Het nieuwe jaarthema van de Protestantse Kerk Nederland is:

“Aan tafel”
Van de maaltijd van de Heer naar de tafel van verbinding

In het verleden hadden we in het winterseizoen ontmoetingen bij mensen aan huis. Sommige wijken hebben het afgelopen seizoen een bijeenkomst gehad in de Hoeksteen. Vorming & Toerusting reikt ons werkvormen aan. Er staan nu echter zoveel mogelijkheden op de site ven de PKN dat we daar als wijkteam eventueel zelf onze keuze kunnen maken. 
Ook actuele onderwerpen kunnen aan de orde komen.
Echter hoe we vorm geven aan de ontmoeting als wijk of als gemeente is nog niet bekend.
Vorming en Toerusting organiseert seniorenmiddagen, wel of niet in samenwerking met het Pastoraat. Ook organiseren zij andere activiteiten, denk aan de fietstocht van afgelopen april.
We communiceren plaats en datum via de afkondigingen in de kerk, in het Nieuwe Kerkblad en op de kerkelijke site. Wat kan, wat mag, wat vinden we zelf verantwoord? Het zijn allemaal vragen waar we in de loop van de tijd antwoord op krijgen. Door de corona is ook niet duidelijk hoeveel belangstelling er nog is voor wijkcontactavonden. Mede daarom is het voorstel om twee keer in het winterseizoen een ontmoeting voor de hele gemeente in de Hoeksteen te organiseren, waarin dan ook het winterthema aan de orde kan komen. Mocht  je op voorhand zeggen: “als er wat georganiseerd wordt wil ik daarbij zijn”, geef dat dan door aan je contactpersoon of aan de scriba. In de pastoraatvergadering kwam ook naar voren dat mensen het koffie drinken na de kerkdienst ook ervaren als een gemeente ontmoeting, en naar elkaar omzien. Niet onvermeld mag blijven dat er 24 september weer een vrouwenevent georganiseerd wordt in de Hoeksteen om 14:00 uur. Het thema is “Kiezen”, ook een gemeente ontmoeting. Wij wensen elkaar een goed winterseizoen met inspirerende ontmoetingen.

Ik zal er zijn voor jou zo heeft de Heer gezegd
Ik zal er zijn voor jou met vrede en met recht
Ik zal er zijn voor jou met wijn, een stukje brood
Ik zal er zijn voor jou mijn liefde is zo groot
Ik zal er zijn voor jou een schaduw aan je zij
Ik zal er zijn voor jou ik ben er altijd bij.

Uit evangelische liedbundel 292

Logo PGS

Logo PGS