MAANDAG 17 JANUARI 2021

KERKDIENSTEN
SWIFTERBANT - De Hoeksteen

Momenteel zijn alle kerkdiensten alleen digitaal te volgen!

Zondag 23 januari RVK-dienst
10.00 uur: Pastor A. Swater-Buijs
COLLECTES: Vluchtelingenwerk Nederland, De lokale Raad van Kerken 

Zondag 30 januari  
10.00 uur: Dhr. P.J. Lok
COLLECTES: Wekelijkse bloemengroet, Pastoraat, Algemeen Onderhoudsfonds


BIJ DE DIENSTEN
ZONDAG 23 januari – Raad van Kerkendienst
In deze Raad van Kerken-dienst is pastor A. Swater-Buijs onze voorganger. Het thema van de dienst is: ‘Licht in het duister’.

ZONDAG 30 januari
Deze zondag mogen we dhr. P.J. Lok uit Sint Jansklooster begroeten als voorganger.

Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer we weer bij elkaar mogen komen in het kerkgebouw. Houd hiervoor de website in de gaten. www.pgswifterbant.nl. U kunt de diensten volgen via: Prot. Gem. Swifterbant - Kerkdienstgemist.nl

PASTORAALTJESStart 2022
Op mijn eerste werkdag in 2022 ontdekte ik dat de kopij voor HNK niet was ingeleverd. Met als gevolg dat u het kerkblad wel heel snel uit had. En je zal zien dat zoiets altijd gebeurt bij een bijzonder nummer, zoals de eerste van een nieuw jaar. En ook nog tijdens de lockdown waarin al zo weinig contact is. Geen goed begin van het jaar voor/door mij.

Zo komt het dat ik nu verlaat, maar welgemeend, u een voorspoedig 2022 wens. Met gezondheid en in de bescherming van onze Heer. Dat we in zijn Licht verder mogen gaan, persoonlijk en als gemeente.

Oproep
Het laatste jaar is de schriftlezing soms door een gemeentelid verzorgd. Een mooi gebeuren dat ik dit jaar graag zou willen voortzetten. Daarom wil ik tijdens de kerkdienst waarin ik voorga, de gelegenheid geven aan gemeenteleden om de schriftlezing voor te lezen. Als het zo uitkomt zou dat ook het lezen van een gedicht kunnen zijn.

Zou u/je dit wel eens willen doen, dan kunt u zich bij mij aanmelden. Jong en minder jong, iedereen kan reageren.
Wanneer er zo een aantal gemeenteleden zijn, kan dit afwisselend door iemand worden gedaan.

Dopen
Voor zondag 13 maart is er een doopdienst gepland. Als er meer ouders zijn die dan hun kind zouden willen laten dopen, dan kunnen ze met mij contact opnemen. Dan kunnen we in onderling overleg het doopgesprek plannen.

Week van gebed
Deze week is de week van gebed voor eenheid. Een jaarlijks initiatief van verschillende organisaties waar ook de PKN aan deelneemt. Het thema is dit jaar: licht in de duisternis. Geloof kan niet zonder gebed. Het wordt weleens de ademhaling van het geloof genoemd. Je richt je tot God; lovend, roepend, dankend, sprekend, klagend, luisterend. Je brengt bij Hem wat je bezighoudt en je luistert naar Hem. Het geeft ruimte aan je ziel, het bemoedigt je, helpt je. Het mooie is dat je altijd kan bidden. Maakt niet uit waar je bent, God heeft altijd bereik.

Als u bekend bent met het luisteren naar een podcast, dan is hier een link naar een gesprek over het gebed. Het is een gesprek tussen journalist David Bogaart en ds. Almatine Leene over de vraag: Heeft bidden zin? Uit de serie ‘Dit is de Bijbel’ aflevering 24. Ook leuk om uit te proberen als u niet bekend bent met podcasts. Ik vermoed dat de link het best opent vanaf de website.

https://open.spotify.com/episode/1I0X2GR1aCq9Vc4F5F5p0H?si=b6c6e7ae8c714c5c

Laten we deze week extra aandacht aan het gebed geven.
U kan bidden voor de liefde van Christus, die boven al onze polarisatie en verdeeldheid uitstijgt. Zo kan er onder ons eenheid zijn.
Gebed voor de wereld: het milieu, de onderdrukten, de vluchtelingen.
Gebed voor Nederland, de mensen die verantwoordelijkheid dragen, het onderwijs, de ondernemers, de zorg.
Gebed voor onze gemeente: de vrijwilligers, de jongeren, de zieken, relaties.
Gebed voor de mensen die rouw dragen. Deze keer ook met name gebed voor degenen die recent een ouder, broer of zus hebben verloren.
Gebed om Gods Geest die ons leert bidden.

Groet
Tot slot misschien goed om nog even te vermelden dat mijn werkdagen voor de PGS op de activiteitenkalender op de website staan.
Een hartelijke groet aan u allemaal. Ik hoop van harte dat we elkaar weer snel kunnen ontmoeten na de kerkdienst.

Zegen en alle goeds,
Ds. Gerda Lubbersen

GEMEENTEBERICHTEN
Zieken

Dankbaar zijn we met mevr. Mini Hollestelle, die na een verblijf in De Uiterton in Lelystad weer huiswaarts mocht keren.
Mevr. Nellie Zwep is herstellende van een beenbreuk.
We bidden voor herstel voor allebei en ook voor gemeenteleden, die ziek of herstellende van een ziekte zijn.

