Gemeenteberichten

Gemeenteberichten

KERKDIENSTEN
SWIFTERBANT – De Hoeksteen

Zondag 19 mei
10.00 uur: ds. G. Lubbersen
COLLECTES: Kerk in actie: Pinkstercollecte*, Pastoraat, Algemeen Onderhoudsfonds

Zondag 26 mei         
10.00 uur: ds. P. van Veen
COLLECTES: Diaconie, Pastoraat, Algemeen Onderhoudsfonds

Zondag 2 juni
10.00 uur: ds. G. Lubbersen en diaken André van Boven
COLLECTES: De Voedselbank en Donatie Long Covid

BIJ DE DIENSTEN

ZONDAG 19 mei – Pinksteren
Deze zondag hoopt ds. G. Lubbersen voor te gaan in de dienst.

ZONDAG 26 mei
Deze zondag mogen we ds. P. van Veen uit Harderwijk begroeten als onze voorganger.

ZONDAG 2 juni – Jubileumdienst in de tent – koffiedrinken
Op deze zondag gedenken GGW en de Protestantse Gemeente Swifterbant hun 60-jarig jubileum. Dit jubileum wordt gevierd in de feesttent op de Zuidsingel bij de Greente.
Ds. Gerda Lubbersen en diaken André van Boven gaan samen voor in deze feestelijke dienst.
De liederen worden ondersteund door een projectkoor o.l.v. Peter Palsma.
Na afloop van de dienst volgt er in De Hoeksteen een feestelijk programma onder het genot van koffie, thee en limonade. En wellicht taart als er genoeg bakkers en baksters zijn.
Ook wordt er een lunch geserveerd.

60-JARIG JUBILEUM PG EN GGW
Op zondag 2 juni wordt het 60-jarig bestaan van de Prot. Gem. en GGW gevierd.
Na de kerkdienst in de tent is er gezamenlijk koffie- en theedrinken in de Hoeksteen.
Hierbij willen we graag taart serveren. Daarom is er een taartenbakwedstrijd georganiseerd.


U doet toch ook mee? U kunt zich voor 20 mei opgeven bij Meinica Zwart of via het speciale mailadres. Zie de website.

PASTORAALTJES

Bijpraten
Sinds deze maand heb ik mijn werkzaamheden voor de PGS weer volledig kunnen hervatten. Het is fijn dat dit weer kan. Dankbaar hiervoor. En ook: Eindelijk. Ik vertel u niets nieuws als ik hier schrijf dat het veel meer geduld van ons vroeg dan vooraf gedacht. Gelukkig is deze periode nu voorbij. Iemand vroeg me: ben je nu hersteld PKN geworden?

Eind van deze maand hoop ik de nascholing af te ronden. Dat betekent dat ik een aantal dagen hiervoor afwezig ben.

Na de Pinksteren heb ik 2 dagen vrij.

Vanaf juni krijg ik gelegenheid om mijn uren in Swifterbant wat minder strak in te delen. Ik hoef dan geen rekening meer te houden met diensten in het ziekenhuis, omdat ik stop daar te werken. Het aantal uren in de PGS verandert niet, zodat ik ga zien wat er op mijn pad komt.

Dopen
Op zondag 16 juni DV zal er een doopdienst zijn.
Het doopgesprek staat gepland op donderdag 30 mei om 19.30 uur in zaal 7.
Wilt u gebruik maken van de gelegenheid tot dopen, kunt hierover informatie aan mij vragen.

Belijdenis doen/geloofsgesprek
Er is belangstelling in de gemeente om belijdenis te doen. Daarvoor worden na de zomer een aantal geloofsgesprekken gepland. Data volgen nog.

Maar ik noem dit alvast, om degenen die nadenken over geloof, vragen hebben, of toch weleens denken aan belijdenis doen, uit te nodigen om te overwegen om bij deze groep aan te sluiten.

Aanmelden betekent dat je over geloof kan doorpraten, of je uiteindelijk belijdenis doet, beslis je later. Verdere informatie volgt.

Gebedspunten
Tussen Hemelvaart en Pinksteren is er een gebedsactie/noveen. De naam is Uw Koninkrijk kome. Dit is gebaseerd op de traditie in de Anglicaanse Kerk. In Nederland doen o.a. de PKN, IZB, EO, CGK, NGK, en Alpha Nederland mee aan de gebedsactie. Ik hoop dat u dit nog op tijd leest en de laatste dagen kan aanhaken.

Zie https://www.izb.nl/uw-koninkrijk-kome

Hartelijke groet aan u/jullie allemaal,
Ds. Gerda Lubbersen

MEELEVEN
Huwelijksjubilea
Op 18 mei hopen Theo en Gerda Koppejan hun 12½-jarig huwelijksjubileum te vieren. Hun adres is: Bloemenzoom 141, 8255KN Swifterbant.
Harrie en Ingrid Dam zijn op 20 mei 25 jaar getrouwd.
Vanaf deze plaats feliciteren we beide echtparen met dit heugelijk feit en wensen we hun Gods zegen toe.

