Historie

Historie

Het dorp Swifterbant maakt deel uit van de gemeente Dronten en ligt in een agrarisch gebied. Van oudsher was het een agrarische gemeenschap, maar tegenwoordig is Swifterbant een forensendorp. Desondanks is het dorp nog steeds agrarisch georiënteerd. De leeftijdsopbouw van de Swifterbantse bevolking is in de loop van de jaren geleidelijk gewijzigd. In de begin jaren van het dorp lag de gemiddelde leeftijd van de inwoners ver beneden het landelijk gemiddelde. Tegenwoordig is de leeftijdopbouw binnen het dorp evenwichtiger. Swifterbant telt momenteel ongeveer 6300 inwoners (1-1-2020). Bijna 15% van hen is lid van de Protestantse gemeente te Swifterbant. In het dorp is een actieve RK-parochie aanwezig. Inwoners van andere gezindten zijn aangewezen op kerkelijke gemeenten in de omgeving. Het dorp heeft een beperkt aantal allochtone inwoners.

De Protestantse Gemeente Swifterbant

Vanaf het allereerste begin is er een nauwe samenwerking tussen de Hervormde gemeente en de Gereformeerde kerk. Vanaf 1979 bestond er al zoiets als een SoW-gemeente Swifterbant. Deze gemeente kreeg echter nooit de officiële status van SoW-gemeente omdat er geen formeel federatiebesluit werd genomen. Swifterbant vormde met Biddinghuizen de Hervormde Gemeente Oostelijk Flevoland, wijkgemeenten Biddinghuizen en Swifterbant en de Gereformeerde Kerk Biddinghuizen/Swifterbant. Feitelijk was er sprake van twee volledig zelfstandig functionerende gemeenten in elk dorp.

Op 1 januari 1997 kwam er een einde aan de intensieve samenwerking met Biddinghuizen. Vanaf die datum gingen beide dorpen als aparte gemeenten verder. Hoewel Swifterbant formeel dus geen SoW-gemeente was, werd plaatselijk de kerk wel als zodanig aangeduid. Op 1 mei 2004 vond de landelijke kerkvereniging tot de Protestantse Kerk in Nederland plaats. Plaatselijk veranderde er nog niets. Op 29 november 2005 zijn de Hervormde gemeente te Swifterbant en de Gereformeerde kerk te Swifterbant verenigd tot de Protestantse Gemeente te Swifterbant. Ze ressorteert onder de classis Flevoland/Overijssel.

Predikanten/pastoraal werkers die onze gemeente hebben gediend

Ds. B.J. Aalbers
26 september 1965 tot 3 september 1967
(vanaf 18 februari 1962 te Dronten)

Ds. C. Houtman
1 oktober 1967 tot 5 januari 1969

Ds. H.B. Oosthoek
12 april 1964 tot 1 februari 1978

Dhr. J.C. Buurmeester
1 september 1984 tot 31 augustus 1987

Ds. F. Spoelstra
21 januari 1979 tot 1 december 1989

Dhr. A.J. Stein
1 september 1987 tot 31 augustus 1991

Dhr. K. Snijder
1 september 1991 tot 31 augustus 1996

Ds. J.B. Beijer
16 december 1990 tot 28 april 2002

Ds. Kasper Jager
8 juni 2003 tot 17 augustus 2008

Ds. Marco Boevé
23 augustus 2009 tot 16 februari 2014

Dhr. Harm Feijen
25 augustus 1996 tot 20 januari 2019