De Protestantse Gemeente te Swifterbant beschikt over een bescheiden mediatheek. Deze is te vinden in de foyer van de Hoeksteen, links bij binnenkomst, direct naast de ingang. Er is een zithoekje gemaakt, zodat één en ander rustig bekeken kan worden. Iedereen die dat wil kan gebruik maken van de aanwezige boeken en materialen. Voor het lenen, zowel voor activiteiten binnen als voor buiten het gebouw gelden afspraken. Die zijn duidelijk aangegeven op het prikbord op de muur naast de kast.
De mediatheek bevat een collectie boeken, tijdschriften, lied- en gedichtenbundels, cd's, video's, spelen etc.  Vooralsnog is de inhoud vooral toegespitst op de jeugd, maar we streven naar een uitbreiding die voor de hele gemeente wat te bieden heeft.

Klik hier om de index te openen. 

Klik hier voor een index van het ouderlingenblad.

Contactpersoon:
Wiebe Boskma, tel. 0321-848099, e-mail: klik hier

Logo PGS

Logo PGS