Het jaarthema dit seizoen is: “Van U is de toekomst”.
De Protestantse Kerk Nederland heeft een visienota ontwikkeld: “Van U is de toekomst” met als ondertitel: Leven van genade. In het verleden hadden wij de bekende wijkcontactavonden bij een gastgezin. Vorming & Toerusting reikte ons dan werkvormen aan. Er staan nu echter zoveel mogelijkheden op de site ven de PKN dat we daar als wijkteam zelf onze keuze uit kunnen maken.

Echter hoe we vormgeven aan de ontmoeting als wijk of als gemeente is nog niet bekend. In november denken we ook weer aan een middag voor senioren, we communiceren plaats en datum via de afkondigingen en de kerkelijke site. Wat kan, wat mag, wat vinden we zelf verantwoord? Het zijn allemaal vragen waar we in de loop van de tijd antwoord op krijgen.

De meest waarschijnlijke plek voor een ontmoeting is de Hoeksteen en dan ook werken met opgave. Dus mocht je op voorhand zeggen: “als er wat georganiseerd wordt wil ik daarbij zijn”, geef dat dan door aan je contactpersoon of aan de scriba.

Het opgaveformulier wat altijd in het activiteitenboekje zat is vervallen, omdat daar weinig respons op kwam. Wij hopen en bidden dat de corona teruggedrongen wordt en dat we meer vrijheid krijgen. 

God wees ons genadig, zegen ons met het licht van Uw ogen.
God wees ons genadig en zegen ons, 
laat het licht van Uw gelaat over ons schijnen

Logo PGS

Logo PGS