Het jaarthema dit seizoen is: “Het goede leven, bloeien in Gods licht”.
Een nieuw en bijzonder thema, met veel invalshoeken en mogelijkheden.
Vorming en Toerusting heeft zich daar weer in verdiept. En er is weer materiaal beschikbaar , helaas kunnen we daar voorlopig geen gebruik van maken.
De wijkcontactavonden zoals we die in het verleden hadden, kunnen bij de mensen thuis geen doorgang vinden. Wellicht kunnen we in januari 2021 kijken of er wat mogelijk is in de Hoeksteen. Via de gebruikelijke bladen, de website en de afkondigingen wordt u op de hoogte gebracht. Voor alsnog gaat de seniorenmiddag wel door op donderdagmiddag 26 november. Maar daarvoor geldt hetzelfde, we gaan kijken hoe het met de corona gaat en of het verantwoord is om bij elkaar te komen. Als alternatief heeft de commissie Vorming en Toerusting ook voor iets anders gekozen. Voor de hele gemeente zal op zaterdag 13 februari 2021 een running dinner worden georganiseerd, zij zullen dit zelf toelichten en uitleggen.

Logo PGS

Logo PGS