MAANDAG 20 JUNI 2022

KERKDIENSTEN
SWIFTERBANT - De Hoeksteen

Zondag 26 juni 
10.00 uur: Mevr. M. Palsma
COLLECTES: Vakantie Hoeksteen Club, Pastoraat, Algemeen Onderhoudsfonds

Zondag 3 juli
10.00 uur: ds. J. Bruijn
COLLECTES: Steunouder Nederland (steunouder.nl), Pastoraat, Algemeen Onderhoudsfonds


BIJ DE DIENSTEN

ZONDAG 26 juni – Overstapdienst groep 8
De kinderen van groep 8 nemen deze zondag afscheid van kinderkerk Menorah en maken de overstap naar de Jongerenkerk. Mevr. Marijke Palsma is de voorganger van deze overstapdienst en het thema is: 'Helden’.

ZONDAG 3 juli – Jongerenkerk - koffiedrinken
Deze zondag gaat ds. J. Bruijn uit Nieuw-Lekkerland voor. Ds. Bruijn woonde voorheen in ’t Harde en ging toen regelmatig in onze gemeente voor. Het is deze zondag de veertigste keer dat hij bij ons voorgaat.

Huwelijksinzegening
Op vrijdag 8 juli, 14.30 uur zal het huwelijk worden ingezegend van Pieter Peters en Nienke Kooij. 
Nienke heeft een hele tijd in Swifterbant aan het Vaandel gewoond, we willen haar en Pieter van harte gelukwensen met hun voorgenomen huwelijk en wensen hun Gods zegen toe en een hele mooie huwelijksdag met familie en vrienden.
Wilt u een kaartje sturen, het adres van het bruidspaar is: Oosterringweg 38, 8315 PV Luttelgeest.

PASTORAALTJES

 

Wie neemt het stokje over??
Het zal u niet ontgaan zijn, de oproepen komen regelmatig langs. Als gemeente zijn we op zoek naar mensen die wat van hun tijd en talent willen inzetten voor de kerk. De kerk draait op de inzet van vrijwilligers. Ook hier is er – net als buiten de kerk – vraag naar mensen.

Binnen een jaar zullen veel mensen, die zich jarenlang hebben ingezet, afzwaaien. Voor al de plaatsen die openvallen, zijn we op zoek naar mensen die het stokje willen overnemen.

De kerk is voor uitvoering van haar activiteiten, afhankelijk van de vrijwillige inzet van haar leden. Lidmaatschap leidt niet tot verplichte inzet, zoals bij een vereniging vaak gebeurt.

Inzet voor de kerk, doe je vanuit je geloof. Omdat je wat met God hebt. Omdat Hij wat met ons heeft. Omdat we met elkaar zijn gemeente zijn.

Daarom vanaf deze plek een uitdaging: ga eens bidden en vraag God waar jij je voor mag inzetten in de gemeente. Dat er wat op je pad mag komen, wat bij jou past. En als Hij je wat op je wegbrengt, gaat Hij met je mee en helpt je. Daar mag je vanuit gaan. Vraag maar aan de mensen die ervaring hebben.

Als we zo met elkaar op weg gaan, kunnen we als gemeente verder groeien.

Veel vrijwilligers zijn al lange tijd bij de kerk betrokken. Er is sprake van een zekere vergrijzing. Daarom hier een oproep juist ook aan de generaties onder de zestig.

Wat zou het mooi zijn als er straks een moderamen is, met een gemiddelde leeftijd die lager is dan de leeftijd van de ds.

Examens/jongeren
Mijn tekst hier, haalt het niet bij de banner die aan de kerk hangt…,
maar ook vanaf deze plaats voor iedereen die geslaagd is voor hun examen: Van harte gefeliciteerd!
En voor degenen die een herkansing hebben: veel succes gewenst!

Nu het toch over de jeugd gaat…
Er is een groep jongeren naar de EO-Jongerendag geweest. Ze hebben het er prima gehad. Fijn.

Op zondag 26 juni is de overstapdienst. Marijke Palsma zal in deze dienst voorgaan. Vanaf deze plaats wens ik de ‘overstappers’ een hele mooie dienst toe. Het is een bijzondere tijd waarin er veel voor jullie gaat veranderen. Afscheid nemen van school, want straks ga je naar een nieuwe school en daar moet je weer wennen.
In de kerk blijf je welkom. Ik wens jullie nu alvast een goede tijd toe in de jongerenkerk.

Gebed
Voor nieuwe medewerkers/ambtsdragers/taakdragers in de gemeente. Voor mensen die de keuze maken om wat in de gemeente te doen.

Voor de jongeren die ‘overstappen’.

Voor vrede in de wereld, voor de landen waar ook oorlog is, maar waar nu veel minder aandacht voor is omdat Oekraïne dichterbij is, zoals: Afghanistan, Congo, Zuid-Soedan.

Voor hulp aan vluchtelingen overal in de wereld. Ze zijn op de vlucht vanwege geweld of honger.

Danken voor de goede en mooie dingen die gebeuren: de geslaagden, jubilarissen, geboortes, gezondheid.

Gebed voor de zieken en de mensen die rouw voelen.

Afwezig
In de maand juli heb ik vakantie. Vanaf 27 juli hoop ik weer aanwezig te zijn.
Jaap Werkman is in die periode wel aanwezig.

Iedereen een goede zomerperiode gewenst. Fijne vakantie voor als u weggaat.
Maar juist ook een goede tijd voor de mensen die thuisblijven. Op vakantie gaan is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Laten we ook de thuisblijvers niet uit het oog verliezen.

