MAANDAG 26 JULI 2021

Zondag 1 augustus  
10.00 uur: mevr. A. Winters
COLLECTES: Diaconie, Pastoraat, Algemeen Onderhoudsfonds 

Zondag 8 augustus  
10.00 uur: ds. G.J. Heeringa
COLLECTES: Diaconie, Pastoraat, Algemeen Onderhoudsfond 

Zondag 15 augustus
10.00 uur: dhr. H. Feijen
COLLECTES: Diaconie, Pastoraat, Algemeen Onderhoudsfonds


BIJ DE DIENSTEN

ZONDAG 1 augustus
Mevrouw Alice Winters, ouderling en gemeentelid, gaat voor in de dienst op deze zondag.

ZONDAG 8 augustus
Deze zondag mogen we ds. Gerhard Heeringa uit Dronten, u allen wel bekend, begroeten als onze voorganger.

ZONDAG 15 augustus
Ook deze zondag mogen we een bekende begroeten als voorganger. Dhr. Harm Feijen uit Meppel gaat voor in deze dienst.

PASTORAALTJES

 

Pastoraat
De laatste maanden is er binnen de samenstelling van het pastoresteam het één en ander veranderd.

Na het stoppen van Heidi als kerkelijk werker is Jaap Werkman als pastoraal ondersteuner in ons midden gekomen. De predikantsplaats is wel ingevuld, maar geslonken van voltijd naar deeltijd. (Mede daarom zijn de beschikbare dagen van de predikant in de activiteitenkalender vermeld.)

Dit alles heeft consequenties voor de beschikbare tijd van de pastores om aan bezoekwerk te besteden. In onderling overleg is er afgesproken dat Jaap de pastorale taken van Heidi zo veel mogelijk overneemt. Het crisispastoraat wordt door de predikant gedaan.

De wijkouderlingen en diakenen blijven hun taak uitvoeren zoals u die kent. En dan is er de grote groep van betrokken kerkleden, die als contactpersoon bij mensen namens de kerk, op bezoek gaan. Zij brengen kaartjes en bloemetjes rond, bezorgen het kerkblad en doen veel onmisbaar werk. Iedereen zet zich in om namens de kerk onderling pastoraat te geven. Het valt me op dat dit op veel ruimere schaal gebeurt dan soms wordt beleefd. Pastoraat is aandacht voor elkaar: even een praatje maken in de tuin, een bloemetje brengen, elkaar gedag zeggen. Je weet je gezien door de ander, en zo ook door de Ander.

Gebeden
In onze gemeente zijn verschillende mensen die te maken hebben met ziekte en/of die ‘in de molen’ zitten van onderzoeken en wachten op uitslagen. Anderen wachten op behandeling. Een tijd van onzekerheid, loslaten, verdriet. En dan ook weer een verhaal van Gods trouw en liefde door alle moeite heen. Gebed voor hen en hun naaste familie blijft nodig.

We denken aan de slachtoffers en getroffenen van de overstromingen in Limburg, België, Duitsland en China.

De zomertijd is een tijd van even bijkomen. Of je dat nu thuis doet, of op een vakantieadres, even rust nemen kan overal. (Proberen te) ontspannen is voor iedereen belangrijk. Een tip hierbij is om je bij dat ontspannen je te richten op God. Lees eens wat meer de Bijbel en neem tijd voor gebed. Dat we zijn Geest mogen ontvangen en groeien in liefde tot Hem en elkaar.

Iedereen een hartelijke zomergroet,
ds. Gerda Lubbersen

GEMEENTEBERICHTEN
Dankbaar zijn Jan en Paula Koole, Bazaltstraat 17, dat ze 5 augustus 55 jaar zijn getrouwd! Hartelijk gefeliciteerd en Gods zegen voor de tijd die komt.

VORMING & TOERUSTING
1. Bingo-middag voor senioren
Na een jaar van Coronabeperkingen willen wij als Vorming en Toerusting weer een middag organiseren voor senioren. We willen deze middag gezellig bij elkaar komen en een paar rondes bingo spelen. Deze middag zal worden gehouden op:
Vrijdag 13 augustus van 15.00 uur tot 16.30 uur

Voor deze middag kunt u zich opgeven tot vrijdag 6 augustus bij:
Riek Zwart, tel. 322535 of Géke van Splunter, tel.750252

2. Verjaardagsvisite
Als Vorming en Toerusting willen we dit jaar weer graag de verjaardagsvisite voor senioren organiseren. Aangezien de eerste verjaardagsvisite van dit jaar is komen te vervallen willen we voor de verjaardagsvisite van 22 augustus graag de senioren verwelkomen die in het eerste half jaar jarig waren. Op 14 november worden dan de mensen uitgenodigd die in het tweede half jaar jarig zijn. We beginnen deze middag om 15.30 uur met koffie en gebak. Daarna drinken we samen een borrel en sluiten de middag om 16.45 uur af met een meditatief moment. Familie en gemeenteleden zijn ook van harte uitgenodigd voor dit meditatief moment.

Voor de verjaardagsvisite van 22 augustus kunt u zich opgeven bij:
Wiebe Boskma, tel. 848099.

MENORAH
Gedurende de zomervakantie is er geen kinderkerk!

AGENDA
Vrijdag 13 augustus: Bingomiddag senioren vanaf 15.00 tot 16.30 uur in De Hoeksteen.
Zondag 22 augustus: Verjaardagsvisite voor 75+, zie: hierboven.

KOPIJ
Kopij voor de eerstvolgende uitgave kan worden ingeleverd tot zaterdag 14 augustus 19.00 uur bij Riek Zwart, via email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Kopij welke later binnenkomt, zal niet meer worden verwerkt.

Logo PGS

Logo PGS