De kerkenraad heeft de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente van niet-diaconale aard toevertrouwd aan het College van Kerkrentmeesters (CvK). Dit betekent, dat het CvK met name is belast met:

  • Het vaststellen van de stoffelijke behoeften van de gemeente en de wijze, waarop daarin zal worden voorzien.
  • Het inzamelen der gaven van de gemeenteleden.
  • Het beheer van de kerkgebouwen en andere eigendommen en kapitalen van de gemeente.
  • Het voorzien in de mogelijkheid tot het houden van kerkdiensten en andere kerkelijke activiteiten.
  • Het bijhouden van de registers van de gemeenteleden en het beheer en onderhoud van de doopboeken, belijdenisboeken en trouwboeken.
  • Het sluiten van arbeidsovereenkomsten.

Er zijn veel vrijwilligers benodigd voor het werk in de gemeente. Alle zaken rond het vrijwilligersbeleid staan verwoord in de vrijwilligersregeling. Klik hier om de vrijwilligersregeling te openen.

Taakgroep Kerkrentmeesters

Het college van kerkrentmeesters bestaat uit negen personen. Van de negen kerkrentmeesters zijn er vijf ouderling. De overige vier zijn geen ouderling. Zij worden benoemd door de kerkenraad voor een periode van vier jaar. De leden-Kerkrentmeester wonen de vergaderingen van het CvK bij. Zij wonen geen kerkraadsvergaderingen bij.
Naast Kerkrentmeesters zijn er ook Wijkcollectanten. Elke wijk binnen de gemeente heeft één of twee Wijkcollectanten, die helpen bij het verspreiden van de kerkelijke post. Te denken valt aan: Actie Kerkbalans, solidariteitsfonds en dankdagbrieven. Wijkcollectanten wonen geen vergaderingen bij en doen ook geen dienst tijdens de zondagse erediensten.

De contactpersoon voor het CvK is de secretaris: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Het CvK vertegenwoordigt de kerkenraad in de Hoeksteencommissie.

Samenstelling CvK

Ouderlingen CvK
dhr. J. Oosterga, tel. 06-50508155, voorzitter
dhr. J. Driegen, tel. 06-53401016, secretaris
dhr. A. Winters, tel. 06-40103156

Leden CvK
dhr. T.M. Dijkstra, tel. 06-30337487
dhr. H. Bosma jr., tel. 0321-322522
mw. J.E. Jousma-de Wolf, 0321-795017
dhr. P. Zeeman, tel. 0321-321686, penningmeester
mw. P.A. Wijkhuijs-Vonk, tel. 0321-322635, notulist

Logo PGS

Logo PGS