De Protestantse Gemeente Swifterbant heeft sinds 1981 zijn eigen kerkblad In & Om de Kerk.  
In & Om de Kerk heeft als belangrijkste doel alle gemeenteleden te informeren over zaken, die direct te maken hebben met het kerkenwerk in en om onze protestantse gemeente. In & Om de Kerk verschijnt ongeveer één keer per twee maanden. Op dit moment is de oplage ongeveer 525 exemplaren.

Voor gemeenteleden is het blad gratis. Voor geïnteresseerden buiten onze gemeente bestaat ook de mogelijkheid In & Om de Kerk te ontvangen. U kunt dit doorgeven aan de redactie (zie adres hieronder).

Kopij

Kopij voor In & Om de Kerk graag bij voorkeur per e-mail aanleveren. De kopij moet wel duidelijk voorzien zijn van naam, adres en eventuele commissies, taak- of werkgroep(en), zodat het voor de redactie duidelijk is wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de ingezonden kopij.
Tijdens de redactievergadering wordt de aangeleverde kopij besproken. Mocht besloten worden een inzending niet te publiceren, dan ontvangt u van één van de redactieleden hierover bericht. De redactie verzorgt zelf de opmaak van de kopij.

Verder wordt in ieder nummer een meditatie opgenomen. Ook zorgt de redactie voor passende gedichten. Suggesties en ideeën voor gedichten of te behandelen onderwerpen zijn altijd van harte welkom!

Rooster

Seizoen 2019-2020

Nr     Kopijsluiting    Verschijning   Editie
242 6 oktober 19 oktober  Herfst 
243 24 november 8 december Kerst
244 19 januari 3 februari  Winter 
245 16 maart 31 maart Pasen
246 27 april 12 mei Pinksteren
247 15 juni 30 juni Vakantie
248 17 augustus 1 september Startzondag


Redactie

Carien van der Marel, tel: 323301
Gerda Koppejan, tel: 322155

Samensteller is Wim Kruysdijk, klik hier.

Uw gift is van harte welkom: Protestantse Gemeente Swifterbant NL07 RABO 0373 72 97 74 o.v.v. “In en om de Kerk”.

Logo PGS

Logo PGS