Op onze wandeling door de liturgische tuin zijn we aanbeland in het hoekje van 6 januari (Epifanie), t/m de 40-dagen tijd.
De 40-dagen tijd is een tijd van inkeer en vasten.
We geven het 40-dagen boekje uit waarin we elke dag vanaf AS-WOENSDAG tot PASEN kunnen lezen. Er staan o.a. gedichten, meditaties, lezingen en puzzels in die allemaal betrekking hebben op deze tijd van het kerkelijk jaar.
De liturgische kleur van epifanie tot de 40-dagentijd is groen, en in de 40-dagentijd tot
Pasen paars. Vandaar dat we in dit deel van de tuin paars-bloeiende planten vinden en
planten die door hun vorm verdriet uitdrukken.

Schoenlappersplant
Deze plant bloeit met donker-roze of paarse bloemtrossen en heeft daarom een plekje gekregen op deze plaats. Evenals de paars-bloeiende Hosta.

Japanse anemonen
Ze groeiden veelvuldig in de oude patio en we hebben ze op deze plek tegen de muur laten staan. Het blad van anemonen is drietallig (vader, zoon en geest). Volgens een legende bloeide de rode variant aan de voet van het kruis. Die kreeg haar rode kleur door het bloed van Christus. Anemonen behoren tot de Leliën des Velds. (Matth. 6:28-30 en Luc. 12:28)

Paarse Helleboris
De volksnaam van deze helleboris is vastenroos. Dat maakt meteen duidelijk waarom ze hier staat te bloeien.

Kruisdistels en Kaardebollen
Ze behoren tot de bijbelse doornen en distelen.
Distels zijn echte 40-dagentijd planten. Zij zijn van oudsher een beeld van lijden.
Gen. 3:17-19: “Omdat gij gegeten hebt van de boom die Ik u had verboden zal de grond vervloekt zijn omwille van u. Zwoegend zult gij van hem eten, alle dagen van uw leven.
Distels en doornen zal hij voortbrengen.” Distels werden gebruikt om te geselen.
Er staat ook iets over ze geschreven in Matth. 13:24-25. Ze zijn symbool voor de gevolgen
van verwoesting en nalatigheid.
De kaardebol wordt in de Elzas wijwaterborstel genoemd, wat wel duidelijk maakt waarvoor de plant daar wordt gebruikt.

Judaspenning
De Judaspenning bloeit in deze tijd van het jaar prachtig paars. Maar ze heeft haar naam te danken aan de zilverachtige vliezen waarin de zaden zitten. Deze lijken op de zilverlingen die Judas ontving voor zijn verraad.

Paarse crocussen
Vanwege de dieppaarse kleur hebben we ze hier geplant. En ze behoren met hun kleine bolletjes tot de Leliën des Velds. De crocus komt in de bijbel voor in Hooglied 4:13-14 als leverancier van saffraan.

Paarse Primula’s
Primula’s heten in de volksmond wel paasroosjes. De paarse primula is hier gekozen vanwege haar kleur.

Treurwilgje
Het spreekt vanzelf waarom dit boompje met haar hangende katjes-takken hier geplant is.
Wilgentakken wortelen snel en groeien snel weer uit na de snoei. Ze worden wel gebruikt als vervangers van palmtakken bij paasprocessies. In de bijbel wordt de wilg genoemd als beeld van heil:  “Zij zullen gedijen als de groene tamarisk, als wilgen langs het vlietende water”.
(Jes. 4:3-2)

Lelietjes van dalen
Ze worden ook wel vrouwentranen genoemd. Ze herinneren aan de wenende vrouwen die langs de Kruisweg hebben gestaan. Ze horen eigenlijk nog meer thuis in de Goede Week.

Lieve God
van U komt al het goede.

Zaai in ons hart
het zaad van geloof

Plant in ons hart
de boom van de liefde

Leer ons werken
in de tuin van de hoop

Opdat in ons groeit
wat goed en heilig is

En wij Uw vruchten
zullen zijn.
Amen.

Logo PGS

Logo PGS