Pastoraat is het omzien naar elkaar in de gemeente. Daarbij kunnen we verschillende vormen van pastoraat onderscheiden:
a. onderling pastoraat tussen gemeenteleden: aandacht hebben voor elkaar, hulp verlenen aan elkaar enz.;
b. pastoraat als gemeenteopbouwwerk: het bezoekwerk door ouderling, diaken of wijkbezoeker;
c. gespecialiseerd pastoraat: contact bij bijzondere of specifieke omstandigheden, zoals: ziekte, stervensbegeleiding, doopgesprekken, huwelijksgesprekken, veelal de taak van een predikant.

Taakgroep Pastoraat

De taakgroep Pastoraat wordt gevormd door de pastorale ouderlingen, de predikant, de pastoraal werker en de preses en scriba van de kerkenraad.

Binnen de wijkteams zijn ook contactpersonen actief.

Samenstelling Pastoraat

Ouderlingen
mw. A. Venema-Braaksma, De Trippen 26, tel. 0321-321757, voorzitter kerkenraad
dhr. H.C. Vos, De Trippen 1, tel. 06-13899845, scriba
mw. L. Pietersma-van Dellen, Kampweg 30, tel. 0321-322081, voorzitter pastoraat
dhr. E. van Dalen, Elandweg 55, tel. 0321-321311, afgevaardigde classis
mw. M. Palsma-de Vries, Hondsdraf 106, tel. 06-50638292, jeugdouderling
mw. A.G.J. Winters, Noordsingel 43, tel. 06-28931652, secretaris taakgroep Pastoraat

Contactpersoon voor de taakgroep pastoraat is de secretaresse, Alice Winters, klik hier.

Logo PGS

Logo PGS