Kinderoppas: belangrijke voorwaarde voor jonge gezinnen om samen naar de kerk te kunnen gaan. We willen voor de allerkleinsten opvang bieden die past bij onze kerk.

Afgelopen jaar hebben we een bijbelverhalenboek en CD’s met christelijke kinderliedjes aangeschaft en daar wordt goed gebruik van gemaakt.

Iedere zondagochtend zijn onze jongste gemeenteleden tijdens de kerkdienst welkom bij de oppasdienst in zaal 8. Op een speelse manier maken ze zo al vroeg kennis met het geloof. Als er kinderen worden gedoopt, komen soms kinderen vanuit de oppas met de dopeling(en) mee de kerk in. En waarom zou je jou kind niet het staartje van de kerkdienst mee laten maken? Tijdens de collecte is er voldoende tijd om je kind op te halen uit de oppas. Veel kinderen vinden het staande zingen van het slotlied en het uitspreken van de zegen door de dominee reuze interessant.  En al snel zingen ze het ‘Amen, amen, amen’ mee!

Meer info: Marianne Greijdanus, 0321-322643, of klik hier.

Logo PGS

Logo PGS