Catechese is een zoektocht met andere jongeren over wat geloven voor jou is. Je kunt vragen stellen, kunt discussiëren en gaat bezig met je eigen geloof te verwoorden. Catechese biedt een plek waar je samen kennis en ervaring opdoet. Belangrijk om te ontdekken of jij de keuze voor Jezus Christus wilt maken! We starten op 22 september en het is in principe elke derde zondag onder de kerkdienst.

Uitleg deelname avondmaal

(voor kinderen van groep 4 en andere belangstellenden)

In de Veertigdagentijd willen we, zoals elk seizoen, aansluitend aan een ochtenddienst, de kinderen vanaf groep 4 voorbereiden op hun deelname aan het Heilig Avondmaal op Witte Donderdag. De kinderen uit groep 4 krijgen een persoonlijke uitnodiging via de taakgroep jeugd.

De uitleg wordt gegeven op zondag 5 april 2020.

Informatie bij Marijke Palsma, tel. 06-50638292

Logo PGS

Logo PGS