Voor gemeenteleden die niet naar de kerk kunnen komen is het mogelijk om de kerkdienst live of op een later tijdstip via internet te beluisteren met de eigen computer of iPad via www.kerkdienstgemist.nl.
Voor gemeenteleden die niet over een computer beschikken bestaat de mogelijkheid om thuiseen internetradio-ontvanger ("kerktelefoon") in bruikleen te ontvangen. De diaconie stelt een beperkt aantal ontvangers gratis ter beschikking tegen een borgsom van € 25,-. U dient hiervoor wel uw huidige TV- en telefoonabonnement uit te breiden met internet.
Als u uw huidige TV- en telefoonabonnement bij 2 verschillende providers hebt ondergebracht, kunt u de kosten terugverdienen door ze onder te brengen bij 1 provider. U hebt dan geen dubbele abonnementskosten meer.

De internetradio-ontvanger kunt u aanvragen via uw wijkdiaken. Het plaatsen van de ontvangers wordt verzorgd door Hans Leijen.

Logo PGS

Logo PGS