In en Om de Kerk

In en Om de Kerk

De Protestantse Gemeente Swifterbant heeft sinds 1981 zijn eigen kerkblad In & Om de Kerk.
In & Om de Kerk heeft als belangrijkste doel alle gemeenteleden te informeren over zaken, die direct te maken hebben met het kerkenwerk in en om onze protestantse gemeente. In & Om de Kerk verschijnt ongeveer één keer per twee maanden. Op dit moment is de oplage ongeveer 475 exemplaren.

Voor gemeenteleden is het blad gratis. Voor geïnteresseerden buiten onze gemeente bestaat ook de mogelijkheid In & Om de Kerk te ontvangen. U kunt dit doorgeven aan de redactie.

Kopij

Kopij voor In & Om de Kerk graag bij voorkeur per e-mail aanleveren. E-mailadres: iok@pgswifterbant.nl. De kopij moet wel duidelijk voorzien zijn van naam, adres en eventuele commissies, taak- of werkgroep(en), zodat het voor de redactie duidelijk is wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de ingezonden kopij.
Tijdens de redactievergadering wordt de aangeleverde kopij besproken. Mocht besloten worden een inzending niet te publiceren, dan ontvangt u van één van de redactieleden hierover bericht. De redactie verzorgt zelf de opmaak van de kopij.

Rooster

Seizoen 2022-2023

Nr    Kopijsluiting   Verschijning  Editie
25611 oktober26 oktober Herfst 
25722 november7 decemberKerst
25831 januari15 februari Winter 
25921 maart5 aprilPasen
2602 mei17 meiPinksteren
26127 juni12 juliVakantie
26222 augustus6 septemberStartzondag

Redactie
Carien van der Marel, tel: 323301
Gerda Koppejan, tel: 322155

Samensteller is Wim Kruysdijk: iok@pgswifterbant.nl

Uw gift is van harte welkom: Protestantse Gemeente Swifterbant NL07 RABO 0373 72 97 74 o.v.v. “In en om de Kerk”.

Terug naar boven