In deze kring spreken we met elkaar over kernpunten van het geloof. We spreken met elkaar over de kernpunten van het christelijk geloof zoals wij dat bijvoorbeeld belijden in de apostolische geloofsbelijdenis. Er is ruimte voor eigen inbreng, voor geloofsvragen of twijfels die er misschien zijn. We trekken met elkaar op naar het doen van belijdenis. Daar is op Eerste Pinksterdag gelegenheid voor.
We spreken samen over ons geloof en er is aandacht voor wat het betekent om ‘belijdenis te doen’ in de kerk. Iedereen die nadenkt over (misschien) belijdenis doen, of wie al weet dat h/zij belijdenis wil doen, kan aan deze kring meedoen.

Informatie bij ds. Gerda Lubbersen

Logo PGS

Logo PGS