Gemeenteberichten

Gemeenteberichten

KERKDIENSTEN SWIFTERBANT – De Hoeksteen

Zondag 5 februari – HA
10.00 uur: ds. G. Lubbersen
COLLECTES: Diaconie, Pastoraat, ZWO-doel: Mission Aviation Fellowship*

Zondag 12 februari – ZWO  
10.00 uur: ds. H. van Ark
Winter Sing-in:
19.00 uur: Dhr. M. Merkelijn en mevr. H. Buiter
COLLECTES: Flevoland voor Zuid-Afrika, Pastoraat, Algemeen Onderhoudsfonds

Zondag 19 februari – bevestiging ambtsdragers
10.00 uur: ds. G. Lubbersen
COLLECTES: Diaconie, Pastoraat, Algemeen Onderhoudsfonds

BIJ DE DIENSTEN

ZONDAG 5 februari – Heilig Avondmaal – Jongerenkerk – Koffiedrinken
Ds. G. Lubbersen gaat voor in deze dienst waarin we het Heilig Avondmaal vieren.
Voor de jongeren is er jongerenkerk en na afloop van de dienst bent u uitgenodigd om samen in de foyer koffie/thee te drinken.

ZONDAG 12 februari – ZWO-dienst
De ochtenddienst is een ZWO-dienst. Hierin gaat ds. H. van Ark voor.

Winter Sing-in
’s Avonds 19.00 uur is er, als vervolg op de zomeravonddiensten ‘Zingen in de Patio’, een ‘Winter sing-in’.
Liturgen zijn: Hilde Buiter en Mathijs Merkelijn.
In deze winterse zangviering zullen we met elkaar nadenken rondom het thema: ‘Spiegelen’.
Lachspiegels, wie kent ze niet. Extra slank, megalang of juist heel kort.
Een lachspiegel geeft een vertekend beeld van de werkelijkheid maar wat laat Gods spiegel ons zien?

Tijdens deze winterzang zal ook de Urker solist Frits van der Sloot enkele liederen voor ons komen zingen tijdens het muzikaal intermezzo. Organist is: Albert Metz.
Het belooft een feestje te worden! Hartelijk welkom!

ZONDAG 19 februari – bevestiging ambtsdragers
Ds. G. Lubbersen gaat voor in deze dienst, waarin er afscheid wordt genomen van enkele ambts- en taakdragers en waarin nieuwe ambts- en taakdragers worden bevestigd.

PASTORAALTJES

Heilig Avondmaal

Zondag 5 februari vieren we het Heilige Avondmaal.
Een stukje brood en een slokje wijn helpen ons om te geloven in het lijden, sterven en opstaan van Jezus. Het wordt aan ons gegeven zodat we het vastpakken, proeven en doorslikken. Heel fysiek herinneren we ons aan Jezus’ genade en rechtvaardiging. We nemen het als het ware in ons op. Het is een bijzondere manier die we van God hebben ontvangen om ons te bepalen bij zijn liefde voor ons. Met het Avondmaal komt het evangelie heel dichtbij. Het Avondmaal is een sacrament. Dat betekent dat het heilig is, zichtbaar en een zegel. Met zegel wordt bedoeld dat het een waarmerk is, het is echt. De genade is echt voor ons. In dat geloof en vertrouwen mogen we samen de Maaltijd vieren.

Lied 392
Wie kent de eenvoud van het breken,
de stille omgang van het brood?
Wie hoort de wijn van liefde spreken,
een liefde sterker dan de dood?

Er is een kind bereid tot delen,
het komt met brood, het komt met vis,
het geeft zijn voedsel aan de velen,
een weldaad in de wildernis.

Er staat tot ons geluk geschreven
dat God zeer overvloedig is,
wij zijn geschapen om te geven,
zo tonen wij zijn beeltenis.

Er is een mens ons bijgebleven,
bij brood en wijn hoor ik zijn stem,
als water vloeit zijn kostbaar leven,
een vis is tekenend voor hem.

