MAANDAG 26 SEPTEMBER 2022

Zondag 2 oktober
10.00 uur: dhr. J. Wind
COLLECTES: Stichting IEAF *, Pastoraat, Algemeen Onderhoudsfonds

Zondag 9 oktober
10.00 uur: ds. P. van Veen
COLLECTES: Missionair werk PKN *, Pastoraat, Actie4Kids (Schoenendoosactie) *


ZONDAG 2 oktober – ZWO-dienst – Jongerenkerk - Koffiedrinken
Dhr. J. Wind uit Zeewolde gaat deze zondagochtend voor in de ZWO-dienst. Het thema van deze dienst is: "Zending, wat betekent dit in de huidige tijd?"
Er is deze zondag ook jongerenkerk in zaal 5. Na de dienst kunnen we elkaar ontmoeten in de foyer voor koffie/thee en een praatje.

ZONDAG 9 oktober
Deze zondag mogen we ds. P. van Veen uit Harderwijk begroeten als onze voorganger.

PASTORAALTJES

 

Dekentje
Een jaar of acht geleden, zat hij in het kerstpakket. Sterker nog, hij wás het kerstpakket!
Een fleece-dekentje. En zoals wel meer gebeurt met kerstpakketten, hij werd met gemengde gevoelens ontvangen. De één was blij, de ander vond het maar zo, zo. Maar het dekentje bleek een blijvertje. Lekker op de bank, onder dat dekentje: tv of Netflix kijken.

En dan heb je soms, bij het horen van het nieuws, de neiging om het dekentje over je hoofd te trekken. Zodat je niets meer ziet of hoort. Het lijkt op dat spelletje wat je met kleine kinderen speelt: Kiekeboe. Wat ze niet zien is er niet.

Voor grote mensen werkt dat niet meer. Zij weten dat de wereld groter is dan het dekentje.

En ze weten dat we deze winter nog wel eens een dekentje nodig kunnen hebben. Niet om weg te kijken, maar om warm te blijven. De energieprijzen stijgen behoorlijk. Zeker als je geen vast contract hebt, zijn de gevolgen merkbaar. Op de website van de PGS kunt u lezen hoe de verwachtingen zijn voor de energiekosten voor ons kerkgebouw. Dan schrik je toch wel en steek je het liefst je hoofd onder een dekentje. Alleen als grote mensen weet je dat de wereld groter is dan het dekentje.

Neem deze winter als het (te) koud wordt, gerust een dekentje mee op zondagmorgen. Samen met een warme jas; om zo warm te blijven. Dat zingt fijner en hoort beter… want de kerkdienst is een gebeuren dat aan meer raakt dan we op het eerste gezicht lijken waar te nemen. Maak het mee, warm onder je dekentje. Want (grote) mensen weten dat er meer is.

Top 2000 dienst
Wie kent hem niet: de Top 2000 die elk jaar tussen Kerst en Oud en Nieuw wordt uitgezonden.
Voor veel mensen is het een vast onderdeel geworden van de laatste twee weken in december. Luisteren naar muziek die je herinnert aan momenten uit je schooltijd, je vakantie, vriendschappen.

In de top 2000 staat veel muziek die voor mensen een betekenis heeft. Muziek die gaat over hoop, liefde, vertrouwen.

Het is muziek die zich kan verbinden met geloof, hoop en liefde, zoals we dat ook in de kerk beleven. Verbind je dat met de muziek, dan krijgt het er een diepere lading door. Net zoals je dat kunt meemaken tijdens een uitzending van The Passion met Pasen.

Dit jaar willen we deze dienst graag organiseren in Swifterbant op 17 december om 19.30 uur. Laagdrempelig, toegankelijk voor iedereen. Dorpsbreed zeg maar. Spreekt je dit aan en wil je meehelpen om dit verder op te zetten: doen! Heb je iets met muziek, pr, organiseren, geloven, sfeer maken...? Dan is dit het moment om je talent te gebruiken. Meld je bij mij aan. Zodat we met een leuke groep dit kunnen organiseren.

Gebed: lied 659

Heer, raak mij aan met uw adem,
reik mij uw stralend licht,
wijs mij nieuwe wegen,
geef op uw waarheid zicht.

Raak met uw adem mijn onrust
tot ik de rust hervind.
Al mijn wonden heelt Gij:
Gij ziet in mij uw kind.

Wees ook de Geest die mij aanvuurt
en al mijn twijfels bant.
Als geroepen kom ik:
mijn tijd is in uw hand.

