Active ImageKerkcentrum De Hoeksteen is in 1970 gebouwd. Direct nadat het gebouw gereed was heeft de firma Fonteijn & Gaal uit Amsterdam het orgel gebouwd. Dit orgel is in de herfst van 1971 in gebruik genomen. De firma Fonteijn & Gaal verhuisde later naar Kampen.
De totale kosten van het orgel bedroegen ƒ 40.020.- Het orgel is min of meer in serie gebouwd met het nagenoeg identieke orgel van de Ontmoetingskerk te Lelystad.
In 1984 is het orgel door de fa. Kaat en Tijhuis Orgelmakers te Kampen geherintoneerd, waarbij tevens de mixtuur milder is gemaakt.
Sinds 2013 is het orgel in onderhoud bij de fa. Maarten Oranje in Kampen.

Het orgel heeft 9 stemmen die zijn verdeeld over 2 klavieren en een vrij pedaal. Het onderklavier (hoofdwerk) heeft 4 stemmen die zich bevinden op de windlade boven in de orgelkas. Het bovenklavier (nevenwerk) heeft ook 4 stemmen en zij staan op de windlade onder in de orgelkas. Het pedaal heeft 1 stem (Subbas). De drie grote pijpen links en de drie grote pijpen rechts in het front zijn van de Subbas, de overige pijpen in het front zijn van de Prestant 8'.

Dispositie

Hoofdwerk:

Prestant 8'
Roerfluit 8'
Octaaf 4'
Mixtuur III-IV

Nevenwerk:

Holpijp 8'
Roerfluit 4'
Prestant 2'
Nasard 1 1/3'

Pedaal:

Subbas 16'

Koppelingen:

Hoofdwerk - Nevenwerk
Pedaal - Hoofdwerk
Pedaal - Nevenwerk

 Active Image

 

Logo PGS

Logo PGS