Enkele jaren geleden is de cantorij gestart met als oogmerk het instuderen van liederen uit het nieuwe liedboek. Maandelijks is er een Lied van de Maand (LvdM) dat we op de eerste zondag van de maand aan het begin van de dienst voorzingen. Het lied wordt op alle zondagen van die maand voor de dienst gezongen. Soms werkt de cantorij mee aan een kerkdienst waarin we terug kunnen grijpen op een flinke hoeveelheid liederen die we inmiddels in de map hebben.

Lijkt u het wat om met ons mee te doen? De cantorij oefent lx per maand, op de vrijdag voorafgaand aan de eerste zondag van de maand. In de vakantiemaanden juli en augustus zingen we voor de dienst liederen die we eerder ingestudeerd hebben en wordt er dus niet geoefend en voorgezongen.

De keuze voor het LvdM wordt gemaakt door enkele cantorijleden. We kijken naar de zingbaarheid van het lied en of het geschikt is voor samenzang. Niet alle liederen uit het liedboek zijn bedoeld voor samenzang.

Op de voorpagina van onze website treft u steeds een toelichting aan op het LvdM. Daar staat ook een mp3-bestand om de melodie te beluisteren. Na die maand kunt u het lied hier terugvinden. 

Nadere inlichtingen kunt u verkrijgen bij Marien van Staalduine of bij Koos Bax.

Logo PGS

Logo PGS