Dit is het laatste hoofdstuk over onze liturgische tuin, we zijn het hele jaar rond. Het is herfst, het laatste stuk van het kerkelijk jaar is begonnen. We vieren gedenkdagen: Maria Hemelvaart  op 15 augustus, Dankdag, Allerheiligen en Allerzielen op 1 en 2 november en de Laatste Zondag van het kerkelijk jaar waarop we hen die gestorven zijn herdenken.
De bloemen die in deze hoek van de tuin bloeien zijn veelal wit van kleur, de kleur van opstanding, licht en leven. Ook staan er vruchtdragende struiken, vruchten met hun zaden geven het leven door.
De liturgische kleur in deze periode is groen.

Wat vinden we zoal in dit hoekje van de tuin?

Kruiden
Vooraan staan 7 kruiden: Tijm, Marjolein, Basilicum, Lavendel, Rozemarijn, Hyssop, en Citroenmelisse. Volgens een oude legende bleven deze kruiden achter in het graf van Maria.
Niet alle kruiden doen het even goed, vooral omdat een paar de andere nogal overwoekeren. Maar we blijven ons best doen om ze allemaal te behouden.

Besdragende struiken
Braam en Japanse Wijnbes groeien tegen de muur. Het zijn vruchtdragers. De Braam heeft veel heerlijke vruchten gegeven. Vruchten zijn er veel in deze tijd van het jaar en we danken daarvoor op dankdag. Besdragers staan symbool voor het leven dat doorgegeven wordt. De Braam verwijst natuurlijk ook naar het verhaal van Mozes en de brandende Braambos. (Exodus 3:4)

Lampionplantje
Als  we deze plant met z’n oranje lampionnetjes zien denken we aan St. Maarten op 11 november. De lampionnetjes verbergen een rode vrucht met daar binnenin de zaadjes.

Witte Akelei en Witte Chrysanten
Rond Allerheiligen en Allerzielen en de Laatste Zondag van het kerkelijk jaar werken we veel met witte bloemen: Wie zijn dat in die witte gewaden? (Openbaring 7:9-14)
Daarom staan hier in de tuin een Witte Akelei en Witte Chrysanten.
“Bloemen zijn de stille getuigen van hen die ons voorgingen”:

       Als gras zijn de dagen van de mens
       Hij bloeit als een bloem in het veld
       De wind waait en weg is de bloem
       En niemand weet waar ze heeft gestaan.
                (Ps. 103: 15 en 16).

Sedum
Er staat een mooie grote Sedum plant. Sedum wordt ook wel hemelsleutel genoemd en verwijst zo naar leven dat verder gaat na de dood.

Witte sneeuwbes
Hier geplant vanwege zijn mooie witte bessen in het najaar. Het is een legende plant. Toen Petrus na zijn verraad weggevlucht was verborg hij zich in deze struik. “Hij weende bitter en zijn tranen bleven als witte parels aan de takken hangen”. Sneeuwbes wordt dan ook wel  “Petrus’ tranen” genoemd.

Midden in het centrum van de tuin is een rond perkje gemaakt.
Taxus vormt de spil. Het is een altijd groene boom die recht naar de hemel groeit en die daardoor verwijst naar de Eeuwige. (Hosea 14:9)
Wiite Roosjes groeien rondom de Taxus als symbool van de Liefde die Geloof schenkt.
Sedum verwijst naar de Hoop op eeuwig leven.

Er is een mooie tuin ontstaan midden in de Hoeksteen. Een plek om rust te vinden en bezinning te zoeken. Waar planten en bloemen iets te zeggen hebben. Wat zou het heerlijk zijn als binnen het nieuw te bouwen MFC weer plaats zou zijn voor zo’n binnentuin met ruimte voor al onze planten. En met een gedachtenisplek waar alle mensen van ons dorp welkom zijn om te gedenken, om rust te vinden, om elkaar te ontmoeten.
Tini Brugge, coördinator van het platform kerk- en kloostertuinen,  verwoordt het zo:
“Staande in zo’n binnentuin voel ik: Dit is het centrum van ons leven, hier ligt de kern. De stilte is voelbaar, de tuin ligt open voor God. Hier kun je ademen in de ruimte die de verbinding is tussen hemel en aarde”.
Hopelijk blijft dit niet alleen maar een mooie droom van de “arbeiders” in en om de Olijftak.

Ik geef tenslotte gezang 47 aan u mee, een tekst van Willem Barnard.

     4.   De grandioze bloemen
           De bloemen bij de vleet.
           Met schitterende kronen
           Als koningen gekleed

    5.    In geuren en in kleuren
           Vertellen zij van God
           En weten van geen treuren
           De vreugde is te groot.

    6.    De vogelen des hemels
           De leliën des velds
           Zij hebben ons van Jezus
           En ’t paradijs verteld.

   8.     De bloemen en de heesters
           Als sluiers van een bruid
           Breiden het vuur des geestes
           Over de aarde uit.

    9.    Zij bloeien zo uitbundig
           Zij zingen overluid
           Als was hun bloei oneindig
           Hun lied onsterfelijk

   14.   God immers houdt op aarde
            Wat leeft in staat en stand
            Hij zal ook ons bewaren
            Wij eten uit zijn hand.

In ons land zijn verschillende kerktuinen die beslist de moeite waard zijn om eens te bezoeken. Ik noem er een aantal.
HOF VAN LOF in Megen. Prachtige kloostertuin.
Bezinningstuin van de LAMBERTUSKERK te Zelhem.
EEN HOF VAN HEDEN. Bij “De Opgang” in Radewijk.
Bijbelse tuin FOREESTENHUIS te Hoorn.
Symbolische stiltetuin van de PELGRIMSKERK te Badhoevedorp. Hier in deze tuin is ook een gedachtenismuur.
Bijbelse tuin van de PAROCHIE H. JOHANNES DE DOPER in Hoofddorp. In deze tuin staan heel veel prachtige beelden.
Voor verdere informatie zie: www.kerktuinen.nl

Geraadpleegde literatuur:
www.kerktuinen.nl
Geheimen uit de kloostertuin  -  Tini Brugge en Isabel Rottiers
Bijbelse beelden in de polder   -  Kees van Lent, Tini Brugge en vele anderen.
Planten uit de bijbel                -  Daan Smit, Hortularus VU Amsterdam
Bloemen, taal en symboliek      -  Hendrik v. Oordt.

Dank voor uw aandacht het afgelopen jaar en voor de fijne reacties.

Namens de werkgroep Liturgische tuin,
Femmie Otte

Logo PGS

Logo PGS