In de secties zijn er, naast ouderlingen en diakenen ook contactpersonen actief.
In onze gemeente is ook een groep dames actief, die werken onder de naam van Contactgroep. Het werk van deze groep staat geheel los van de contactpersonen.

In iedere sectie is minstens één ouderling aanwezig.
U kunt dus altijd een beroep blijven doen op een ouderling.
Pastorale ouderlingen, diakenen en contactpersonen vormen samen met de Kerkrentmeester(s) in uw sectie een sectiekteam.
U kunt met al uw vragen op kerkelijk gebied bij hen terecht.

Logo PGS

Logo PGS