Gebedspunten
* Gebed voor mensen die zich willen inzetten voor de gemeente als bijv. vrijwilliger, contactpersoon, taak of ambtsdrager.
* Gebed om Gods Geest die ons geloof en (geloofs-)groei kan geven.
* Gebed voor de generaties: jong en oud met elkaar verbonden.
* Gebed om onderlinge verbondenheid.

Data:
* Inloop bij de pastores
Op 7 februari tussen 14 en 15 uur, zaal 7, ingang aan de Schutsluis

Hartelijke groet aan iedereen.
Ds. Gerda Lubbersen
Werkdagen te vinden op de website: https://pgswifterbant.nl/agenda/

MEELEVEN
Sinds 26 januari 2023 is de heer I. Prak onder de zorg van Coloriet woonachtig in De Regenboog. Zijn adres: Coloriet WZC De Regenboog 100, Gravenstein – kamer 126, 8254 AB Dronten

Hoor mij, God
als ik tot U roep.
U ziet mijn verdriet,
U kent de vragen
die mijn gedachten vervullen,
U weet hoe ik opzie
tegen de dag van morgen.
Versterk in mij het geloof
dat ik mijn weg niet alleen ga.
Troost mij met uw Aanwezigheid,
nu en in de dagen die komen.

Sjoerd Zwaan

COLLECTEDOEL 5 februari
Zondag 5 februari – Mission Aviation Fellowship (MAF)
Medewerkers van MAF verzorgen medische, ontwikkelingshulp, noodhulp in afgelegen gebieden. Dit kan dankzij piloten en vliegtuigen van MAF. Dankzij steun vanuit Nederland hoeven (ernstig) zieken niet te betalen voor een ambulancevlucht.
Dit is zoal wat er dankzij uw bijdrage mogelijk wordt:
• Voor € 200,- worden 1000 Bijbels in lokale taal naar een dorp gevlogen.
• Voor € 500,- kunnen 120 personen één week van eten worden voorzien.
• Voor € 1000,- worden 10 hulpverleners en zendelingen naar een plek gevlogen waar nood is.

Het motto van MAF is: ‘Wij geloven dat iedereen bereikbaar moet zijn voor Gods liefde.’
Van harte aanbevolen!

MENORAH

Zondag 5 februari
Deze zondag wordt er gelezen uit 1 Koningen 19: ‘Elia heeft bewezen dat alleen de HEER de levende God is. Afgod Baäl stelt niets voor. Toch vreest Elia voor zijn leven. Hij is bang dat koning Achab wraak zal nemen. Hij vlucht en weet niet meer wat hij moet doen. Hij wil zo niet leven. Dan zoekt God hem op. Allereerst laat Hij Elia eten en drinken. Dat heeft zijn lichaam nodig in de woestijn. Daarna laat God Elia zichzelf zien in een zachte bries. Zo liefdevol is Hij, ook voor Elia. De angst verdwijnt. Tenslotte vertelt God dat Elia niet de enige is die in de HEER gelooft. Er zijn nog zevenduizend anderen. Elia gaat daarna weer verder met zijn werk voor God.’

Leiding deze zondag: Sybilla en Anita

Zondag 12 februari
Deze zondag wordt er gelezen uit 1 Koningen 21: ‘Soms zijn we jaloers op iemand zijn, omdat hij bijvoorbeeld een prachtige BMX-fiets heeft. Wat zou jij die ook graag hebben. Vaak blijf je niet jaloers en ga je weer verder. Je vindt het jammer, maar gunt het de ander ook wel. Als jaloezie blijft kan het je humeur beïnvloeden en zelfs je leven gaan bepalen. Je moet en je zal ook hebben wat die ander heeft! Hoe dan ook. Koning Achab is rijk, maar wil ook nog de wijngaard van Nabot hebben… Die weigert beleefd. Hij wil niet ruilen of verkopen. Koning Achab is teleurgesteld, wordt boos en gedraagt zich kinderachtig. Waarom is hij niet tevreden met wat hij heeft en gunt hij Nabot diens geluk? Koningin Izebel zal haar jaloerse man wel eens helpen. Zij zorgt dat hij op een vreselijke manier zijn zin krijgt en niet meer jaloers hoeft te zijn. Nabot wordt onschuldig vermoord. Elia vertelt Achab Gods waarheid. Zo kan hij geen koning blijven.’

