LB 1014 – Geef vrede door van hand tot hand

Fred Kaan (1929-2009) was een belangrijke dichters van kerkliederen in Engeland. Hij werd in Nederland geboren en zijn jeugdjaren zijn bepalend geweest voor zijn latere werk als predikant en schrijver van liederen. Zijn ouders waren in de oorlog actief in het verzet en dat bracht hem tot een pacifistische overtuiging. In 1952 ging hij in Engeland studeren en werd vervolgens predikant in de Congregational Church. In zijn werk had hij bijzondere aandacht voor oecumene en mensenrechten. Zijn teksten getuigen van zijn diaconale bewogenheid.
Het lied ‘Put peace into each other’s hand’ schreef Kaan in 1987 en was een van de prijswinnaars in een BBC-Songs of Praise-Festival. Het lied heeft een plaats gekregen in de rubriek ‘Vrede’, maar had evengoed in de rubriek ‘Avondmaal’ kunnen staan. Wij geven vrede aan elkaar door, als brood om uit te delen (strofe 3). Zo geven wij Christus door van hand tot hand (strofe 5). Het lied wordt ook in Engeland gezongen op een eenvoudige Ierse melodie.

Pieter Endedijk, www.kerklied.net

Klik hier om het lied te beluisteren.

Logo PGS

Logo PGS