De Arme Kant van Swifterbant is opgeheven. De reden is dat het netwerk ”Mensen in de Knel” van de Voedselbank zich richt op hetzelfde netwerk. Deelname uit Swifterbant is gegarandeerd omdat de diaconie mee doet aan dit netwerk. Voor vragen, ook van buitenkerkelijke mensen, kunt u de diaconie aanspreken. De overgebleven financiën zijn in Swifterbant gebleven en worden besteed aan de kerstpakketten. Het komt dus terecht daar waar het voor bedoeld was.

Logo PGS

Logo PGS