Jeugdwerk

Jeugdwerk

Samenstelling taakgroep Jeugd

Oppas

Youth Alpha

Samenstelling taakgroep Jeugd

Carien van der Marel, jeugdouderling, voorzitter, 06-34969666
Tamara Mulder, jeugdouderling, 06-31047985
Peter Verkerk, penningmeester, 06-14909828
Meinica Zwart, secretaris, jeugd@pgswifterbant.nl
Corelien van der Klis, algemeen lid, 06-83170962

Onze visie op jeugdwerk:

Kinderen, tieners en pubers (jeugd, 0-18 jaar) de liefde van God laten ervaren.

Waar werken wij aan:

– Elke leeftijdsgroep op een voor hen toegankelijke manier kennis laten maken met het christelijk geloof en de Bijbel;
– Mogelijkheden creëren om als jeugd elkaar te ontmoeten (zowel jeugd binnen de kerk als jeugd van buiten onze kerk aantrekken);
– Jeugdwerkers zijn een rolmodel;
– Generaties binnen onze gemeente met elkaar verbinden.

Ons motto is: Je mag er zijn!

Oppas

Tijdens de morgendiensten is er oppas voor kinderen in de leeftijd van 0 t/m 3 jaar. Ze worden ontvangen in een zaal waar ruimte is om te spelen, te knutselen, muziek te luisteren of… heerlijk voorgelezen te worden! Vaak klinken de liedjes van Kinderopwekking. De kinderen kunnen voor het einde van de dienst opgehaald worden om samen met de gemeente de zegen te ontvangen.

Contactpersoon: Corelien van der Klis, 06-83170962

Youth Alpha

Vrijdag 2 februari starten we in de Hoeksteen met Youth Alpha

Wat houdt deze Youth Alpha nou precies in. We starten om 19:00 uur met een kop thee en wat lekkers erbij en het duurt ongeveer een uurtje.

Daarna gaan we ons verdiepen in verschillende onderwerpen, zoal hieronder als voorbeeld. Hierbij maken we ook gebruik van het materiaal van Youth Alpha.

 1. Leven: Is er meer?
  2. Jezus: Wie is Jezus?
  3. Kruis: Waarom stierf Jezus?
  4. Geloof: Hoe kun je geloven?
  5. Bidden: waarom en hoe?
  6. Bijbel: waarom en hoe?

Dit zullen we op verschillende manieren behandelen dat kan zijn door te vertellen/uitleggen maar ook door dingen op te zoeken in de bijbel/ online of door met elkaar er over te praten.

Zo kun je op een leuke gezellige manier samen meer gaan ontdekken en leren over het geloof.

Alpha Youth wordt 1 keer per maand gegeven op de eerste vrijdag van de maand. Deze cursus wordt 12 keer gegeven.

Dominee Gerda Lubbersen zal dit leiden met behulp van Tamara Mulder.

Voor vragen kunnen jullie terecht bij

t.muldersmits@gmail.com of 0631047985.

Dominee Gerda Lubbersen en Tamara Mulder

Menorah

Iedere zondagochtend is er tijdens de ochtenddienst kinderkerk Menorah voor alle kinderen van de basisschool. Na een gezamenlijke opening in de kerkzaal gaan de kinderen naar hun eigen ruimte en tegen het einde van de dienst komen zij weer terug in de grote zaal.

Verspreid over het kerkelijk jaar zijn er gave projecten, zoals de Schoenendoosactie van Actie4Kids, Advent, Kerstfeest, het 40-dagenproject, Palmpasen, Pasen en de Overstapdienst van groep 8.

De methode waarmee we werken is ‘Vertel het Maar‘.

In de zomervakantie is er geen kinderkerk. Houd Het Nieuwe Kerkblad en deze website in de gaten voor bijzonderheden.

Contactpersoon:
Jeanine Verkerk, tel. 06-24734427

Heartbeat4kids (8-13 jaar)

Een aantal keer per jaar organiseert Heartbeat4kids een viering. Hiervoor nodigen we kids van de basisscholen uit om mee te zingen, dansen en drama te spelen in een kidspraise of musical. Het is elk jaar weer genieten van de kids, die enthousiast meedoen, niet bang zijn hun talent te laten zien en te groeien in zelfvertrouwen! We oefenen 10 à 12 weken om een viering neer te zetten, ondersteund door het techniekteam.  

