´╗┐

In deze kring spreken we met elkaar over kernpunten van het geloof. We spreken met elkaar over de kernpunten van het christelijk geloof zoals wij bijvoorbeeld belijden in de apostolische geloofsbelijdenis. Er is "veel ruimte voor de eigen inbreng, vragen en twijfels. Kortom, het is meer een gezamenlijke trektocht naar het doen van belijdenis, dan een georganiseerde reis". Ook is er ruimte om vooral te spreken over geloofsvragen die leven bij deelnemers.
Naast het geloofsgesprek zal er aandacht besteed worden aan 'belijdenis doen' in de kerk. Wie erover nadenkt of weet dat hij/zij belijdenis zou willen doen, wordt in het bijzonder uitgenodigd om aan deze kring mee te doen.

Informatie bij de predikant.

Logo PGS

Logo PGS