Voor de Protestante Gemeenten Biddinghuizen, Dronten en Swifterbant wordt sinds vele jaren Het Nieuwe Kerkblad uitgegeven. Dit blad verschijnt eens in de veertien dagen.
Vertegenwoordiger voor Swifterbant in de stichting Het Nieuwe Kerkblad is: Riek Zwart, De Kruisboog 8, tel. 0321-322535.
Bestuurslid: Vacant

Kopij voor Het Nieuwe Kerkblad kan worden ingeleverd tot zaterdag 19.00 uur per e-mail bij Riek Zwart.

Redactie Het Nieuwe Kerkblad:
Ina Huisman - Schutrups, Reveweg 12, Dronten, tel. 312197
e-mail: klik hier (niet voor kopij).

Opgave en beëindiging van abonnementen, adreswijzigingen, advertenties, familieberichten enz. bij de redactie, op bovenstaand adres.
Abonnementsprijs voor 2019: € 18,- per half jaar. Per email: € 8,50 per half jaar. Bij vooruitbetaling te voldoen vóór 15 januari resp. vóór 15 juli.
Bankrekening: NL53 ABNA 0597915075

Logo PGS

Logo PGS