Kom en doorstraal mijn dagen,
Geest van God uitgegaan,
die mijn ogen opent
voor wie nu naast mij staan.

Heer, raak ons aan met uw adem,
geef ons een vergezicht!
Draag ons op uw vleugels,
zegen ons met uw licht!

Data:
Babbel bij de lunch
, 12.00-13.00 uur, zaal 7.
Op 17 oktober en 14 november
Inloopuurtje: 15.00-16.00 uur, zaal 7.
Op 3 oktober, 31 oktober, 28 november
Bijbelstudie: De Hoeksteen, 19.45-21.45 uur.
Op 5 oktober, 26 oktober en verder in overleg

Groet
Week 39 ben ik afwezig.
Voor pastorale zaken kunt u zo nodig contact opnemen met Jaap Werkman.
Een hartelijke groet voor u allen, in verbondenheid,
ds. Gerda Lubbersen.

JONGERENKERK

Op zondag 2 oktober start de jongerenkerk weer. Vanaf die datum vindt er elke eerste zondag van de maand een jongerenkerkdienst plaats. Op 2 oktober gaan we het hebben over de vraag: “Waar loop je warm voor en wat spreekt je aan?” Neem je mobiel mee!

COLLECTEDOELEINDEN
Zondag 2 oktober: Stichting IEAF
Stichting IEAF is in de tweede helft van 2019 opgericht, met als doel een bijdrage te leveren aan de scholing en ontwikkeling van kansarme basisschoolleerlingen in Afghanistan. Door een bijdrage te leveren aan betere en complete scholing hopen we zoveel mogelijk van de aangesloten kinderen te helpen om uit de armoede te ontsnappen.

Bestuur en Organisatie
Het bestuur van Stichting IEAF kent een Voorzetter (Daud Allajar), een secretaris (Najib Habib) en een penningmeester (Aniel Chandrikasingh). Naast bovenstaande drie bestuursleden helpen nog 6 zeer actieve vrijwilligers onze stichting om onze doelen te behalen.

Samenwerking
Stichting IEAF werkt ook samen met andere gelijkgestemde organisaties in Finland, Zweden, Duitsland en Canada. Door deze samenwerking bereiken we altijd meer dan individueel. Zodoende zijn we beter in staat om doeltreffend de beste mogelijke onderwijsgelegenheid voor de kinderen in Afghanistan te regelen.

Zondag 9 oktober: Pioniersplekken bieden nieuwe vormen van kerk-zijn
Hoewel In Nederland steeds minder mensen naar de kerk gaan, is de behoefte aan zingeving groot. Kerken spelen hierop in met pioniersplekken, nieuwe christelijke geloofsgemeenschappen waar de boodschap van het evangelie wordt gedeeld op een manier waarin mensen zich herkennen. Pioniersplek Nijkleaster in Jorwert is zo'n plek van stilte, bezinning en verbinding, die zoekt naar nieuwe wegen voor geloof en spiritualiteit. Een oase van rust en stilte midden op het platteland, waar ruimte wordt gegeven aan mensen, de schepping en aan God. Als open klooster biedt Nijkleaster gastvrijheid aan mannen en vrouwen uit diverse kerken en tradities, ook aan degenen die zich niet (meer) thuis voelen binnen de bestaande kerken. Mensen ontmoeten elkaar in liturgie en gesprek, stilte en wandeling, plezier en recreatie.

Steun het missionaire werk van de Protestantse Kerk. Geef in de collecte of maak je bijdrage over op NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. collecte Missionair werk oktober.

Help je mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

Zondag 9 en zondag 16 oktober: Actie4Kids Schoenendoosactie
Zie voor info: bericht Menorah.

MENORAH

Zondag 2 oktober
Deze zondag wordt er gelezen uit Lucas 14:15-24: ‘We begrijpen best dat de uitgenodigde gasten belangrijke dingen te doen hebben: een akker of vee kopen, net getrouwd zijn. Belangrijk voor je inkomen en je gezin. Jezus is te gast bij Farizeeën. Ze vinden Hem interessant. Jezus zet hen met zijn gelijkenis aan het denken. Wil de Farizeeër wel feest vieren, omdat God van hem houdt? Hij is zo druk met zijn godsdienstige plichten dat hij het belangrijkste vergeet: van God de Vader en Jezus, zijn Zoon, houden. Dan dreig je het feest in de hemel mis te lopen. Terwijl mensen die tot nu toe niet gelovig waren, maar wel van Jezus houden, wel binnen mogen bij hun Heer. Jezus leert ons dat iedereen Gods kind mag zijn. Je bent meer dan welkom bij Hem. Als je zijn feest van liefde mee wil vieren, hoef je alleen maar te komen, zoals je bent.’