Vriendelijke groet,
ds. Gerda Lubbersen

MEELEVEN
Jubilea
Op 23 juni 2022 zijn Gerrit en Aagje Naber – Krol 50 jaar getrouwd!
Ze wonen aan de Elandweg 60, 8255 PV Swifterbant

En op 1 juli 2022 gedenken Arjen en Ytje Krol -Boersma hun 64-jarig huwelijksjubileum. Hun adres is: Duifkruid 26, 8255 KJ Swifterbant

Dank aan God voor de jubilea en de wens dat hemelse liefde en trouw jullie huwelijk blijft kenmerken!
Van harte onze felicitaties aan de twee echtparen en een feestelijke dag toegewenst voor jullie!

Wij leven mee met hen die en ongeval hadden, ziek zijn of aan het herstellen:
Mevrouw Jannie Meure, De Greente 23, 8255 CP Swifterbant

Met hen die een operatie hebben ondergaan:
Dhr. Herman Rodenburg, Struikheideveld 13, 8255 JL Swifterbant
Mevrouw Christel van den Broek, Ganzerik 2A, 8255 KD Swifterbant

Hoe kostbaar is uw liefde, God!
In de schaduw van uw vleugels schuilen wij
en laven ons aan de overvloed van uw huis;
U lest onze dorst met een stroom van vreugden,
want bij U is de bron van het leven,
door úw licht zien wij licht.

MENORAH

Zondag 26 juni - Overstapdienst groep 8
Deze zondag wordt er gelezen uit Handelingen 5:1-11: ‘De eerste gemeente lijkt geweldig, bijna perfect. De christenen komen samen, zorgen voor elkaar en anderen en delen wat ze hebben in Jezus’ naam. Dan gebeurt iets vreselijks waardoor ze weer met beide benen op de grond worden gezet. Het is een zwarte bladzijde in de geschiedenis van de eerste kerk. Ananias en Saffira verkopen een stuk grond en willen het geld aan de kerk geven. Dat is goed. Ze houden een deel zelf. Dat mag best. Maar ze zeggen dat ze alles hebben gegeven. En dat is vreselijk. Een schijnheilige leugen. Voor ons is het een waarschuwing! Als je van Jezus houdt, hoef je jezelf niet tekort te doen. Maar wees wel eerlijk, doe wat je zegt!’

Leiding deze zondag: Esther en Sem

Zondag 3 juli
Deze zondag wordt er gelezen uit Handelingen 6-7: ‘In Jeruzalem ontstaat er een grote christelijke gemeente. Steeds meer mensen willen bij Jezus en de kerk horen. Dat levert ook problemen op. Sommige arme vrouwen worden niet goed geholpen. De apostelen hebben daar geen tijd voor. Ze stellen wijze mannen aan om dat te doen. Stefanus is een van hen. Juist Stefanus wordt gevangengenomen. Omdat hij bij het helpen vertelt over Jezus Christus. Omdat hij Hem volgt in heel zijn leven. De Joodse leiders klagen hem aan en vervolgen hem. Ze wordt Stefanus de eerste die gedood wordt omdat hij gelooft. Nog steeds worden christenen dwarsgezeten, soms gevangengezet en vermoord. Wie Jezus volgt, wordt soms vervolgd.’

Leiding deze zondag: Cora en Tamara

Zondag 10 juli - Vossenjacht
Als afsluiting van het seizoen is er geen kinderkerk, maar een vossenjacht, Meer informatie daarover in het volgende nummer van het kerkblad.

COMMISSIE ZOMERAVONDDIENSTEN
Zomeravonddiensten 2022 – Zingen in de patio
Na een onderbreking van twee jaar vanwege corona mogen we tijdens de zomervakantie weer zomeravonddiensten verzorgen. Alle diensten beginnen 19.00 uur in de foyer van De Hoeksteen.

Zondag 17 juli            - Thema: ‘Thuiskomen’, liturg: Marja Boone
Zondag 24 juli            - Thema: ‘Zingen is twee keer bidden’, liturg: Jaap Werkman
Zondag 31 juli            - Thema: ‘Zegen’, liturgen: Riek en Debora Zwart
Zondag 7 augustus     - Thema: ‘Je last dragen’, liturgen: Riek Zwart en Hilde Buiter
Zondag 14 augustus   - Thema: ‘Spreekwoorden en gezegden uit de Bijbel’, liturg: Lucie Pietersma
Zondag 21 augustus   - Thema: ‘Het houten kruis’, liturgen Karina en Geke Franken 

In elke dienst is er volop gelegenheid te zingen en er is een muzikaal intermezzo.
Wees welkom!!!

Namens de commissie,
Riek Zwart

AGENDA
Vrijdag 1 juli: vrijwilligersavond in De Hoeksteen van 19.30- 22.30 uur.
Zondag 10 juli: vossenjacht voor de kinderen in de basisschoolleeftijd, 10.00 uur verzamelen in De Hoeksteen.
Vrijdag 12 augustus: seniorenmiddag in De Hoeksteen, 14.30 uur – Een verhaal en beelden over de inpoldering van Flevoland en over Swifterbant
Zaterdag 3 september: Voorlopige datum voor de perenpluk ten bate van de kerkelijke kas.
Noteer de datum alvast, eind juli volgt meer nieuws.

Kopij
Kopij voor de eerstvolgende uitgave kan worden ingeleverd tot zaterdag 2 juli 19.00 uur bij Riek Zwart, via e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Kopij welke later binnenkomt, zal niet meer worden verwerkt.

Logo PGS

Logo PGS