´╗┐

Voor de doopvoorbereiding trekken we 2 avonden uit.
De eerste avond is er een gesprek over de betekenis van de doop en wat de doop voor je zelf betekent. De tweede avond kijken we naar de invulling van de dienst en bespreken we het doopprotocol en de vragen. Daarbij kan de ouderling van dienst aanwezig zijn.
Verder biedt de PGS de mogelijkheid aan ouders om hun kind te laten "opdragen". Een betere term is "zegening van een zuigeling met bet oog op zijn/haar doop" (dit gaat inderdaad gebeuren begin oktober in een dienst waarin ook een kind zal worden gedoopt).

Doopdiensten

In onze gemeente wordt de doop meestal in de ochtenddienst bediend en daarvoor zijn in principe enkele zondagen voor vastgesteld, maar op aanvraag van ouders of de dopeling zelf kunnen deze diensten ook op andere zondagen worden ingeroosterd.

Doopgesprek

Van de betrokkenen wordt verwacht dat zij voor de doop meedoen aan het doopgesprek dat zo'n twee weken voor de doop plaatsvindt. Het doopgesprek is echter geen toelatingsexamen om te bepalen of een kind of volwassene gedoopt kan worden. Wel is het een belangrijk gesprek om stil te staan bij de betekenis van de doop.
Het is een mooi moment van bezinning als voorbereiding voor de doopzondag.
Bij het gesprek is naast de predikant die de doop zal bedienen ook de ouderling aanwezig, die tijdens het dopen dienst heeft.
Wij bespreken welke bijdrage de betrokkenen kunnen en willen hebben aan de kerkdienst in de vorm van lied, gebed, gedicht of lezen van een Bijbelgedeelte. Verder bespreken we ook praktisch hoe de doop in de kerkzaal zal plaatsvinden.

Informatie bij ds. Gerhard Heeringa

Logo PGS

Logo PGS