Leiding deze zondag: Debora en Tamara

Zondag 9 oktober
Deze zondag wordt er gelezen uit Lucas 15:1-10: ‘Jezus vertelt twee gelijkenissen. Daarmee laat Hij zien wat God de Vader denkt en doet. Een herder mist één van zijn honderd schapen, een vrouw één van de tien geldstukken. Dat vinden ze erg; er ontbreekt iets. Ze gaan op zoek. Zo is God ook. Hij wil dat alle mensen in Hem geloven en zijn kinderen zijn. Het doet Hem pijn, als er één niet meer dicht bij Hem leeft. God weet: niemand kan zonder Mij, dan gaat het mis. God gaat zoeken om zelfs die ene verdwaalde mens, groot of klein terug te vinden. Hij doet alles om hem of haar gelukkig te maken.’

Leiding deze zondag: Cora en Sem

SCHOENENDOOSACTIE MENORAH
Menorah verzamelt lege schoenendozen!  
Op 9 oktober gaat de Schoenendoos Actie weer van start. 
Wilt u ook meedoen? Dat kan! In de foyer ligt foldermateriaal klaar. 
De dozen mogen in zaal 5 worden neergezet of aan de leiding van Menorah gegeven worden.
Materiaal om de dozen te vullen kunt u vanaf 9 oktober inleveren in de Foyer van de Hoeksteen. 
Wilt u een bedrag doneren? Op zondag 9 en 16 oktober zal de uitgangscollecte bestemd zijn voor de schoenendoos actie.  
Ook kunt u een bedrag inleveren bij Meinica Zwart, zij zorgt dat het geld op de juiste plek terechtkomt.
Meer informatie over deze actie kunt u lezen op de website https://schoenendoosactie.nl.  

BENEFIETCONCERT VOOR ALPHA OMEGA
Music and More, bestaande uit piano en klarinet, brengt in samenwerking met Brass Choir Nederland, bestaande uit 7 blazers en Amici di Canto, bestaande uit een tenor en een bariton een benefietconcert voor Alpha Omega uit Swifterbant.

Zij brengen een programma van filmmuziek. Muziek uit films als: Lord of the rings, Out of Africa, As in Heaven, The Mission, Good morning Vietnam.

Het concert vindt plaats op: woensdag 5 oktober
Aanvang: 20.00 uur
In: kerkcentrum De Hoeksteen, Poort 17-19, Swifterbant

De zaal gaat open om 19.30 uur
De toegang is vrij en aan het eind is er een collecte waar u een vrijwillige bijdrage kunt geven voor Alpha Omega.

Alpha Omega ondersteunt een weeshuis op Sumatra, Indonesië. Hier kunnen kinderen met een beperking wonen, naar school gaan en werken. Een aantal jaren geleden zijn er nieuwe verblijven gebouwd. Ze zijn ook een landbouwproject begonnen waarbij de oogst voor eigen gebruik wordt aangewend en wat over is wordt verkocht op de lokale markt. Ze hebben zelfs een kleine koffieplantage. De koffie die geschonken wordt, komt uit Indonesië.

HEARTBEAT4KIDS
Heartbeat4kids Swifterbant start na de herfstvakantie met oefenen voor kerst. We oefenen voor het kinderkerstfeest maar wie weet kunnen we nog meer mensen blij maken met een optreden!

Dit keer mag je vanaf 6 jaar al meedoen. Heartbeat4kids is een initiatief van de gezamenlijke kerken in Swifterbant maar alle kids van 6-13 zijn welkom om mee te doen.

Hou je van zingen dans en of toneel meld je dan snel aan!  Meedoen is gratis.

Heb je belangstelling voor een optreden van Heartbeat4kids laat het dan ook weten Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

BEDANKJE
Mijn hartelijke dank voor de bloemen, kaarten, bezoekjes en mondelinge belangstelling na mijn knieoperatie

Met vriendelijke groet,
Siebe Cuperus

AGENDA
Woensdag 5 oktober: Benefietconcert voor Alpha Omega, 20.00 uur in De Hoeksteen.

Kopij
Kopij voor de eerstvolgende uitgave kan worden ingeleverd tot zaterdag 8 oktober 19.00 uur bij Riek Zwart, via e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Kopij welke later binnenkomt, zal niet meer worden verwerkt.

Logo PGS

Logo PGS