Jeugdwerk

Jeugdwerk

Menorah

Stam Alpha

Uitleg deelname avondmaal

Menorah

ledere zondagochtend is er tijdens de ochtenddienst kinderkerk “Menorah” voor alle kinderen van de basisschool. Met ingang van het seizoen 2019/2020 hebben we als leiding voor een andere methode gekozen: ‘Vertel het Maar‘.

In de kerkbladen HNK en In en Om en op de website staat iedere week vermeld of er kinderkerk is. Bij bepaalde bijzondere diensten zoals een Jeugddienst of Kerk-, School- en Gezinsdienst kan het anders zijn: soms komt de kinderkerk dan te vervallen of bieden we alleen kinderkerk voor groep 1-4.

Verspreid over het kerkelijk jaar zijn er kinderkerk-projecten zoals de schoenendoosactie van Actic4Kids, Advent, Kerstfeest in samen werking met PCB de Branding, 40-dagenproject, Palmpasen, Pasen en de overstapdienst van groep 8.

Contactpersoon:
Jeanine Verkerk, tel. 06-24734427

Stam Alpha

Samen met je puber bezig zijn om je geloof te verdiepen. Na te denken wat het geloof voor je betekent. Dat is Stam Alpha. In 10 bijeenkomsten (5 keer in het najaar en 5 keer in het voorjaar) komen we bij elkaar. Na een gezamenlijke start gaan de ouders en de jongeren uit elkaar en volgen we het materiaal van de (Youth) Alpha cursus. We sluiten gezamenlijk af, waar we samen delen wat ons de avond ons heeft gebracht, om zo het geloofsgesprek in het gezin te versterken.

Uitleg deelname avondmaal

 

In de Veertigdagentijd willen we, zoals elk seizoen, aansluitend aan een ochtenddienst, de kinderen vanaf groep 4 voorbereiden op hun deelname aan het Heilig Avondmaal op Witte Donderdag. De kinderen uit groep 4 krijgen een persoonlijke uitnodiging via de taakgroep jeugd. De uitleg wordt gegeven op zondag 10 april 2022. 

Vakantie Hoeksteenclub (4-12 jaar)

Het is een begrip in Swifterbant, de Vakantie Hoeksteen Club! Deze club trekt elk jaar veel kinderen. Ook dit jaar zijn er voorbereidingen in gang gezet en gaan in de herfstvakantie de deuren van de Hoeksteen open.
Het thema is: Help een ander – wees een redder.
Dinsdag 18 en woensdag 19 oktober 2022 van 09.00 – 12.00 uur zijn alle kids weer welkom.
Onze missie is om alle kinderen in de basisschoolleeftijd een gezellige ochtend met een hoopvolle Bijbelse boodschap te geven.

Help je mee?

Wil je helpen als vrijwilliger – op een manier die bij je past – meld je dan persoonlijk aan bij Jeanine Verkerk, Marleen Dijkstra of Carien van der Marel. Bellen mag natuurlijk ook: 06 – 34 96 96 66.

Jongerenkerk

Voor de jongeren die afscheid hebben genomen (vanaf ongeveer 12 jaar) van Kinderkerk Menorah organiseren we elke eerste zondag van de maand een viering in zaal 5 van De Hoeksteen. De vieringen zijn hedendaags, vrolijk, prikkelend, serieus en gezellig. We denken na over het geloof en sluiten aan bij actuele onderwerpen op de manier die past bij de jongeren. We respecteren elkaars mening, luisteren naar elkaar en naar mooie (hedendaagse) muziek. Mocht je nog vragen hebben, schroom niet en neem contact op. Berend Jansen bjansen@huisartsenswifterbant.nl

Kerk- en Schooldienst

Ieder jaar organiseren we in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool De Branding een Kerk- en Schooldienst. In deze kindvriendelijke kerkdienst werken kinderen, ouders en ouderen mee.

Club (Middelbare scholieren)

Deze uitnodiging is speciaal voor jou!
Elke derde vrijdagavond van de maand ben je welkom bij de “club” van de Protestantse Gemeente Swifterbant.

Bij een clubavond gaat het om gezelligheid, vriendschap en contact. We leggen een link naar elkaar en een link naar de Bijbel. Alle jongeren in de leeftijd van 12 t/m 17 jaar – van binnen en buiten onze gemeente – zijn van harte welkom!

Het seizoen start dit jaar op vrijdag 17 september. Tijdens het seizoen ontmoeten we elkaar in de Hoeksteen én op andere locaties, afhankelijk van de activiteiten die we voor jullie in petto hebben. Denk aan een estafette, sinterkerst, auto’s wassen of samen koken / samen eten. 

Het seizoen loopt van september 2022 tot en met mei 2023.

Locatie:           Noordhoren 67, tuinfeestje bij Tamara
Startavond:    16 september 2022
Duur:               19.30 – 21.00 uur 

We vinden het geweldig om jou tijdens de clubavonden te ontmoeten en te leren kennen.
Je hoeft je maar één keer op te geven, daarna volgt meer info via whatsapp.

Graag opgeven voor 1 september bij Tamara Mulder via
06 – 31047985 of tamara@wenstaarten.nl.

Heartbeat4kids (8-13 jaar)

Twee keer per jaar wordt er een Kidspraiseviering georganiseerd door Heartbeat4kids. Hiervoor nodigen we kids van de basisscholen uit om mee te zingen, dansen en drama te spelen in een kidspraise of musical. Het is elk jaar weer genieten van de kids, die enthousiast meedoen, niet bang zijn hun talent te laten zien en te groeien in zelfvertrouwen.
Samen met hun oefenen we 10 à 12 weken om een Kidspraiseviering neer te zetten, ondersteund door het techniekteam.

De oefenavond is: maandags van kwart voor 7 tot kwart voor 8, de leeftijdsgroep is: groep 4 t/m 8 van de basisschool en klas 1 van het voortgezet onderwijs. Kinderen van alle basisscholen maar ook speciaal onderwijs zijn welkom! Zing, dans of speel jij ook mee? Of wil je eerst meer informatie? Mail dan naar: Hb4k@pgswifterbant.nl

Het Heartbeat4kids team: Marianne Greijdanus (regie en zang), Jannie de Jager (drama)jeugd@pgswifterbant.nl

WhatsApp groep Jeugd

Oproep voor alle jongeren van 11 t/m 20 jaar.

Jij bent belangrijk en wij willen graag in contact komen met jou! Of je nu vaak in de kerk komt, of bijna niet. Of je wel of niet naar club gaat. Het maakt niet uit. Wij houden je graag op de hoogte van leuke activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan de EO-Jongerendag, startdienst etc.
Maar dat kunnen we alleen doen wanneer wij je mobiele nummer hebben. Ook willen we graag je mailadres, zodat we vervolgens de informatie kunnen mailen. Mocht je deze gegevens nog niet hebben doorgegeven, vul ze dan in op het gele opgaveformulier.

Actuele activiteiten

Actuele activiteiten worden hier vertoont.

Terug naar boven