LB 170 – Samuël, Samuël, lig je te dromen

Een kinderlied bij het verhaal over de roeping van Samuël, 1 Samuël 3,1-10, voor deze zondag aangewezen als eerste lezing. De dichter Wonno Bleij schildert een sfeer waarbij het kind ligt te slapen, moe van het vele werk dat in de tempel gedaan is. De tekst doet ook recht aan wat eerder over Samuël werd gezegd: ‘Hij was zeer geliefd, zowel bij de Heer als bij de mensen’ (1 Samuël 2,26).
In de uitgave Zingend Geloven 7 stond bij deze tekst een andere melodie. De redactie van het Liedboek heeft een nieuwe melodie laten schrijven door Toon Hagen. Bij het zingen moet het tempo niet te hoog liggen, alleen dan zijn het ritme en de kwartsprongen goed uit te voeren. De componist gaf aan de melodie het karakter van een Siciliano, een oude dans in een rustige 6/8-maat met een niet scherp, maar mild ritme. Het woord ‘dromen’ en ‘slapen’ zijn dan kernwoorden voor een goede manier van zingen, waarbij het lied de sfeer krijgt van een wiegelied.

Pieter Endedijk, www.kerklied.net

Klik hier om het lied te beluisteren

Logo PGS

Logo PGS