Ledenregistratie

Lid worden doe je door je in te laten schrijven in het ledenregister van een kerkelijke gemeente. Dit is een lijst met namen en adressen van mensen, die officieel lid zijn. U kunt hiervoor het beste contact opnemen het kerkelijk bureau.

Waarom heeft de kerkelijke gemeente een ledenregister?

De gemeente houdt haar leden op de hoogte van de diverse activiteiten en leeft mee in hoogte- en dieptepunten van het leven. De registratie van leden is belangrijk voor iedere kerkelijke gemeente, omdat op grond daarvan bijvoorbeeld ook de wijken worden ingedeeld en pastorale werkzaamheden (zoals huisbezoeken) worden verricht.

Leden die na vertrek hier ingeschreven willen blijven kunnen daartoe een voorkeurverzoek indienen. Te denken valt aan: studenten die naar elders verhuizen, of bij langdurige verzorging in een verpleeghuis. U kunt zich wenden tot het Kerkelijk Bureau.

Kerkelijk Bureau 

Het bijhouden van het LRP (Ledenregistratie Protestantse Kerk) is de verantwoordelijkheid van het College van Kerkrentmeesters, die deze taak hebben uitbesteed aan de ledenadministrateur. Het bijhouden van de ledenregistratie is een kerkordelijke taak die wordt omschreven in de Generale regeling voor het inrichten en bijhouden van de registers van gemeente en kerk.

De ledenadministrateur is de spil van het ledenregistratiesysteem. Hij of zij is verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer van belangrijke gegevens van de geregistreerden van de gemeente. De ledenadministrateur zorgt ervoor dat de gegevens van elk gemeentelid kloppen, actueel zijn.

Ook kan de ledenadministrateur helpen om de informatie en selecties uit het systeem te halen die anderen nodig hebben, bijvoorbeeld de pastorale medewerkers of de organisatoren van de plaatselijke actie Kerkbalans.

De mutaties die de ledenadministrateur ontvangt, komen binnen via de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk die ze ontvangt van de SILA (Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie), die op haar beurt via LRP een koppeling heeft met de GBA (Gemeentelijke Basis Administratie). De uitwisseling van alle mutaties, zowel van de SILA als van plaatselijke gemeenten, zorgt ervoor dat de continuïteit gewaarborgd blijft. Daarom is het belangrijk dat de ledenadministrateur ook contacten met de Dienstenorganisatie onderhoudt.
Helaas komen niet alle mutaties op bovengenoemde wijze bij het Kerkelijk Bureau binnen. Daarom doet de kerkenraad een dringend beroep op alle leden om wijzigingen door te geven aan het onder-staande adres. Alleen op deze wijze blijft u in contact met uw kerk en kan uw kerk contact met u houden.

Ledenadministrateur is Koos Bax.
Lokaal beheerders zijn Henry Vos en Henk Bosma. 

Het kerkelijk bureau is gevestigd ten huize van:
Koos Bax, Havikskruid 23, tel. 323431
E-mail: klik hier.

Logo PGS

Logo PGS