Als u dit leest zitten we midden in de 40-dagentijd. De Stille Week komt er aan en daarna eindelijk Pasen!

De liturgische kleur is paars. We wachten op de Paasnacht. Dan wordt in de Paaswake het paarse kanselkleed vervangen door het witte!
Wit! Het licht van Pasen schijnt volop!

In de liturgische tuin vinden we in de hoek van lijdenstijd en Pasen hele karakteristieke planten.

Palmboompje
Op palmzondag maken de kinderen een palmpaasstok met daaraan naast de haan en eitjes ook palmtakjes. Omdat we hier geen palmtakken hebben, gebruiken we takjes van de buxusstruik. Die herinneren ons aan de intocht van Jezus in Jeruzalem, toen de mensen in hun enthousiasme met palmtakken zwaaiend HOSANNA riepen.(Joh. 11:12-20)
Op aswoensdag, de 1e dag van de 40-dagentijd, kunnen mensen in de katholieke kerk een askruisje halen. Ze krijgen een kruisje van as op hun voorhoofd getekend als teken van verootmoediging. Die as komt van de verbrande palmtakjes van het vorige jaar.
Palmtakjes dragen de symboliek van de overwinning in zich: Ze worden soms achter het kruisbeeld gestoken.
Buxus is ook een veel geziene struik in kloostertuinen en op begraafplaatsen: Het leven is sterker dan de dood! In onze liturgische tuin staat een mooi buxusstruikje nog uit de oude patio en we hebben alle perkjes omzoomd met een heggetje van buxus.

Forsythia en narcis
De witte kleur van Pasen hebben we in de tuin aangevuld met de geelgouden kleur van Forsythia en Narcis. Geel is de kleur en het teken van eeuwigheid, als het licht van de zon. Narcissen doen ons met hun trompetjes denken aan de loftrompetten die op Pasen
“De Heer is waarlijk opgestaan” blazen. In de bijbel vinden we de narcis terug in Jesaja
35:1-2. “De woestijn en het dorre land zullen zich verblijden en de steppe zal juichen als een narcis”.  Hetzelfde juichen als de trompetten met Pasen!
Huub Oosterhuis maakte een prachtig lied: “De steppe zal bloeien” (Tussentijds 49).

Steenbreek
Steenbreek is een klein plantje met minuscule bloempjes. Maar het plantje heeft een onverwachte kracht in zich: Het zou rotsen kunnen splijten! Daardoor werd het als symbool gezien van de opstanding van Christus. Zo kwam het vroeger voor in veel kerkelijke kunst. En daar komt ook zijn volkse naam vandaan: Schildersverdriet. Het was een heel karwei om die kleine bloempjes te schilderen!

Muurbloem
Om dezelfde reden als de Steenbreek verwijst in de Christelijke symboliek de Muurbloem naar het leven door de dood heen.

Echte sleutelbloem
We noemen deze plant ook wel Slanke Sleutelbloem of Hemelsleutelbloem.
Die laatste naam dankt ze aan een legende over Petrus.
Petrus, die de sleutels van de Hemelpoort onder zijn hoede heeft, liet ze op zekere dag uit zijn handen vallen. Ze kwamen op aarde terecht. Petrus vroeg aan een engel om ze voor hem te gaan zoeken. Die kon ze al heel snel vinden, want op de plaats waar de sleutels terecht gekomen waren was een prachtige plant tot bloei gekomen. Die plant heeft lange, slanke gele bloemen die op een sleutelbos lijken. Door de opstanding van Christus staat de hemelpoort open, de Sleutel(bos)bloem herinnert ons daaraan!

Wit Gebroken Hartje
De hartvormige witte bloempjes die aan lange stelen hangen lijken op vallende tranen.
Ze worden ook wel “Vrouwentranen” genoemd, een herinnering aan de wenende vrouwen bij het kruis.

Ereprijs
Als onderbegroeiing kozen we voor kruipende Ereprijs, een klein plantje met helder-blauwe bloempjes. Een andere naam voor hetzelfde plantje is Veronica, naar één van de vrouwen die volgens een legende bij de kruisiging van Jezus aanwezig was.

Passieplant
Heel nadrukkelijk aanwezig is de Passieplant, een uit de kluiten gewassen klimplant tegen de muur. In de voorbije winter is hij weer bevroren, maar tot nu toe is hij in het voorjaar altijd weer uitgelopen.
De Passiebloem staat met al zijn kenmerken symbool voor het lijden van Christus.
De Spaanse veroveraars van Zuid-Amerika die de indianen tot het Christelijk geloof wilden bekeren gebruikten de bloem om ze in dat geloof te onderwijzen. De monnik Jacomo Bosio werkte die symboliek verder uit.
De bloem heeft:
5 bloembladen en 5 kelkbladen voor de 10 apostelen.(Judas, die Jezus verraadde doet niet mee, evenals Petrus, die hem verloochende)
72 kroonbladen, evenveel als de doornen in de doornenkroon
3 stempels voor de 3 nagels in het kruis
5 meeldraden voor de 5 wonden van Jezus
Het blad staat voor de lans die in Jezus’ zij werd gestoken
De bloemen verwelken na één dag, de tijd die Jezus aan het kruis hing.
Paus Pius de Vijfde verklaarde de Passiebloem als wonderbaarlijk en daarna kwam de plant vaak voor in houtsnijwerk en andere kerkelijke kunst in kerken en kloosters.

Heel de wereld ademt vreugde.
De narcissen, geel en fris,
staan te wuiven op hun stelen,
roepen dat het lente is!

Heel de aarde ademt vreugde
op dit kleine stukje grond
waar ik ongestoord kan danken
voor de vreugde die ‘k er vond.

Nu zingen wij in vreugde uit:
Juicht bergen, zeeën, dalen!
Laat heel Gods schepping vrolijk zijn!
Zingt het in alle talen.

Het graf is leeg! Gods zoon, Hij leeft!
De Christus is verrezen!
De aarde zal opnieuw Gods tuin,
een hof vol vreugde wezen!

Logo PGS

Logo PGS