In en Om de Kerk

In en Om de Kerk

De Protestantse Gemeente Swifterbant heeft sinds 1981 zijn eigen kerkblad In & Om de Kerk.
In & Om de Kerk heeft als belangrijkste doel alle gemeenteleden te informeren over zaken, die direct te maken hebben met het kerkenwerk in en om onze protestantse gemeente. In & Om de Kerk verschijnt 7 keer per jaar. Op dit moment is de oplage ongeveer 475 exemplaren.

Voor gemeenteleden is het blad gratis. Voor geïnteresseerden buiten onze gemeente bestaat ook de mogelijkheid In & Om de Kerk te ontvangen. U kunt dit doorgeven aan de redactie.

Kopij

Kopij voor In & Om de Kerk graag bij voorkeur per e-mail aanleveren. Het e-mailadres van de redactie is: iok@pgswifterbant.nl. De kopij moet duidelijk voorzien zijn van naam, adres en eventueel namens welke commissies, taak-of werkgroep(en) wordt gepubliceerd, zodat het voor de redactie duidelijk is wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de ingezonden kopij. Suggesties, ideeën of te behandelen onderwerpen zijn altijd van harte welkom!

Tijdens de redactievergadering wordt de aangeleverde kopij besproken. Mocht besloten worden een inzending niet te publiceren, dan ontvangt u van één van de redactieleden hierover bericht. De redactie verzorgt zelf de opmaak van de kopij.

Rooster

Seizoen 2023-2024

Nr    Kopijsluiting   Verschijning  Editie
2633 oktober18 oktober Herfst 
26421 november6 decemberKerst
2659 januari24 januari Winter 
26627 februari13 maartPasen
26730 april15 meiPinksteren
26825 juni10 juliVakantie
26920 augustus4 septemberStartzondag

Redactie
Carien van der Marel, tel: 0321-323301
Gerda Koppejan, tel: 0321-322155

Samensteller is Jeanette Oosterga, e-mail: iok@pgswifterbant.nl

Uw gift is van harte welkom: Protestantse Gemeente Swifterbant NL07 RABO 0373 72 97 74 o.v.v. “In en om de Kerk”.