Kerkorganist(en) gezocht

30 januari 2023
admin

Kerkorganist(en) gezocht

In verband met het vertrek van één van de organisten is de Protestantse Gemeente te Swifterbant op zoek naar

een organist

die de gemeentezang op een muzikale wijze kan begeleiden op het orgel en/of de piano.
Van de aan te stellen organist wordt verwacht dat hij/zij bij toerbeurt met de andere organisten de zondagse ochtenddiensten begeleidt en incidenteel beschikbaar is voor kerkelijke feestdagen, een incidentele avonddienst en huwelijks- en rouwdiensten.
De vergoeding is in overeenstemming met de regeling Vrijwilligersvergoeding kerkmusici van de PKN.

In kerkcentrum De Hoeksteen staat een orgel met 9 stemmen van de firma Fonteijn & Gaal; bouwjaar 1971. Zie https://www.pgswifterbant.nl/index.php/gemeente/erediensten/orgel.

Voor informatie en reacties kunt u contact opnemen met de heer Koos Bax via een e-mail naar het Kerkelijk Bureau: kb@pgswifterbant.nl of tel. 06-23101757

Terug naar boven