LB 205 – Daar kraait een haan, een goed bericht

Vanaf deze eerste zondag na Trinitatis zal er in de komende maanden regelmatig een lied zijn gekozen dat niet verband houdt met de lezingen van de betreffende zondag, maar dat wel ruim toegepast kan worden of om aandacht vraagt om op het betreffende moment te kunnen zingen. Zo passeren er liederen uit diverse rubrieken van het Liedboek.
Op deze zondag wordt onze aandacht gevestigd op een morgenlied. LB 205 behoort tot de oudste liederen van de kerk: een voorreformatorische hymne van Aurelius Prudentius Clemens, een dichter uit de vierde eeuw. In veel van die hymnen is het lichtmotief belangrijk. Het zijn dan ook vaak morgen- of avondliederen. In dit lied is het licht dat verschijnt een beeld voor Christus die ons ten leven roept.
In het Liedboek voor de kerken kwam ook een vertaling van dit lied voor (gezang 371). De liedboekredactie heeft bij dit lied gekozen voor een vertaling van Andries Govaart (*1954), die de oude woorden meer naar onze tijd brengt en recht doet aan de beeldende taal. Als voorbeeld de tweede strofe: ‘Kom uit je warme bed, roept Hij, / of ben je ziek, doodop of lui?’
De liedboekredactie heeft bij verschillende hymnen een latere melodie geplaatst. Bij dit lied is de middeleeuwse melodie gehandhaafd die ook in het Liedboek voor de kerken bij deze hymne stond.

Pieter Endedijk, www.kerklied.net

Klik hier om het lied te beluisteren.

Logo PGS

Logo PGS