Aan onze kerk zijn de volgende organisten verbonden:

Koos Bax, tel. 0321-323431 (coördinator)
Peter Palsma
Albert Metz, tel. 06-50900889
Cor Schoneveld, tel. 0321-841035

Het functieniveau voor de kerkmuziek binnen onze gemeente is vastgesteld op functieniveau III.

Het organistenrooster wordt per kwartaal door de coördinator in samenspraak met de andere organisten opgesteld. Taakgroepen, werkgroepen en commissies die een kerkdienst voorbereiden en een speciale wens hebben voor een organist kunnen die wens vroegtijdig, bij voorkeur voor het begin van de 3e maand van het voorafgaande kwartaal, bij de coördinator neerleggen.

Logo PGS

Logo PGS