´╗┐

In het voorjaar van 2014 is de cantorij gestart met als oogmerk het instuderen van liederen uit het nieuwe liedboek. Maandelijks is er een Lied van de Maand (LvdM) dat we op de eerste zondag van de maand aan het begin van de dienst voorzingen. Het lied wordt op alle zondagen van die maand voor de dienst gezongen. Soms werkt de cantorij mee aan een kerkdienst waarin we terug kunnen grijpen op een flinke hoeveelheid liederen die we inmiddels in de map hebben.

Net als alle andere koren beleeft de cantorij muzikaal gezien een merkwaardige periode, omdat elke medewerking aan een kerkdienst vanwege de corona-maatregelen onmogelijk is. We staan al anderhalf jaar stil. Volgens de huidige richtlijnen is zingen voor amateurkoren nog steeds niet toegestaan. Jammer voor onszelf, maar vooral ook voor u, als kerkganger, die nu niet met die mooie nieuwe liederen uit het liedboek kennis kan maken.

Sinds kort mag er weer beperkt gezongen worden. Wekelijks worden vier cantorijleden uitgenodigd om hier invulling aan te geven. Hoe dat komend najaar zich gaat ontwikkelen is op dit moment koffiedik kijken. Zodra de regels voor het zingen in de kerk verder worden versoepeld en de kerkenraad daarmee instemt gaan we proberen om de draad weer op te pakken. Het vervolg van deze tekst geldt dan ook voor de post-corona situatie.

Lijkt u het wat om met ons mee te doen? De cantorij oefent 1x per maand, op de vrijdag voorafgaand aan de eerste zondag van de maand. In de vakantiemaanden juli en augustus zingen we voor de dienst liederen die we eerder ingestudeerd hebben en wordt er dus niet geoefend en voorgezongen.

De keuze voor het LvdM wordt gemaakt door enkele cantorijleden. We kijken naar de zingbaarheid van het lied en of het geschikt is voor samenzang. Niet alle liederen uit het liedboek zijn bedoeld voor samenzang.

Op de voorpagina van onze website treft u steeds een toelichting aan op het LvdM. Daar staat ook een mp3-bestand om de melodie te beluisteren. Na de betreffende maand kunt u het lied terugvinden bij Gemeente - Kerkdiensten - Lied van de Maand.

Nadere inlichtingen kunt u verkrijgen bij Marien van Staalduine of bij Koos Bax.

Logo PGS

Logo PGS