De werkgroep ZWO bestaat op dit moment uit 5 leden.

Activiteiten zijn: voorbereiden van drie zendingsdiensten per jaar, inzamelen van postzegels en kaarten, uitdelen van het kwartaalblad Vandaar, rondbrengen en ophalen van een collecte voor Pinksteren en voor Pasen kaarten uitdelen die naar gevangenen kunnen worden gestuurd.

Vanaf 2020 geven wij een bijdrage voor Flevoland voor Zuid Afrika.
Daarnaast geven wij geld via Kerk in actie wanneer er ergens op de wereld noodhulp nodig is. Wanneer het banksaldo het toelaat, geven wij ook nog aan Kerk in actie voor andere hulpprogramma’s. Ook hebben wij aandelen in Oikocredit. Dit fonds leent geld uit "microkredieten" aan mensen in derde wereldlanden, die een eigen klein bedrijf willen opzetten, om in hun eigen onderhoud te kunnen voorzien. Meestal zijn deze ondernemers vrouw, omdat vrouwen voor hun gezin moeten en willen zorgen, terwijl in sommige landen mannen minder honkvast zijn.

Al dit geld wordt opgebracht door onze kerkelijke gemeente d.m.v. collecten en vaste vrijwillige bijdragen.

Bankrekening nummer Werkgroep ZWO is NL46 RABO 0373 7108 36, Diaconie Prot. Gemeente Inzake ZWO.

Dooitze Zwart, penningmeester Werkgroep ZWO, tel. 322535, e-mail: klik hier

Logo PGS

Logo PGS