Overleden
De afgelopen week kreeg de kerkenraad bericht van het overlijden van mevrouw Jantien Groen-Wever op zondag 9 januari. Zij verhuisde 8 oktober 2021 naar Zuidwolde. Ze woonde daarvoor in Swifterbant en was lid van onze Protestantse Gemeente. Op vrijdag 14 januari is er in familiekring afscheid van haar genomen. We denken aan haar kinderen, kleinkinderen en familie en bidden hun Gods nabijheid en troost toe.

IN MEMORIAM Bely van der Werf

Belia (Bely) Johanna van der Werf – Rijstenbil werd geboren op 15 november 1940 in het plaatsje Scherpenisse op het eiland Tholen in de provincie Zeeland, waar haar vader een elektrische maalderij had. Ze was de oudste van vier kinderen in een gelovig gezin. Tijdens de watersnoodramp in 1953 ging zij met haar vader als twaalfjarig meisje kijken naar het wassende water en had haar verdere leven vrees en ontzag voor de kracht van water. Toen ze vijftien jaar oud was verhuisde het gezin naar een boerderij in Espel in de Noordoostpolder, waar zij als oudste dochter haar ouders als vanzelfsprekend meehielp op het boerenbedrijf. In Emmeloord rondde zij de huishoudschool af en deed vervolgens de handelsavondschool. Tot haar trouwen werkte zij een aantal jaren op de administratie van de ambachtsschool in Emmeloord. Op zondag bezocht het gezin de kerk in Emmeloord.

In oktober 1964 trad Bely in het huwelijk met Albert van der Werf en zij vestigden zich aan de Noordsingel in Swifterbant, waar ook hun twee dochters geboren werden. Samen met andere stellen en jonge gezinnen van verschillende gezindten, maakten zij een mooie tijd door. Iedereen trok met elkaar op en achtergrond en verschillende geloofsovertuigingen werden gerespecteerd en speelden geen rol in de hechte gemeenschapszin. Bely was gehecht aan Swifterbant en hoewel zij niet meer kerkelijk was, heeft het geloof in haar leven altijd een grote rol gespeeld. Zij leefde volgens het principe heb uw naasten lief en zij probeerde altijd integer en behulpzaam te zijn naar anderen. Na het overlijden van haar eigen moeder, fungeerde zij een aantal jaren als penningmeester van de toen recent opgerichte Stichting Mantelzorg. In 1996 begon zij als vrijwilliger bij de Open Tafel in de Steiger in Swifterbant waar zij pas vorig jaar toen haar gezondheid het echt niet meer toeliet, na 25 jaar, mee is gestopt. Zij hield van koken, van het teamwork, het zo slim mogelijk inkopen van de ingrediënten en de blije gezichten van de gasten.

Tot slot
Op haar uitvaart hebben we op haar verzoek het lied ‘Ik zie een poort wijd open staan’ beluisterd. De tekst van deze psalm kon ze helemaal meezingen en zij kon zich daar aan het eind van haar leven ook in vrede aan overgeven. We gaan mijn dierbare vrouw en onze zorgzame en lieve moeder en oma heel erg missen.

Familie Van der Werf

ACTIE KERKBALANS

 

MENORAH

Zondag 23 januari
Deze zondag wordt er gelezen uit Genesis 39:21-40:23: ‘Het goede wordt beloond en het kwade gestraft. Zo willen wij het graag zien, want dan klopt het in onze ogen. Het is goed kinderen te leren dat je niet altijd een mooi en gelukkig leven hebt, als je maar in God gelooft. Christenen kunnen, net als Jozef, het slachtoffer worden van onrecht. Zoals Jezus ook een leven lang moest lijden. Zijn gehoorzaamheid aan God niet werd gewaardeerd. Blijf altijd leven voor Hem, laat je niet losweken van je Heer. Blijf het goede doen. God is trouw in voorspoed en bij tegenslag.’

Leiding deze zondag: Cora en Sem

Zondag 30 januari
Deze zondag wordt er gelezen uit Genesis 41: ‘Wanneer Jozef de droom van de farao kan uitleggen, verandert zijn leven totaal. Van gevangene wordt hij nu onderkoning. Dromen uitleggen kun je volgens de Egyptenaren immers alleen als je in nauw contact met de goden staat; zo iemand moet wel wijs zijn. Jozef zegt dat hij de God van Israël dient. Dan verklaart Jozef de droom en geeft daarbij in naam van zijn God goede raad hoe de farao op de hongersnood moet reageren. Zo laat hij zien wat Gods verbond betekent: God zegent zijn volk Israël en geeft in dat volk andere volken zijn zegen. Jozef wordt onderkoning van Egypte als dienaar van Israëls HEER.’

Leiding deze zondag: Marijn en Gré-Anne

AGENDA
Dinsdag 25 januari: Bijeenkomst van de gespreksgroep ‘Leer opnieuw te leven’, 14.00 uur in De Hoeksteen.

KOPIJ
Kopij voor de eerstvolgende uitgave kan worden ingeleverd tot zaterdag 29 januari 19.00 uur bij Riek Zwart, via email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Kopij welke later binnenkomt, zal niet meer worden verwerkt.

Logo PGS

Logo PGS