De taken van V & T zijn o.a.:

  • Het 40-dagentijdboekje, klik hier.
  • Meehelpen met vormgeven van het jaarthema.
  • Het verzorgen van een gezellige ouderenmiddag (in januari en juli/augustus).
  • In samenwerking met diaconie en pastoraat wordt er drie keer per jaar een verjaardagsvisite in de kerk georganiseerd voor gemeenteleden van 75 jaar en ouder die in de afgelopen periode jarig zijn geweest.

Voor meer informatie: Wiebe Boskma, tel: 0321-848099, e-mail: klik hier

Jaarthema

Het jaarthema van vorig jaar was: "Een goed verhaal".
Dit seizoen is het jaarthema: "Het goede leven".
Opnieuw een thema, met veel invalshoeken en mogelijkheden.
V&T is gestart met de voorbereiding.
Het informeren en toerusten van de gespreksleiders van de wijkavonden hoort bij de task van V&T. Voor dit seizoen zal dat tijdens de pastoraatsvergadering van oktober gedaan worden.
Athankelijk van de richtlijnen van het RIVM heeft V&T plannen om op 13 februari 2021, in samenwerking met de taakgroep jeugd en de taakgroep pastoraat een running dinner te organiseren. Informatie daarover leest u in het herfst- en het kerstnummer van In en Om de Kerk. Noteer nu vast de datum!

Voor meer informatie of suggesties kunt u terecht bij Wiebe Boskma, tel: 0321-848099, e-mail: klik hier

De mediatheek

De mediatheek is te vinden in de foyer van de Hoeksteen (links naast de ingang).
Leenafspraken zijn duidelijk aangegeven op het prikbord (op de muur naast de kast).

Verdere informatie bij Wiebe Boskma, tel: 0321-848099, e-mail: klik hier

Logo PGS

Logo PGS