Vuur dat niet wordt opgestookt dooft langzaam uit. Geloof dat niet wordt onderhouden verliest aan betekenis. Geloof moet daarom gevoed worden. Er zijn gemeenteleden die hun voeding halen uit de wekelijkse kerkgang. Anderen bezoeken zo nu en dan een kerkdienst of komen alleen op kerkelijke hoogtijdagen in de kerk. Hun voeding moeten zij ergens anders halen. Het kringwerk biedt vele en goede mogelijkheden om je geloof te voeden: samen uit de bijbel lezen, samen een geloofsgesprek houden en/of samen bidden voor de nood van de wereld.

Binnen onze kerkelijke gemeente onderscheiden we:

  • kortlopende kringen (één of twee bijeenkomsten per seizoen);
  • doorlopende kringen (wekelijkse tot maandelijkse bijeenkomsten).

In het seizoen 2021-2022 kennen we de volgende kringen: 

Kortlopende kringen

1. Gemeente ontmoetingen
2. Geloofsopvoeding
3. Lev
4. Pinksternoveen
5. Bijbelstudie Efeze

Doorlopende kringen

6. Belijdeniscatechese/geloofsgespreksgroep
7. Gebedskring
8. Groeigroepen
9. Het Leerhuis

Logo PGS

Logo PGS