Vertrouwenspersoon

VERTROUWENSPERSOON

In de gemeente is een vertrouwenspersoon aangesteld. De vertrouwenspersoon verzorgt de eerste opvang bij klachten of vermoedens die betrekking hebben op grensoverschrijdend gedrag door iemand die een taak binnen de gemeente vervult.
Vertrouwenspersoon is mw. Jeanine Verkerk. U kunt haar bereiken via het e-mailadres vertrouwenspersoon@pgswifterbant.nl of telefonisch via 06-24734427.