ledere zondagochtend is er tijdens de ochtenddienst kinderkerk "Menorah" voor alle kinderen van de basisschool. Met ingang van het seizoen 2019/2020 hebben we als leiding voor een andere methode gekozen: ‘Vertel het Maar'.

In de kerkbladen HNK en In en Om en op de website staat iedere week vermeld of er kinderkerk is. Bij bepaalde bijzondere diensten zoals een Jeugddienst of Kerk-, School- en Gezinsdienst kan het anders zijn: soms komt de kinderkerk dan te vervallen of bieden we alleen kinderkerk voor groep 1-4.

Verspreid over het kerkelijk jaar zijn er kinderkerk-projecten zoals de schoenendoosactie van Actic4Kids, Advent, Kerstfeest in samen werking met PCB de Branding, 40-dagenproject, Palmpasen, Pasen en de overstapdienst van groep 8.

Helpen? Wij zijn op zoek naar gemeenteleden die het Menorah-team komen versterken op de zondagochtend of voor het helpen organiseren van een kinderkerk-project!
Contactpersoon: Jeanine Verkerk, tel 06-24734427 en Debora Zwart, tel 06-34658863

Logo PGS

Logo PGS