Kinderen en jongeren hebben, net als volwassenen, een plaats binnen de gemeente. Binnen het jeugd- en jongeren werk laten we jongeren, klein en groot, op hun eigen manier zoeken en kennismaken met God, met Jezus, met de bijbel en het geloof: zelf zoeken… op ontdekkingsreis… het avontuur tegemoet. Elkaar ontmoeten en helpen met zoeken zijn te belangrijke elementen voor kinderen en jongeren om zomaar aan voorbij te gaan.

Een deel van de jeugdactiviteiten organiseren we samen met de Geloofsgemeenschap Willibrord. Als kerken willen we er zijn voor het hele dorp, immers “It takes a village to raise a child” (er is een heel dorp nodig om een kind op te voeden). Bij alle jeugdactiviteiten zijn dus álle kinderen en jongeren welkom! 

Voor alle onderstaande activiteiten kun je, naast de genoemde personen, ook contact opnemen met de jeugdouderling, klik hier.

We kennen de volgende activiteiten:

 • Oppas (0 - 4 jaar)
 • Kinderkerk 'Menorah" (4 - 12 jaar)
 • Kerk- en schooldienst (basisschool)
 • Stam alpha
 • Uitleg deelname avondmaal
 • Vakantie Hoeksteenclub 4 - 12 jaar)
 • Heartbeat4kids  (8-12 jaar)
 • Club (11-18 jaar)
 • Heartbeat4kids (8-12 jaar)
 • What'sApp groep jeugdactiviteiten
 • Project Jeugddiensten (jongeren en jong van harten)
 • Jongerenkerk (12 – 18 jaar)

 Samenstelling taakgroep Jeugd

Ouderlingen
Marijke Palsma-de Vries, Hondsdraf 106, tel. 06-50638292

Taakgroepleden
Marianne Greijdanus, Het Zichtbord 29, tel. 322643
Tamara Smits, Noordhoren 67, tel. 06-31047985
Peter Verkerk, Bloemenzoom 140, tel. 06-14909828, penningmeester

Logo PGS

Logo PGS