´╗┐

Op verzoek van de kerkenraad worden nieuw ingekomen bewoners van onze gemeente bezocht en bij deze kennismaking voorzien van informatie over onze gemeente.

De van het kerkelijk bureau ontvangen adressen worden zo spoedig mogelijk bezocht en welkom geheten met het aanbieden van een bloemetje, het overhandigen van een exemplaar van Het Nieuwe Kerkblad, een activiteitenboekje, een uitgave van In en om de Kerk en een informatieboekje.

Dit werk wordt gedaan door:
Mw. Alie van Dalen, tel. 0321-321311

Logo PGS

Logo PGS