Voorstellingen
Voor 2023-24 staan op de planning: Kinderkerstfeest 2023 verzorgen (musical), het oefenen start eind september/begin oktober. Daarnaast zijn we gevraagd om mee te doen met ‘Alliance and Friends’ in februari 2024 en ook vanuit het dorp wordt een aantal keer een optreden gevraagd op dorpsfeesten en ouderenmiddagen.

Avondmaalscatechese

 

In de PGS mogen kinderen vanaf groep vier deelnemen aan het Heilig Avondmaal, nadat ze de avondmaalcatechese hebben gevolgd.
De kinderen van groep vier mogen voor het eerst meedoen met de viering van het sacrament van Heilig Avondmaal op Witte Donderdag 2023.
Voor hen is deze uitleg van het Avondmaal bedoeld. Natuurlijk zijn hun ouders en andere belangstellenden ook welkom.
We ontdekken wat het voor maaltijd was die Jezus met zijn discipelen vierde en wat dit voor ons vandaag te zeggen heeft. Van maaltijd naar Avondmaal.
De catechese wordt verzorgd door de predikant samen met Menorah.
Informatie: ds. Gerda Lubbersen, 06-43106335 predikant@pgswifterbant.nl

Vakantie Hoeksteenclub (4-12 jaar)

Het is een begrip in Swifterbant, de Vakantie Hoeksteen Club! Deze club trekt elk jaar veel kinderen. Ook dit jaar zijn er voorbereidingen in gang gezet en gaan in de herfstvakantie de deuren van de Hoeksteen open.

Dinsdag 24 en woensdag 25 oktober 2023 van 09.30 – 12.00 uur zijn alle kids weer welkom. De inloop is van 09.00 – 09.30 uur.

Onze missie is om alle kinderen in de basisschoolleeftijd een gezellige ochtend met een hoopvolle Bijbelse boodschap te geven.

Aanmelden
Kids melden zich aan via hoeksteenclub@pgswifterbant.nl.
Organisatie: Jeanine Verkerk, Marleen Dijkstra, Sem van den Berg en Carien van der Marel3

Jongerenkerk

Voor de jongeren die afscheid hebben genomen (vanaf ongeveer 12 jaar) van Kinderkerk Menorah organiseren we elke eerste zondag van de maand een viering in zaal 5 van De Hoeksteen. De vieringen zijn hedendaags, vrolijk, prikkelend, serieus en gezellig. We denken na over het geloof en sluiten aan bij actuele onderwerpen op de manier die past bij de jongeren. We respecteren elkaars mening, luisteren naar elkaar en naar mooie (hedendaagse) muziek. Mocht je nog vragen hebben, schroom niet en neem contact op.

Berend Jansen bjansen@huisartsenswifterbant.nl

Club Middelbare scholieren

Deze uitnodiging is speciaal voor jou!
Elke derde vrijdagavond van de maand ben je welkom bij de “club”.

Bij een clubavond gaat het om gezelligheid, vriendschap en contact. We leggen een link naar elkaar en een link naar de Bijbel. Alle jongeren in de leeftijd van 12 t/m 17 jaar – van binnen en buiten onze gemeente – zijn van harte welkom!

Tijdens het seizoen ontmoeten we elkaar in de Hoeksteen én op andere locaties, afhankelijk van het programma. We praten met elkaar over een thema, doen spel of sport en organiseren een filmavond, speeddate of picknick. In juni gaan we met een bus en de jeugd uit Dronten en Biddinghuizen naar de EO Jongerendag in Ahoy, Rotterdam.

Het seizoen loopt van september 2023 tot en met mei 2024.

Startavond:   15 september 2023
Locatie:
           De Hoeksteen
Duur:               19.30 – 21.00 uur 

We vinden het geweldig om jou tijdens de clubavonden te ontmoeten en te leren kennen.
Je hoeft je maar één keer op te geven, daarna volgt meer info via whatsapp.

Graag opgeven voor 1 september bij Tamara Mulder via
06 – 31047985