Bankgegevens

Bankgegevens

College van Kerkrentmeesters (CvK)
Prot. Gemeente Swifterbant: Rek.nr. NL07 RABO 0373 7297 74 (Kerkelijke bijdragen)
Rek. nr.: NL52 INGB 0004 4360 58 (Kerkelijke bijdragen)
CvK Prot. Gemeente Swifterbant  inzake Evangelisatie Commissie: Rek.nr. NL27 FVLB 0635 8093 11
CvK Prot. Gemeente Swifterbant  inzake Taakgroep Jeugd: Rek.nr. NL82 RABO 0373 7297 82

Diaconie
Diaconie Prot. Gemeente Swifterbant: Rek.nr. NL21 RABO 0373 7108 01  
Diaconie Prot. Gemeente Swifterbant inzake Alpha Omega: Rek.nr. NL68 RABO 0373 7108 28
Diaconie Prot. Gemeente Swifterbant inzake ZWO: Rek.nr. NL46 RABO 0373 7108 36

Hoeksteencommissie
Rek.nr. NL56 RABO 0112 5759 86

Raad van Kerken
Rek.nr. NL49 RABO 0348 1088 93

Activiteitencommissie
Rek.nr. NL53 RABO 0114 3828 59

In en Om de Kerk
Rek.nr. NL47 FVLB 0699 5425 10

Collectebonnen
Rek.nr. NL30 RABO 0373 7456 56

Het Nieuwe Kerkblad
Rek.nr. NL53 ABNA 0597 9150 75

KvK-nummer
De PG Swifterbant staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 76389286NL30 RABO 0373 7456 56