MAANDAG 11 OKTOBER 2021

KERKDIENSTEN
SWIFTERBANT - De Hoeksteen

Zondag 17 oktober – gezamenlijke dienst met GGW
10.00 uur: Mevr. M. v.d. Berg
COLLECTES: Gezamenlijke doeleinden

Zondag 24 oktober - doopdienst
10.00 uur: Ds. G. Lubbersen
COLLECTES: Kerk in Actie Najaarszending Guatamala*, Pastoraat, Schoenendoosactie*

BIJ DE DIENSTEN
ZONDAG 17 oktober

Deze zondag zijn wij te gast bij Geloofsgemeenschap Willibrord. Voorganger is mevr. Marian van den Berg, lector: mevr. Greet van ’t Hul. Het koor Alliance verleent medewerking aan deze dienst. We komen bij elkaar in zaal 3 van De Hoeksteen.

ZONDAG 24 OKTOBER – Doopdienst – koffiedrinken
Over deze dienst vindt u hieronder meer informatie. Na afloop van de dienst is er koffiedrinken.
We hopen op gezegende diensten, wees welkom!

PASTORAALTJES

Doopdienst
Op 24 oktober zal er in de dienst worden gedoopt. De doop zal worden bediend aan Jara Westerhof, dochter van Erwin en Irene Westerhof. En aan Saar Wijtvliet, dochter van Anton en Henriëtte Wijtvliet.
Voor de dopelingen, ouders en familie een bijzondere gebeurtenis. We zien uit naar een mooie dienst.

Wensen
Op de startzondag had iedereen gelegenheid om een wens op te schrijven voor in de wensboom. Die kaartjes zijn inmiddels opgehangen. Zo is het mogelijk dat je nu in de liturgische tuin heerlijk onder de vijgenboom kan zitten en veel goede wensen kunt lezen. Deze week heb ik zo mijn lunchtijd gebruikt. Het was lekker zonnig najaarsweer.
In de zon met al die mooie wensen: geluksmoment, betrokken mensen, verbinding, niet van het dak vallen, zegen en Gods nabijheid, kon mijn pauze niet meer stuk.
Als u gelegenheid heeft moet u zeker even gaan kijken, lezen en zitten natuurlijk...

Gebedspunten en omzien naar elkaar
Er gebeurt veel in de gemeente waar je weinig over hoort. In een kleine gemeenschap hoor je het snel als er iets speelt, maar tot zekere hoogte. Soms is dat goed, want niet alles hoeft op straat. Dan weer werkt het tegen, omdat er ook stil verdriet is wat best aandacht kan gebruiken.

Als er iets is wat speelt en u wilt daar over praten, laat het weten. Als ouderling, diaken, pastoraal ondersteuner of predikant weet je gewoon niet alles wat er speelt. Dus trek aan de bel als er wat is. En wat je vertelt gaat niet het dorp in. Het blijft tussen u/jou en de ambtsdrager.

Voor als u gebedstijd over hebt, of juist extra tijd wilt invullen:
Gebed voor mensen die eenzaam zijn.
Gebed voor relaties waar spanningen zitten. Gebed om verzoening en vergeving, zodat er weer liefde kan opbloeien.
Gebed voor de doopouders en hun kinderen.
Gebed voor de Vakantie Hoeksteen Club.
Er zijn veel mensen ziek, of bezig met een traject van onderzoek. Ook zij kunnen uw gebed gebruiken.
Naast voorbede is danken ook belangrijk. Alleen lijkt het erop dat we beter zijn in het bedenken van voorbeden.
Dus om voor te danken:
De verjaardagen en de jubilea. De ruimte in de gemeente om weer meer samen te kunnen doen. Danken voor onze vrijheid. Dank voor de mooie momenten waarin we mogen zien dat Gods Geest aan het werk is. Dank voor de start van het nieuwe seizoen in de kerk. Dank voor het enthousiasme van de leiding van de jeugd/kinderen. Dank voor de inzet van alle vrijwilligers. Dank voor nieuwe mogelijkheden die er weer zijn om als gemeente verder te kunnen groeien.
Dank voor Gods trouw aan ons en dank dat we in al ons menselijk gedoe en gehannes soms, ons zijn geliefde kinderen mogen weten.
Een hartelijke groet aan u/jullie allemaal.

Ds. Gerda Lubbersen

COLLECTEDOELEINDEN
Zondag 24 oktober

1. Kerk in Actie Najaarszendingscollecte vrouwen Guatamala
Veel vrouwen in Guatamala hebben dagelijks te maken met discriminatie en zelfs huiselijk geweld. Een vrouwencentrum voor pastorale studies waar Kerk in Actie mee samenwerkt, vindt dat dit moet stoppen en strijdt voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Het biedt vrouwen een bijbels-theologische opleiding waarna ze actief kunnen worden in de kerk of samenleving. Dit geeft hun zelfvertrouwen en eigenwaarde. Het centrum helpt vrouwen ook, als ze juridische of medische hulp nodig hebben na huiselijk geweld.

2. Schoenendoosactie
Zie separaat bericht op de homepage.

Van harte aanbevolen!

MENORAH

Zondag 17 oktober
Deze zondag wordt er gelezen uit Zacharia 1:7-17: ‘Zacharia krijgt een visioen. Het is een boodschap van God waarin Hij zichzelf laat zien zoals Hij is. Zacharia ziet ruiters die de toestand in de wereld hebben bekeken. Het ziet er niet hoopvol uit voor Israël dat na de ballingschap bouwt aan de nieuwe tempel in Jeruzalem. Er lijkt niets te veranderen. De wereldmachten hebben de touwtjes stevig in handen. Hoe moet het verder? God zegt wie Hij is: Hij brandt van liefde om zijn volk te redden. De tempel en Jeruzalem zullen worden herbouwd. God zal weer voorspoed en geluk geven aan Israël.

Leiding deze zondag: Meinica en Florianne.

Zondag 24 oktober
Deze zondag wordt er gewerkt aan de schoenendoosactie, de schoenendozen worden tijdens de kinderkerk versierd. Er wordt gelezen uit Zacharia 2:1-5: ‘Juda (Israël) wordt bedreigd door vijandige rijken die met veel macht en geweld aanwezig zijn. Babel heeft Jeruzalem en de tempel verwoest. De Perzen hebben de macht overgenomen en nu vernederen zij Gods volk. God heeft beloofd dat Israël eens vrij en welvarend zal zijn, maar hoe kan dat? Daarop geeft het tweede visioen een antwoord. Steeds weer zullen er nieuwe machten zijn die de vijanden van nu zullen verslaan. De dreigende horens zullen steeds weer door smeden worden vernietigd. Want achter de vijandige machten is de HEER aan het werk voor Israël. Hij is Koning en sterker dan alle aardse machten. Ze bestaan, omdat Hij het toelaat, en verdwijnen weer als Hij dat wil. Juda is veilig door de God die van zijn volk houdt.’

Leiding deze zondag: Jeanine en Gré-Anne.

AGENDA
Dinsdag 19 en woensdag 20 oktober: Vakantie Hoeksteen Club, 9.30 – 12.00 uur
Zaterdag 30 oktober: Vrouwenevent, 14.00 – 16.30 uur in De Hoeksteen

KOPIJ
Kopij voor de eerstvolgende uitgave kan worden ingeleverd tot zaterdag 23 oktober 19.00 uur bij Riek Zwart, via email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Kopij welke later binnenkomt, zal niet meer worden verwerkt.

Logo PGS

Logo PGS