AVG

Privacy in de kerk

Sinds 25 mei 2018 moet iedere organisatie binnen de Europese Unie voldoen aan de nieuwe privacywetgeving, die is opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens belast met de handhaving, van de wet. Ook kerkgenootschappen vallen order de AVG. De Protestantse Kerk in Nederland wil bewust en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en de privacy van haar leden en bezoekers. Daarom is bet belangrijk dat eenieder die binnen de kerk met persoonsgegevens te maken heeft, zorgt dat hij/zij zich aan de geldende regelgeving houdt.
Van het verwerken van persoonsgegevens is sprake wanneer je een handeling pleegt die betrekking heeft op een (te identificeren) persoon of personen. Het heeft dus niet alleen betrekking op namen en adressen, maar ook bijvoorbeeld op foto’s op de website waarop mensen herkenbaar in beeld zijn. Het heeft dus niet alleen maar te maken met het verstrekken van gegevens aan derden, het gaat ook om ons eigen handelen. Denk bijvoorbeeld aan:

– Het sturen van een e-mail naar de gemeenteleden;
– Het exporteren van gegevens uit de ledenadministratie;
– Publicatie van het kerkblad op de website;
– Uitzending van kerkdiensten (via radio of met camera’s);
– Het lezen en bewaren van sollicitatiebrieven;
– Het hebben van personeelsgegevens;

en alle andere handelingen die met gegevens te maken hebben die tot een persoon te herleiden zijn.

Om aan de privacyregels te voldoen heeft de PGS de coördinatie van waarborgen gelegd bij: coördinator gegevensbescherming: Koos Bax, tel. 06-23101757, e-mail: kb@pgswifterbant.nl

Klik hier voor de privacyverklaring van de PG Swifterbant.