Leiding deze zondag: Meinica en Gré-Anne

VORMING & TOERUSTING – RUNNING DINNER 18 februari 2023
Vanaf ± 17.15 uur

Vorming & Toerusting organiseert op zaterdag 18 februari 2023 een ‘Running Dinner’ voor de gemeente.
Gemeenteleden gaan bij andere gemeenteleden een voorgerecht, of hoofdgerecht eten en het nagerecht wordt geserveerd in De Hoeksteen. We nodigen u uit om als gastgezin, of als gast samen ‘Aan tafel’ te gaan.

In De Hoeksteen is een programma voor de kinderen van 4 tot 12 jaar en oppas voor de jongste kinderen. De kinderen eten samen in De Hoeksteen en gezamenlijk met de volwassenen wordt het nagerecht genuttigd. Jongeren in de tienerleeftijd mogen helpen met oppassen en het programma voor de kinderen.

Voor het ‘Running Dinner’ zijn we op zoek naar gastgezinnen, die een voorgerecht, of hoofdgerecht willen bereiden. De gasten schuiven aan op een adres waar het voorgerecht wordt geserveerd en vertrekken vervolgens met de gastheer, -vrouw naar een ander adres waar het hoofdgerecht wordt opgediend. Vervolgens gaat iedereen naar ‘De Hoeksteen’ waar een toetjesbuffet gereed staat.

Opgeven kan tot en met vrijdag 10 februari!

U kunt uw opgaveformulier inleveren in de brievenbus bij:
Géke van Splunter, Zuidsingel 25; bij Caroline Hoek, Rozentuin 16; of bij Riek Zwart, De Kruisboog 8.

Voor vragen, opgave per mail, of als u nog geen opgaveformulier heeft ontvangen, stuur dan even een mailtje naar: zwartriek@solcon.nl

Met vriendelijke groet namens de leden van Vorming & Toerusting,
Riek Zwart

ALPHA OMEGA
Even een dank je wel van Alpha Omega.
Wij hebben twee acties gehad, als eerste de kerstmarkt.

Dat was geweldig, wij hebben:
120 kg stoofperen
60 kg appels
13 kg goudrenetten
en dan de nodige kilo rode en gele uien ruim 30 kilo verkocht.
Dan was er ook nog de kraam in de kerk, de verloting ging helemaal geweldig. Om 14.00 uur was de kraam schoon leeg. Dat gaf de prachtige opbrengst van € 477,00.
Dan was er ook nog de kerstpostactie die heeft het ook goed gedaan. De opbrengst is € 439,75
Er waren minder poststukken maar de opbrengst is hoegenaamd gelijk aan vorig jaar.
Iedereen die op welke manier heeft meegeholpen aan deze resultaten HARTELIJKE DANK.
Zonder jullie was dat niet gelukt. Maar ook degene die zijn/haar post aan ons toevertrouwde voor bezorging ook veel dank. Wij hopen dat wij volgend jaar weer op jullie mogen rekenen.

Hartelijke groet:
Wiebe Boskma, Anne Kees Smeenk, Jimte Greijdanus en Géke van Splunter

AGENDA
Dinsdag 14 februari: Leerhuis avond, aanvang 20.00 uur in Zaal 5 van De Hoeksteen, thema: “Roeping”.
Zaterdag 18 februari: Running Dinner – samen in groepjes met elkaar eten bij een gastgezin! En afsluiting in De Hoeksteen.

KOPIJ
Kopij voor de eerstvolgende uitgave kan worden ingeleverd tot zaterdag 11 februari, 19.00 uur bij Riek Zwart, via email: hnk@pgswifterbant.nl.
Kopij welke later binnenkomt, zal niet meer worden verwerkt.

Terug naar boven