Zieken
Mevr. Attie van der Klooster is afgelopen week verhuisd naar verzorgingstehuis Laarstaete, Huisje 8 kamer 205, Wold 12 02, 8225 CB te Lelystad.
We wensen haar een goede tijd toe.
Mevr. Henny Trip mocht na revalidatie weer thuiskomen.
Een voorspoedig herstel toegewenst.
We denken ook aan hen, hier niet met name genoemd, die te maken hebben met ziekte, met ziekte en verlies in de familie.

Overleden
Op zaterdag 4 mei overleed mevr. An van Beem-van der Maarl in de leeftijd van 82 jaar.
De afscheidsdienst vond plaats op vrijdag 10 mei.
We leven mee met haar kinderen, kleinkinderen, haar partner en allen die haar zullen missen.
Gods nabijheid en troost toegewenst.
Correspondentieadres: Vuursteenweg 30, 8255 PR Swifterbant

In Memoriam An van Beem – van der Maarl

Janny Hendrika (An) werd op 22 maart 1942 geboren in het gezin van Jacob en Cornelia van der Maarl in de Haarlemmermeer. Ze was één van de elf kinderen, waarvan de eerste op jonge leeftijd overleed. Haar ouders hadden een gemengd boerenbedrijf en waren harde werkers.

An had een mooie jeugd en groeide op in een warm gezin. Iedereen hielp mee op de boerderij. Vanaf haar 15de ging ze van de ULO om thuis mee te helpen.

Ze had een grote vriendengroep, één ervan was Bertus. Ze kregen verkering. Bertus was een boerenzoon die, nadat zijn vader was overleden, het ouderlijk bedrijf op 21-jarige leeftijd runde. An en Bertus trouwden op 16 mei 1963. Ze gingen naast het ouderlijk huis wonen. Daar werden hun kinderen Peter en Corine geboren.

Vanwege de aanleg van de Zwanenburgbaan van Schiphol, moesten ze verhuizen. Ze vertrokken in 1967 naar de Vuursteenweg 30 te Swifterbant. Samen met de kinderen hadden ze daar een mooie tijd. Het gezin deed veel dingen samen: vakantie, werken op het land, maar ook sporten. Er ontstonden hechte vriendschappen in de polder.
An was een fanatiek tennisster en zij en haar man deden veel vrijwilligerswerk.

An volgde een opleiding tot schoonheidsspecialiste en kreeg haar eigen schoonheidssalon. Ze deed ook een cursus sportmassage.

Op 7 mei 1994 overleed Bertus op 53-jarige leeftijd, daarna zette Peter de boerderij voort en verhuisde An in 1996 naar de Binnenhof in Swifterbant.

In 2001 kreeg ze opnieuw contact met Aart Griffioen. Uit die hernieuwde vriendschap ontstond een latrelatie.

In 2016 werd bij An de diagnose Alzheimer gesteld, waardoor haar gezondheid achteruit ging.  Toen in 2020 corona uitbrak, werd Aart haar mantelzorger.

Eind 2022 werd An opgenomen in zorgcentrum De Regenboog in Dronten.

Na een kort ziekbed is An op 4 mei rustig overleden.

Tijdens haar afscheidsdienst op 10 mei stond Psalm 23 centraal.

Riek Zwart-Gerlofsma

AVOND VAN GEBED in Swifterbant
Bid 31 mei mee voor vervolgde christenen

“Onze gebeden kunnen komen waar wij niet kunnen komen. Wanneer we bidden zijn er geen grenzen, geen gevangenismuren en geen gesloten deuren” – Anne van der Bijl

Wereldwijd worden miljoenen christenen vervolgd omdat ze geloven in de Here Jezus. Zij vragen keer op keer om ons gebed. En wat een kracht heeft gebed! Zoals bovenstaande quote zegt, geloven we dat bidden verschil maakt voor onze vervolgde broers en zussen. Daarom houdt Open Doors jaarlijks een Nacht van Gebed op diverse locaties in Nederland.

In Swifterbant zullen we een avond van gebed organiseren op vrijdag 31 mei 2024 van 18:00 uur tot middernacht.

Deze avond zal worden gehouden in Kerkcentrum De Hoeksteen in de Dagkerk, ingang is aan parochie zijde

Opgeven is niet nodig, je bent van harte welkom om mee te bidden, te luisteren, te kijken, stil te zijn, een kaars aan te steken.

Telkens op het hele uur zal er een mogelijkheid zijn om binnen te komen of te vertrekken.

