15.30 uur. ‘Ga mee, doe mee, zing mee!’
Zaterdag 3 februari: Running Dinner, nadere informatie volgt.

KOPIJ
Kopij voor de eerstvolgende uitgave kan worden ingeleverd tot zaterdag 16 december 19.00 uur bij Riek Zwart, via email: hnk@pgswifterbant.nl.
Kopij welke later binnenkomt, zal niet meer worden verwerkt.