´╗┐

De vertegenwoordigers van het Nederlands Bijbelgenootschap in Swifterbant zouden graag zien dat er meer mensen lid worden van het NBG. Het Bijbelgenootschap vindt het van belang dat de Bijbel zoveel mogelijk mensen bereikt en aanspreekt.

Het Nederlands Bijbelgenootschap vertaalt en verspreidt de Bijbel in het eigen taalgebied en ondersteunt de vertaling en de verspreiding van de Bijbel wereldwijd. Het motto is: Zorgen dat de Bijbel zoveel mogelijk mensen bereikt en aanspreekt. Om die reden willen we u vragen om een gift voor het NBG, eenmalig, periodiek of structureel. Meer informatie vindt u hier.

Voor het Bijbelgenootschap zijn ruim 1500 vrijwilligers actief in de eigen plaats of kerk. Zij zijn de ambassadeurs van het NBG. De ambassadeurs voor Swifterbant zijn Jannie en Wijbren Walsweer. Maar zij kunnen dat niet alleen.

Wilt u ook ambassadeur worden? Meldt u aan. Graag een reactie naar de fam. W. Walsweer, tel. 0321-322492.

Logo PGS

Logo PGS