De taken van V & T zijn o.a.:

  • Het 40-dagentijdboekje, klik hier.
  • Meehelpen met vormgeven van het jaarthema.
  • Het verzorgen van een gezellige ouderenmiddag (in januari en juli/augustus).
  • In samenwerking met diaconie en pastoraat wordt er drie keer per jaar een verjaardagsvisite in de kerk georganiseerd voor gemeenteleden van 75 jaar en ouder die in de afgelopen periode jarig zijn geweest.
  • De mediatheek.

Voor meer informatie: Wiebe Boskma, tel: 0321-848099, e-mail: klik hier

Jaarthema

Het jaarthema van vorig jaar was: “Het goede leven”.
Dit seizoen is het jaarthema: ”Van U is de toekomst”.
Opnieuw een thema, met diverse invalshoeken en mogelijkheden.
V&T is gestart met de voorbereiding.
Het informeren en toerusten van de gespreksleiders van de wijkavonden hoort bij de taak van V&T. Voor dit seizoen zal dat in de pastoraatvergadering van oktober gedaan worden.
V&T heeft plannen om op 23 april 2022, in samenwerking met de taakgroep jeugd en de taakgroep pastoraat een running dinner te organiseren.
Informatie daarover leest u in het kerst- en het voorjaarsnummer van In en Om de Kerk.
Noteer nu vast de datum!

Voor meer informatie of suggesties kunt u terecht bij Wiebe Boskma, tel: 0321-848099, e-mail: klik hier

De mediatheek

De mediatheek is te vinden in de foyer van de Hoeksteen (links naast de ingang).
Leenafspraken zijn duidelijk aangegeven op het prikbord (op de muur naast de kast).

Verdere informatie bij Wiebe Boskma, tel: 0321-848099, e-mail: klik hier

Logo PGS

Logo PGS