PINKSTER COLLECTE *:
Gemeenteopbouw voor dorpskerken in Bangladesh

In Bangladesh vormen christenen een kleine minderheid. Om dorpsgemeenten te helpen vitaal te zijn en te blijven, ondersteunt Kerk in Actie een programma voor gemeenteopbouw. Voorgangers en kerkelijk vrijwilligers krijgen training in bijbelonderwijs, kinderwerk, leiderschap en diaconaat. Dankzij dit programma kunnen gemeenteleden groeien in geloof en in dienstbaarheid binnen en buiten de eigen gemeenschap.

Via het programma Zending van Kerk in Actie steunt u kleine dorpskerken in Bangladesh om een vitale gemeente te blijven. Geef in de collecte of maak uw bijdrage over op:
NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Kerkopbouw Bangladesh of doneer online. Hartelijk dank voor uw gift.

Lees meer op kerkinactie.nl/kerkopbouwbangladesh

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

MENORAH

Zondag 19 mei
Deze zondag wordt er gelezen uit Galaten 5:22-26: ‘Vandaag is het Pinksteren! God geeft zijn Geest aan alle mensen. Als de Heilige Geest bij je is, ga je anders leven. Gods Geest geeft je mooie eigenschappen waardoor anderen merken dat je van God houdt.’

Leiding deze zondag: Jeanine en Carice

Zondag 26 mei
Deze zondag wordt er gelezen uit 1 Samuel 18:6-16 en 19:1-18: ‘Saul is jaloers op David, en ook bang voor hem. In 1 Samuel 18:29 staat zelfs dat Saul Davids grootste vijand is. David wordt beroemd, en vanaf dat moment laat Saul aan iedereen weten dat hij David wil doden, ook aan zijn zoon Jonatan. Dat lijkt logisch, maar Saul kan er niet zomaar van uitgaan dat Jonatan de kant van zijn vader zal kiezen, want Jonatan houdt veel van David.’

Leiding deze zondag: Cora en Sem

FIETSTOCHT 25 MEI

GA MEE!      FIETSTOCHT 25 MEI – Vorming & Toerusting
Zaterdag 25 mei: Fietstocht Protestantse gemeente en GGW Swifterbant

Vorming & Toerusting organiseert voor gemeenteleden van de Protestante gemeente en de parochieleden van GGW Swifterbant een fietstocht.
Halverwege maken we een stop om te lunchen. Deelnemers moeten zelf een lunchpakket meenemen!

Om 9.30 uur koffiedrinken in De Hoeksteen en de start van de fietstocht is 10.00 uur.

Bij minimaal 10 deelnemers gaat de tocht door. U doet toch ook mee?

Gemeenteleden/ Parochianen uit Swifterbant kunnen zich tot uiterlijk 21 mei per mail opgeven bij Géke van Splunter: gjvansplunter@solcon.nl of telefonisch: 06-48630278

Namens de leden van Vorming & Toerusting,
Riek Zwart

ZOMERCONFERENTIE

Zomerconferentie in het kort 

– De New Wine Zomerconferentie wordt dit jaar voor de 21ste keer georganiseerd door New Wine Nederland; een vernieuwingsbeweging voor en door kerken.
– Het thema van de conferentie is dit jaar LEEF! Centraal dit jaar staat de Bijbeltekst uit Johannes 10:10b: ‘Ik ben gekomen om het leven te geven in al Zijn volheid.
– Hoofdspreker is A.J. Swoboda. Deze Amerikaan geeft les aan de Bushnell Universiteit in Bijbelse theologie en wereldchristendom. Daarnaast leidt hij een masterprogramma rond de Heilige Geest en leiderschap aan het Fuller Theological Seminary. Je kunt AJ ook kennen als auteur. Hij schreef onder andere het bekroonde ‘Subversive Sabbath’. Dat boek gaat over de kracht van rust nemen in een wereld die alsmaar doorraast.
– De conferentie biedt een week lang bijna elke dag een programma met seminars en diensten. Ook zijn er optredens, workshops, foodtrucks, dorpsplein, boekentent, muziektent en cursussen.
– Kinderen, tieners en jongvolwassenen volgen hun eigen programma’s.  
-De sfeer van de conferentie is lekker relaxt.
– Jaarlijks komen er rond de 6000 bezoekers, die voor het grootste deel kamperen rond het evenemententerrein. Maar ook als daggast ben je welkom.
– Info zie https://zomerconferentie.new-wine.nl/

AGENDA
Zaterdag 25 mei: Fietstocht georganiseerd door Vorming & Toerusting. Zie: hierboven.
Vrijdag 31 mei: In de dagkerk van De Hoeksteen van 18:00 uur tot middernacht: Avond van Gebed.

 

KOPIJ
Kopij voor de eerstvolgende uitgave kan worden ingeleverd tot zaterdag 25 mei 19.00 uur bij Riek Zwart, via e-mail: hnk@pgswifterbant.nl.
Kopij welke later binnenkomt, zal niet meer worden verwerkt.