LB 1013 – Als alle mensen vogels dromen

Op de zondag in de vredesweek wordt een lied aangereikt dat heel goed met kinderen is te zingen. Elke strofe is een vraag. Daardoor heeft het lied een open einde. Maar kinderen zullen goed aanvoelen waar het over en om gaat. De eenvoudige tekst werd geschreven door Jan Jetse Bol ((*1943), de muziek door Jan Raas (*1942). Beiden waren als auteurs verbonden aan de Werkcahiers voor kinderen, een periodiek in de jaren zeventig en tachtig van de twintigste eeuw met een rijkdom aan materiaal, dat in protestantse kringen helaas nauwelijks enige bekendheid heeft gekregen. Het lied stamt uit 1975, maar de woorden zijn nog steeds actueel.

Kinderliederen in het Liedboek zijn niet alleen voor kinderen. Uitgangspunt is zoals de dichter het ook ooit omschreef: een kind moet het lied kunnen verstaan en zingen, maar ook een volwassene moet het goed en zonder gêne kunnen zingen. 

De zetting voor dwarsfluit, hobo en orgel, opgenomen in de begeleidingsuitgave bij het Liedboek, stamt ook uit 1975. Uit de toelichting bij die oorspronkelijke uitgave: ‘Een schildering van harmonie en vrede, telkens eindigend in een vraagteken; zo is ook de muzikale gang van zaken in dit liedje’.

Pieter Endedijk, www.kerklied.net

Klik hier om het lied te beluisteren.

Logo PGS

Logo PGS