´╗┐

In de Veertigdagentijd willen we, zoals elk seizoen, aansluitend aan een ochtenddienst, de kinderen vanaf groep 4 voorbereiden op hun deelname aan het Heilig Avondmaal op Witte Donderdag. De kinderen uit groep 4 krijgen een persoonlijke uitnodiging via de taakgroep jeugd. De uitleg wordt gegeven op zondag 28 maart 2021. Meer informatie: Marijke Palsma 06-50638292

Logo PGS

Logo PGS