Sectie 1 Afdrukken

Straten

Koraalstraat            
Porfierstraat            
Granietstraat
De Greente
De Lange Streek tot Bisontocht

Morenestraat
Keileemstraat
Gletsjerstraat
Bazaltstraat
Het Dolomiet

Zuidsingel
Het Wapenschild
De Kroon
De Helm
De Heraldiek

Wijkteam

Géke van Splunter
Anna Zwijnenburg
Marco Dijkstra
Hanny Bosma
Truus Reinhoudt
Jetty Dijkstra

coördinator
diaken
CvK
contactpersoon
contactpersoon
contactpersoon

   

 

Logo PGS

Logo PGS